Mae Microsoft Teams ar gyfer Blackboard yn offeryn LTI Advantage sydd wedi'i integreiddio â Learn. Mae'r integreiddiad hwn yn caniatáu i hyfforddwyr greu cyfarfodydd Teams a'u rhannu â myfyrwyr.

Mae modd cynnwys Cyfarfod Teams mewn maes priodol o'r cwrs, megis ffolder sy'n benodol i gyfarfodydd neu sesiynau. Os trefnir eich cwrs yn ôl wythnosau neu drefn arall, gallwch leoli sesiwn cyfarfod yn y strwythur hwnnw.


Lansio LTI Microsoft Teams 

Dan Manylion a Gweithrediadau dewiswch Llyfrau ac Offer.

Dewiswch Microsoft Teams.

Microsoft Teams Meeting Creation


Create a meeting

When the Microsoft Teams Meeting Scheduler application opens, select Sign In.

Sign in with your Microsoft Office365 Active Directory credentials. The first time you sign in, you may have to grant permissions. Select Accept to continue.

  • Select Create meeting link.
  • Type a name for your meeting.
  • Choose a Start Date, Start Time, End Date, and End Time.
  • Select Create.
  • Select Add to Calendar to add the meeting to your calendar and course content. The meeting gets added to your calendar automatically and the URL copies to your clipboard.
  • Optionally, select Join Microsoft Teams Meeting to launch the meeting.
  • Optionally, select Learn more about Teams to view related support documents from Microsoft. (May be available in English only)
  • Optionally, select Meeting options to configure additional settings for your meeting.

Adnewyddwch eich cwrs. Mae’ch cyfarfod yn ymddangos ar frig tudalen cynnwys eich cwrs ac ar dudalen calendr eich cwrs. Gwnewch yn siŵr bod y cyfarfod yn weladwy i fyfyrwyr. Dewiswch yr eicon llygad i newid gweladwyedd os oes angen.


Dosya paylaşma

Bu entegrasyon, toplantı oturumları oluşturma ve bunları Microsoft Teams sohbeti olarak ayarlama sürecini kolaylaştırır. Oturumun Microsoft Teams tarafından oluşturulan açık erişim bağlantıları; Ultra Kurs Görünümü'ndeki Kurs Taslağı'na veya Orijinal Kurs Görünümü'ndeki ilk İçerik Alanı'na ve takvim girişleri olarak Learn kurs Takvimi'ne eklenir.  

Bu entegrasyon; kullanıcı verisi, üyelik veya Microsoft Teams sitesine yönelik yetkileri barındırmaz. Öğrencilerin Microsoft Teams'de bulunan Files veya diğer araçlara erişmesi gerekirse bu kullanıcıları Teams sitesine eklemeniz gerekir. Teams Files ile, Wiki veya Assignment gibi araçlarla ya da OneDrive, Outlook veya Calendar gibi diğer Office 365 hizmetleriyle doğrudan entegrasyon yoktur. Öğrenciler hâlâ Teams sohbeti oturumları da dâhil olmak üzere Learn takvimlerini Outlook takvimlerine dışa verebilir. Kullanıcıların bu araçlardan yararlanarak dosyalar üzerinde nasıl birlikte çalışabileceği ve bu dosyaları paylaşabileceği de dâhil olmak üzere Microsoft Teams, Outlook, OneDrive ve diğer Office 365 programlarının özellikleri ile ilgili yardım almak için lütfen Microsoft tarafından sunulan destek kaynaklarını kulanın.

Microsoft destek kaynakları


Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Microsoft tarafından Teams ürününün kullanımı ile ilgili sağlanan ücretsiz kaynaklardan bazılarını inceleyin. Bu kaynaklar yalnızca İngilizce mevcut olabilir.

Teams toplantılarını kullanmaya başlama

Microsoft Teams ile toplantı yapma

Toplantı sırasında kimin sunum yapabileceğini değiştirme