Ynghylch dyddlyfrau

Mae dyddlyfrau’n fannau personol i fyfyrwyr gyfathrebu'n breifat â chi. Gall myfyrwyr hefyd ddefnyddio dyddlyfrau fel offeryn hunan-adlewyrchu. Gallant fynegi eu barnau, eu syniadau a’u pryderon am y cwrs, neu drafod a dadansoddi deunyddiau cwrs.

Gallwch greu aseiniadau dyddlyfr sy’n llydan eu cwmpas ac wedi’u cyfeirio at fyfyrwyr. Gall myfyrwyr adlewyrchu ar y broses dysgu a chofnodi newidiadau yn eu canfyddiadau ac agweddau. Gall myfyrwyr ddisgrifio’r problemau a wynebwyd a sut y gwnaethant eu datrys. Gallwch hefyd greu cofnodion dyddlyfr dan arweiniad hyfforddwr sy’n fwy ffurfiol eu natur. Gallwch gyfyngu'r ffocws gyda rhestr o bynciau i'w trafod.

 • Gall myfyrwyr wneud nifer diderfyn o gofnodion
 • Gall myfyrwyr a hyfforddwyr benderfynu'r nifer o eitemau sy'n ymddangos fesul tudalen
 • Mae gan hyfforddwyr gyfrif o'r dyddlyfrau a raddir

Delwedd 1. Gall hyfforddwyr ddewis y nifer o cofnodion i'w dangos fesul tudalen

Journals: Instructors view to select the number of entries displayed per page

Delwedd 2. Golwg hyfforddwr o lywio tudalen gwell gyda dewis i reoli'r nifer o gofnodion fesul tudalen

Journals: Instructors view showing page navigation and control the number of entries per page

Delwedd 3. Golwg hyfforddwr o'r nifer o ddyddlyfrau a raddir a myfyrwyr wedi'u hidlo ar gyfer graddio

Journals: Instructors view showing graded journals count and students filtered for grading

Defnyddio dyddlyfrau ar gyfer prosiectau unigol

Mae dyddlyfrau'n ddelfrydol ar gyfer prosiectau unigol. Er enghraifft, mewn cwrs ysgrifennu creadigol, mae pob myfyriwr yn creu cofnodion ac rydych yn gwneud sylwadau. Yn y modd hwn, gall myfyriwr fireinio adran o aseiniad ysgrifennu dros gyfnod o amser, gyda’ch arweiniad ac awgrymiadau. Gall myfyrwyr wneud sylwadau ar eu cofnodion eu hunain hefyd er mwyn parhau'r sgwrs.


Creu dyddiadur

Ar dudalen Cynnwys y Cwrs, dewiswch yr arwydd plws lle bynnag rydych eisiau ychwanegu dyddlyfr. Dewiswch Creu > Cyfranogiad ac Ymrwymiad > Dyddlyfr. Gallwch hefyd ehangu neu greu ffolder neu fodiwl dysgu ac ychwanegu dyddlyfr.

Teipiwch deitl ystyrlon i helpu myfyrwyr i ddod o hyd i’r dyddlyfr cywir yn y rhestr o gynnwys. Os nad ydych yn ychwanegu teitl, bydd "Dyddlyfr Newydd" a'r dyddiad yn ymddangos ar dudalen Cynnwys y Cwrs.

 1. Ychwanegu hysbysiad i osod disgwyliadau a chanllawiau. Gallwch ddefnyddio’r opsiynau yn y golygydd i fformatio testun, atodi ffeiliau, a phlannu ffeiliau amlgyfrwng. Os nad ydych yn ychwanegu hysbysiad, bydd myfyrwyr yn gweld neges sy’n dweud nad ydych wedi ychwanegu cyfarwyddiadau ar gyfer y dyddlyfr hwn.

  I ddefnyddio'ch bysellfwrdd i neidio i far offer y golygydd, pwyswch ALT + F10. Ar Mac, pwyswch Fn + ALT + F10. Defnyddiwch fysellau'r saethau i ddewis opsiwn, megis rhestr â rhifau.

 2. Dangos neu guddio’r dyddlyfr. Cuddir dyddlyfrau newydd yn ddiofyn. Ni all myfyrwyr weld dyddlyfr nes i chi ddewis ei ddangos. Gallwch greu'ch holl gynnwys ymlaen llaw a dewis beth rydych chi eisiau i fyfyrwyr ei weld yn seiliedig ar eich amserlen. Gallwch hefyd bennu amodau argaeledd ar sail dyddiad, amser a pherfformiad ar eitemau eraill yn llyfr graddau’r cwrs. Ar dudalen Cynnwys y Cwrs, gall myfyrwyr weld pryd rydych yn dewis dangos y dyddlyfr.
 3. Graddio cyfraniadau dyddlyfr. I ysgogi myfyrwyr i bostio cyfraniadau diddorol, gallwch wneud i ddyddlyfr gyfrif tuag at radd. Dewiswch yr eicon gêr i agor panel Gosodiadau'r Dyddlyfr. Pan fyddwch yn dewis graddio dyddlyfr, bydd rhagor o opsiynau yn ymddangos megis dyddiad cyflwyno a’r uchafswm o bwyntiau. Defnyddir yr uchafswm o bwyntiau gydag un neu fwy o gofnodion a wnaed gan fyfyriwr. Gallwch hefyd ddefnyddio offer graddio Ultra, megis adborth a chyfarwyddiadau, i raddio dyddlyfrau. 

  Argymhellwn eich bod yn defnyddio dyddlyfrau Ultra wrth adeiladu cyrsiau newydd, ond argymhellwn eich bod yn cyfyngu ar ddefnydd addysgu a graddio nes i welliannau ychwanegol gael eu cwblhau.

  Rhagor am alluogi graddio dyddlyfrau

Video: Create a Journal


Watch a video about creating journals

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Create a Journal shows how to create student journals.


Agor dyddlyfr

Pan fydd rhywun yn cyfrannu at ddyddlyfr, bydd eicon gweithgarwch yn ymddangos nesaf at y teitl ar dudalen Cynnwys y Cwrs. Dewiswch y teitl i agor y dyddlyfr mewn haen newydd. Gallwch hefyd agor dyddlyfr o’r ffrwd gweithgarwch.


Gweld cofnodion a gwneud sylwadau arnynt

Gallwch chi a’ch myfyrwyr ddefnyddio dyddlyfrau ar gyfer rhyngweithio hanfodol, yn enwedig mewn cwrs ar y we. Gall cofnodion myfyrwyr a'ch sylwadau helpu i adeiladu perthynas a chreu cyfnewid deallusol iach. Ar ôl i chi wneud sylw, gall myfyriwr wneud sylwadau i barhau'r sgwrs. Gallwch hefyd ddechrau ar syniad newydd gyda chofnod newydd yn nyddlyfr myfyriwr.

Gweddau Cyfranogiad a Graddau a Chyfranogiad

Ar gyfer dyddlyfrau nad ydynt yn cael eu graddio, mae'r wedd Cyfranogiad yn rhoi ffordd hawdd o weld cofnodion myfyrwyr. Mae gan ddyddlyfrau a raddir wedd Graddau a Chyfranogiad. Gallwch gyrchu'r ddwy wedd drwy ddewis aseiniad y dyddlyfr ar dudalen Cynnwys y Cwrs. Dewiswch y wedd Cyfranogiad neu Graddau a Chyfranogiad wrth ochr y saeth ar ochr dde tudalen y Dyddlyfr.

Mae'r ddwy wedd yn dangos pob un o enwau eich myfyrwyr mewn rhestr, wedi'u trefnu yn nhrefn yr wyddor yn ôl cyfenw. Gallwch ddewis faint o eitemau rydych yn eu gweld fesul tudalen, hyd at 100.

Gallwch chwilio yn ôl enw cyntaf neu gyfenw myfyriwr mewn dyddlyfrau nad ydynt yn cael eu graddio a dyddlyfrau a raddir. Mae rhoi enw myfyriwr yn cyfyngu ar eich canlyniadau i ddangos dim ond myfyrwyr sy'n cyfateb i'ch chwiliad.

Defnyddiwch y ddewislen Statws Myfyriwr i weld dim ond myfyrwyr sydd heb gyflwyno cofnodion neu fyfyrwyr sydd wedi cyflwyno cofnod. Yn ddiofyn, mae'r ddewislen wedi'i gosod i ddangos pob statws myfyriwr.

Image of the filter fields for a journal, including searching by name, student status, and grading status

Mae dyddlyfrau a raddir yn caniatáu i chi drefnu yn ôl statws graddio drwy'r ddewislen Statws Graddio. Dyma'r statysau sydd ar gael:

 • Angen Graddio
 • Angen Cyhoeddi
 • Cwblhawyd
 • Dim i'w Raddio

Gallwch wrthwneud neu gyhoeddi graddau o'r wedd Graddau a Chyfranogiad.

Eisiau gwybod faint o weithiau y mae myfyriwr wedi cymryd rhan mewn dyddlyfr penodol? Dewiswch enw i weld cofnodion y myfyriwr hwnnw yn unig.

Cofnodion a sylwadau

Ar ôl i chi ddewis enw myfyriwr yn y rhestr yn y wedd Cyfranogiad neu Graddau a Chyfranogiad, bydd enw'r myfyriwr, nifer y cofnodion, a'r cofnodion yn ymddangos. Ychwanegir unrhyw gofnodion rydych yn eu hychwanegu at y cyfrif hefyd.

Dewiswch y ddolen Sylw dan gofnod i ychwanegu eich adborth.

Gallwch chi a’r myfyriwr ychwanegu cymaint o gofnodion a sylwadau ag y dymunwch. Gallwch ddefnyddio’r opsiynau yn y golygydd i fformatio testun, atodi ffeiliau, a phlannu ffeiliau amlgyfrwng. Mae nifer y geiriau yn ymddangos dan y blwch testun fel y mae ar gyfer myfyrwyr.

Agorwch ddewislen cofnod neu sylw i gael mynediad at y swyddogaethau Golygu a Dileu. Os yw unrhyw un yn dileu cofnod, dilëir pob sylw am y cofnod hefyd.

Mae’r nifer o sylwadau yn ymddangos fel dolen dan bob cofnod. Mae label “Newydd” yn ymddangos gyda nifer y sylwadau newydd. Dewiswch y ddolen Dangos Sylwadau i agor yr adran sylwadau. Dewiswch y ddolen Cuddio Sylwadau i gwympo'r adran sylwadau.

Dewiswch fyfyriwr arall yn y wedd Cyfranogwyr i weld cofnodion ac ychwanegu sylwadau.

Os ydych eisiau graddio'r cyfraniadau, ewch i bwnc y llif gwaith graddio dyddlyfrau sylfaenol.


Golygu a rheoli dyddlyfrau

Ar yr adeg hon, gallwch olygu unrhyw sylwadau yn y dyddlyfr, ni roddir gwybod i fyfyrwyr bod cynnwys newydd yn ymddangos.

Gallwch newid dyddlyfr o ddyddlyfr a raddir i ddyddlyfr heb ei raddio os nad oes cofnodion na sylwadau. Ar ôl i gofnodion a sylwadau gael eu cyflwyno, ni allwch newid math y dyddlyfr.

Os ydych yn dileu dyddlyfr a raddir, tynnir y dyddlyfr o dudalen Cynnwys y Cwrs a’r llyfr graddau.


Trosi a chopïo dyddlyfrau

Cynhwysir dyddlyfrau, hysbysiadau a gosodiadau’r Wedd Cwrs Gwreiddiol mewn archifau a ffeiliau allgludo cwrs ac maent yn cael eu trosi yn y Wedd Cwrs Ultra. Dim ond dyddlyfrau o feysydd cynnwys yng nghyrsiau Gwreiddiol sy’n ymddangos yng nghyrsiau Ultra ar dudalen Cynnwys y Cwrs. Ar yr adeg hon, ni chynhwysir sylwadau a chofnodion gan fyfyrwyr pan fyddwch yn adfer archif.

Bydd gan y llifoedd gwaith graddio a throsi ar gyfer dyddlyfr welliannau ychwanegol yn y dyfodol.

Gallwch hefyd drosi dyddlyfrau o gwrs Gwreiddiol yn ddyddlyfrau cwrs Ultra fel rhan o’r Rhagolwg Cwrs Ultra.

Llif gwaith copïo

Cynhwysir dyddlyfrau Ultra yn yr eitemau o gynnwys a gefnogir y gallwch eu copïo o gyrsiau Ultra eraill rydych yn eu haddysgu.

Ar yr adeg hon, os ydych ond yn copïo dyddlyfrau o gwrs Gwreiddiol i gwrs Ultra, bydd y dyddlyfr a raddir yn ymddangos yn y llyfr graddau yn unig, ond ni allwch olygu'r cynnwys na’u dangos i fyfyrwyr. Ni chopiir dyddlyfrau heb eu graddio. Argymhellwn allgludo neu archifo cwrs i drosi'r dyddlyfrau sy’n ymddangos ym meysydd cwrs y Wedd Cwrs Gwreiddiol i Ultra.