Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i Wedd Cwrs Ultra yn unig.

Gosod Badgr Spaces

Gallwch ddod o hyd i'r offeryn Badgr a'i ychwanegu at eich cwrs yn Llyfrau ac Offer. I ychwanegu Badgr Spaces, llywiwch i Llyfrau ac Offer a dewiswch yr arwydd plws (+) nesaf at yr integreiddiad Badgr Spaces. Mae eich 'space' newydd yn barod i ychwanegu cyhoeddwyr, amcanion a llwybrau.

Cymerwyd y Sgrinlun ar 2021-03-16 am 12:50:57 PM Cymerwyd y Sgrinlun ar 2021-05-05 am 11:47:17 AM

Gallwch greu Amcanion i gysylltu eitemau cwrs â bathodynnau, cysylltu Llwybrau a sefydlu Bwrdd Arweinwyr. Gan ddibynnu ar bryd cofrestrwyd myfyrwyr, efallai bydd angen i ddefnyddwyr adnewyddu'r dudalen lawn er mwyn ychwanegu'r myfyrwyr at y Space.

Gallwch gael dim ond un Space fesul cwrs ac mae rhaid sefydlu'r Space o'r cwrs y tro cyntaf.

Ar ôl creu'r Space, bydd angen i chi ddewis cyhoeddwr.

  1. Teipiwch y cyfeiriad e-bost sy'n gysylltiedig â'ch cyfrif Badgr wedyn dewiswch Parhau.
  2. Gwiriwch eich cyfrif e-bost i gael eich cod dilysu.
  3. Teipiwch neu copïwch eich cod dilysu a dewiswch gyhoeddwr gan ddefnyddio'r botwm "Defnyddio Cyhoeddwr".

Cymerwyd y Sgrinlun ar 2021-03-16 am 1:28:20 PM

Creu Amcanion

Mae tri math o amcanion y gallwch eu creu: Amcanion Aseiniad Blackboard, Amcan  Llaw, ac Amcan Bathodyn.

Cymerwyd y Sgrinlun ar 2021-03-16 am 1:33:34 PM

Rhagor am fathau o amcanion

Mae Amcan Blackboard yn olrhain cynnydd dysgwr ar asesiad neu aseiniad mewn ffolder neu fodiwl cwrs. Gall Cyhoeddwyr farcio dysgwyr fel eu bod wedi cwblhau Amcan i roi bathodyn iddynt â llaw. Efallai bydd Cyhoeddwr hefyd yn gofyn i chi gyflwyno tystiolaeth i'w hadolygu cyn rhoi'r bathodyn â llaw.

Mae Amcan  Llaw yn olrhain cynnydd dysgwr ar Amcan a gwblhawyd y tu allan i Badgr. Gall Cyhoeddwyr farcio dysgwyr fel eu bod wedi cwblhau Amcan i roi bathodyn iddynt â llaw. Efallai bydd Cyhoeddwr hefyd yn gofyn i chi gyflwyno tystiolaeth i'w hadolygu cyn rhoi'r bathodyn â llaw.

Mae Amcan Bathodyn yn olrhain a yw dysgwr wedi ennill Bathodyn fel Amcan. Gyda'r Amcan hwn, bydd Badgr yn edrych ar Badgr Backpack defnyddiwr sydd wedi tanysgrifio i weld a yw wedi ennill bathodyn penodol. Os yw'r tanysgrifiwr wedi ennill y bathodyn, marcir yr Amcan fel ei fod wedi'i gwblhau yn awtomatig. Gall Cyhoeddwyr olrhain bathodynnau mae eu Cyhoeddwr neu Sefydliad wedi'u rhoi y tu allan i'r Space yma.

Cymerwyd y Sgrinlun ar 2021-03-16 am 2:01:10 PM-1

Dewiswch fathodyn sydd eisoes yn bodoli neu crëwch fathodyn newydd o'r ddewislen. Gellir cwblhau Amcanion Aseiniad Blackboard yn seiliedig ar sgôr nifer o bwyntiau ar y lleiaf, canran gofynnol ar y lleiaf, neu unrhyw radd a gyflwynir. Gellir hefyd neilltuo pwyntiau ar y bwrdd arweinwyr.

Efallai bydd angen cael tanysgrifiad Badgr Pro i ddefnyddio rhai nodweddion. Cysylltwch â'ch gweinyddwr am ragor o wybodaeth.

Oes gennych fwy o gwestiynau?

I gael gwybodaeth ychwanegol am ddefnyddio Bwrdd Arweinwyr Badgr Spaces a gweld cynnydd dysgwyr, gweler ein herthygl yng nghronfa wybodaeth Badgr Spaces.

Os ydych yn cael problemau wrth osod eich enghraifft Blackboard i ganiatáu Badgr Spaces, gweler yr adnoddau hyn:

Gosod Blackboard Badgr Spaces

LTI Badgr Spaces ar gyfer Blackboard

Canllawiau Badgr Pro

Cefnogaeth ar e-bost

Os nad yw graddau neu gofrestru myfyrwyr yn ymddangos i fod wedi'u cysoni â Badgr Spaces, mae botwm ail-gysoni ar waelod y tab Cynnydd.

Cymerwyd y Sgrinlun ar 2021-05-05 am 11:51:26 AM