Dagboeken

Dagboeken zijn een instrument waarmee studenten privé met je kunnen communiceren. Studenten kunnen dagboeken ook gebruiken als een tool voor zelfreflectie. Ze kunnen hun mening, ideeën en kritiekpunten over de cursus plaatsen, of ze kunnen cursusmateriaal inhoudelijk bespreken en analyseren.

Je kunt opdrachten voor het bijhouden van een dagboek maken die veel ruimte voor interpretatie bieden. Studenten kunnen nadenken over het leerproces en aantonen waar ze hun beeld en houding hebben bijgesteld en waarom. Studenten kunnen ook problemen beschrijven waarmee ze te maken hebben gehad en hoe ze die hebben opgelost. Je kunt ook dagboekitems maken met instructies van een cursusleider, die formeler van aard zijn. Je kunt de focus ook verder richten met een lijst met discussie-onderwerpen.

 • Studenten kunnen een onbeperkt aantal bijdragen maken
 • Studenten en cursusleiders kunnen het aantal items per pagina bepalen
 • Cursusleiders hebben een aantal beoordeelde dagboeken

Afbeelding 1. Cursusleiders kunnen het aantal bijdragen selecteren dat per pagina wordt weergegeven

Journals: Instructors view to select the number of entries displayed per page

Afbeelding 2. Verbeterde paginanavigatie voor cursusleiders, met de keuze om het aantal vermeldingen per pagina te bepalen

Journals: Instructors view showing page navigation and control the number of entries per page

Afbeelding 3. Weergave van de cursusleider van het aantal beoordeelde dagboeken en studenten dat is gefilterd voor beoordeling

Journals: Instructors view showing graded journals count and students filtered for grading

Dagboeken gebruiken voor afzonderlijke projecten

Dagboeken zijn ideaal voor individuele projecten. In een creatieve cursus kan een student bijvoorbeeld items te maken waarop jij commentaar kunt geven. Aan de hand van jouw tips en suggesties kan de student op deze manier een bepaald onderdeel van een opdracht gedurende een langere periode uitwerken en perfectioneren. Studenten kunnen ook reageren op hun eigen opmerkingen om zo het gesprek op gang te houden.


Een dagboek maken

Selecteer op de pagina Cursusinhoud het plusteken op de plek waar je een dagboek wilt toevoegen. Selecteer Maken > Deelname en betrokkenheid > Dagboek. Je kunt ook een map of leermodule uitvouwen of maken en dan een dagboek toevoegen.

Typ een duidelijke titel, zodat studenten makkelijk het juiste dagboek kunnen vinden in de inhoudslijst. Als je geen titel toevoegt, wordt het item aangegeven als Nieuw dagboek op de pagina Cursusinhoud, samen met de datum.

 1. Voeg een melding toe om verwachtingen en richtlijnen in te stellen. Je kunt de opties van de editor gebruiken om tekst op te maken, bestanden bij te voegen en multimedia in te sluiten. Als je geen bericht toevoegt, zien studenten een bericht dat er geen instructies voor dit dagboek zijn toegevoegd.

  Druk op ALT + F10 om de focus naar de werkbalk van de editor te verplaatsen. Op een Mac gebruik je Fn + ALT + F10. Gebruik de pijltoetsen om een optie te selecteren, zoals een genummerde lijst.

 2. Het dagboek weergeven of verbergen. Nieuwe dagboeken worden standaard verborgen. Studenten zien een dagboek pas als jij het beschikbaar maakt. Je kunt alle inhoud voor een cursus al eerder voorbereiden en op basis van je planning bepaalde inhoud vrijgeven aan studenten. Je kunt ook beschikbaarheidsvoorwaarden op basis van datum, tijd en prestaties instellen voor andere items in de cijferlijst van de cursus. Op de pagina Cursusinhoud kunnen studenten zien wanneer het dagboek beschikbaar zal komen.
 3. De bijdragen van een dagboek beoordelen. Als je studenten wilt motiveren om verhelderende bijdragen te posten, kun je het dagboek laten meetellen voor een cijfer. Selecteer het tandwielpictogram om het deelvenster Dagboekinstellingen te openen. Als je ervoor kiest om een dagboek te beoordelen, worden er meer opties weergegeven, zoals de einddatum en het maximum aantal punten. Het maximaal aantal punten is van toepassing op een of meer items die zijn gemaakt door een student. Je kunt ook de beoordelingstools van Ultra gebruiken, zoals feedback en rubrieken, om dagboeken te beoordelen. 

  Het is raadzaam om Ultra-dagboeken te gebruiken terwijl je nieuwe cursussen gaat maken, maar onze richtlijn is om het gebruik van onderwijs en beoordelen te beperken tot extra verbeteringen zijn voltooid.

  Meer informatie over het inschakelen van dagboekbeoordelingen

Video: Create a Journal


Watch a video about creating journals

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Create a Journal shows how to create student journals.


Een dagboek openen

Als er iemand bijdraagt aan een dagboek, wordt er een activiteitenpictogram weergegeven naast de titel op de pagina Cursusinhoud. Selecteer de titel om het dagboek in een nieuwe laag te openen. Je kunt ook een dagboek openen vanuit de activiteitenstream.


Vermeldingen bekijken en hierop reageren

Jij en je studenten kunnen dagboeken gebruiken voor cruciale interactie, met name in een online cursus. De invoer van de studenten en uw opmerkingen kunnen bijdragen aan een goede verstandhouding en helpen bij de intellectuele ontwikkeling van de student. Nadat je een opmerking hebt toegevoegd, kan een student zelf ook opmerkingen maken om het gesprek voort te zetten. Je kunt ook een nieuw idee starten met een nieuw item in het dagboek van een student.

Weergaven voor Deelname en Cijfers en deelname

Voor niet-beoordeelde dagboeken biedt de weergave Deelname een eenvoudige manier om de vermeldingen van studenten te bekijken. Beoordeelde dagboeken hebben de weergave Cijfers en deelname. Je kunt beide weergaven openen door de dagboekopdracht te selecteren op de pagina Cursusinhoud. Selecteer de weergave Deelname of Cijfers en deelname naast de pijl rechts van de pagina Dagboek.

In beide weergaven worden de namen van de studenten vermeld in een lijst, die alfabetisch is ingedeeld op achternaam. Je kunt selecteren hoeveel items je per pagina ziet, maximaal 100.

Je kunt in zowel niet-beoordeelde als beoordeelde dagboeken zoeken op de voornaam of achternaam van een student. Het invoeren van de naam van een student beperkt je resultaten tot alleen studenten die voldoen aan de zoektermen.

Gebruik het menu Studentstatus om alleen studenten te zien die geen vermeldingen hebben geplaatst of studenten die wel een vermelding hebben gemaakt. In het menu worden standaard alle statussen van studenten weergegeven.

Image of the filter fields for a journal, including searching by name, student status, and grading status

Je kunt beoordeelde dagboeken sorteren op beoordelingsstatus door het menu Beoordelingsstatus te selecteren. Beschikbare statussen zijn:

 • Cijfer nodig
 • Moet gepost worden
 • Voltooid
 • Niets te beoordelen

Je kunt cijfers vervangen of posten in de weergave Cijfers en deelname.

Wil je weten hoe vaak een student heeft deelgenomen aan een bepaald dagboek? Selecteer een naam om alleen de items van die student weer te geven.

Items en opmerkingen

Nadat je in de lijst in de weergave Deelname of Cijfers en deelname de naam van een student hebt geselecteerd in de lijst, worden de naam, het aantal items en vermeldingen weergegeven. Items die jij hebt toegevoegd, worden ook meegeteld.

Selecteer de koppeling Opmerking onder een item om je feedback toe te voegen.

Jij en de student kunnen een onbeperkt aantal items en opmerkingen toevoegen. Je kunt de opties van de editor gebruiken om tekst op te maken, bestanden bij te voegen en multimedia in te sluiten. Het aantal woorden wordt weergegeven onder het tekstvak, net als bij studenten.

Open het menu van een item of opmerking om de functies Bewerken en Verwijderen weer te geven. Als iemand een item verwijdert, worden alle opmerkingen over het item ook verwijderd.

Het aantal opmerkingen wordt weergegeven in een koppeling onder elk item. Een label Nieuw wordt weergegeven met het aantal nieuwe opmerkingen. Selecteer de koppeling Opmerkingen weergeven om de sectie Opmerkingen te openen. Selecteer de koppeling Opmerkingen verbergen om de sectie Opmerkingen te verbergen.

Selecteer een andere student in de weergave Deelnemers om items weer te geven en opmerkingen toe te voegen.

Als je de bijdragen wilt beoordelen, ga je naar het onderdeel basiswerkstroom voor het beoordelen van dagboeken.


Dagboeken wijzigen en beheren

Als je op dit moment inhoud in het dagboek wijzigt, krijgen studenten geen melding dat er nieuwe inhoud wordt weergegeven.

Zo lang er geen vermeldingen of opmerkingen zijn, kun je een dagboek vanuit beoordeeld terugzetten naar niet-beoordeeld. Als de vermeldingen en opmerkingen eenmaal zijn verzonden, kun je het dagboektype niet meer wijzigen.

Als je een dagboek verwijdert waarvoor een cijfer is toegekend, wordt het dagboek verwijderd uit de pagina Cursusinhoud en de cijferlijst.


Gesprekken en kopieën van dagboeken

In de originele cursusweergave zijn dagboeken, prompts en instellingen opgenomen in cursusarchieven en -exports en worden geconverteerd in de Ultra-cursusweergave. Alleen dagboeken uit inhoudsgebieden in originele cursussen worden weergegeven in Ultra-cursussen op de pagina Cursusinhoud. Op dit moment worden opmerkingen en bijdragen van studenten niet opgenomen wanneer je een archief terugzet.

De werkstromen voor conversie en beoordelingen voor dagboeken zullen in de toekomst extra verbeteringen hebben.

Je kunt dagboeken ook converteren van een originele cursus naar een Ultra-cursus als onderdeel van het voorbeeld van Ultra-cursusweergave.

Werkstroom kopiëren

Ultra-dagboeken worden opgenomen in de ondersteunde inhoudsitems die je kunt kopiëren uit andere Ultra-cursussen die je geeft.

Als je op dit moment alleen dagboeken van een originele cursus kopieert naar een Ultra-cursus, worden de beoordeelde dagboeken alleen weergegeven in de cijferlijst, maar je kunt de inhoud niet bewerken of weergeven voor studenten. Niet-beoordeelde dagboeken worden niet gekopieerd. We raden een cursusexport of -archief aan om de dagboeken te converteren die worden weergegeven in de inhoudsgebieden van het originele gebied naar Ultra.