Mudiadau

Mae mudiadau'n ymddwyn fel cyrsiau ac yn cynnwys offer sy'n galluogi aelodau i gyfathrebu'n effeithiol. Gallwch bostio gwybodaeth, cael trafodaethau a rhannu dogfennau.

Mae mudiadau'n gallu helpu lledaenu cwmpas cyrhaeddiad sefydliad ar draws pynciau, cyfnodau amser a mwy. Ymhlith y grwpiau a allai ddefnyddio mudiadau y mae adrannau academaidd, grwpiau astudio a gweithgareddau allgyrsiol.

Tudalen Mudiadau Cyffredinol

O'r rhestr lle mae’ch enw yn ymddangos, gallwch weld rhestr o'ch mudiadau. Gallwch ddychwelyd i fudiadau blaenorol i adolygu cynnwys, ailddefnyddio deunydd, a pharatoi eich mudiadau yn y dyfodol.

Ar y dudalen Mudiadau, gallwch weld pob un o'ch mudiadau, waeth pa wedd mudiad sy’n cael ei defnyddio. Mae’r Wedd Mudiad Ultra a'r Wedd Mudiad Wreiddiol yn ymddangos yn ddi-dor yn y rhestr. Bellach mae’r Wedd Mudiad Gwreiddiol yn ymddangos gyda dyluniad newydd, a diystyrir unrhyw themâu neu ddewis lliwiau blaenorol.

Mae pob cerdyn mudiad yn rhestru ID y mudiad, teitl y mudiad a’r arweinydd. Os oes gan eich mudiad sawl arweinydd, dewiswch Arweinwyr Lluosog i gael rhestr. Dewiswch Rhagor o wybodaeth i weld y disgrifiad ac amserlen, os ydynt wedi’u hychwanegu.

Hidlo neu chwilio eich rhestr. Defnyddiwch y ddewislen Hidlo i addasu gwedd eich tudalen. Mae eich rhestr sydd wedi’i hidlo yn aros fel y mae wrth i chi gyrchu mudiadau. Os ydych yn mynd i dudalen arall, mae'r holl fudiadau yn dangos unwaith eto. Defnyddiwch y swyddogaeth chwilio i ddod o hyd i fudiadau ar y dudalen bresennol.

Pori yn ôl y tymor. Symudwch i fudiadau blaenorol, mudiadau cyfredol a mudiadau sydd ar ddod. Os ydych yn addysgu llawer o fudiadau, gallwch ddewis y nifer sy’n ymddangos ar bob tudalen. Ar waelod y rhestr, gwelwch ddewisydd tudalen i lywio trwy restrau hir.

Gallwch weld eich hoff gyrsiau heb drafferth. Os ydych am gael mynediad at fudiad yn aml, gallwch ddewis yr eicon seren i’w ychwanegu at eich ffefrynnau er mwyn iddo ymddangos ar frig y rhestr. Nid oes angen i chi sgrolio bellach! Gallwch ddewis yr eicon seren unwaith eto i dynnu mudiad o’ch rhestr o ffefrynnau.

Ni allwch newid trefn y mudiadau yn y rhestr. Caiff y mudiadau eu rhestru yn nhrefn yr wyddor a'u grwpio yn ôl tymor, gyda’r mudiadau mwyaf newydd yn gyntaf. Bydd eich ffefrynnau'n ymddangos ar frig y dudalen.

Rheoli’ch mudiadau. Gallwch osod eich mudiadau i’r cyflyrau hyn:

  • Agor: Gallwch agor mudiad pan fyddwch yn barod i gyfranogwyr weld y cynnwys.
  • Preifat: Gallwch wneud mudiad yn breifat wrth i chi ychwanegu neu’n arbrofi gyda chynnwys, ac wedyn ei ddangos i gyfranogwyr pan fyddwch yn barod. Mae cyfranogwyr yn gweld mudiadau preifat ar eu rhestrau mudiadau ond ni allant eu cyrchu.

    Ni allwch wneud mudiad yn breifat yn ystod tymor gweithredol. Os bydd defnyddiwr angen mynediad i fudiad preifat, cysylltwch â’ch gweinyddwr am osodiadau’r mudiad.

  • Cuddio: Gallwch ddewis cuddio mudiad o'r rhestr er mwyn trefnu beth allwch ei weld. Nid yw’r gweithgarwch ar gyfer mudiadau cudd yn ymddangos mwyach yn y tudalennau cyffredinol am eich holl fudiadau, megis Graddau. Dim ond arweinwyr sydd â'r opsiwn i guddio mudiadau. I ddangos mudiad cudd, hidlwch y rhestr yn ôl Wedi’u cuddio oddi wrthyf > agorwch ddewislen mudiad > dewiswch Dangos mudiad.
  • Cwblhau: Gallwch ddewis gosod eich mudiad i Cyflawn pan fydd y mudiad wedi dod i ben, ond ni allwch wneud newidiadau iddo mwyach. Gall cyfranogwyr gyrchu’r cynnwys, ond ni allant gymryd rhan yn y mudiad mwyach. Er enghraifft, ni allant ymateb i drafodaethau neu gyflwyno aseiniadau. Gallwch ddychwelyd statws y mudiad i Agored neu Breifat fel y dymunwch. Fodd bynnag, os oes gan fudiad ddyddiad gorffen ac mae'r dyddiad gorffen yn mynd heibio, ni all cyfranogwyr gyrchu'r mudiad mwyach. Felly, os ydych yn cwblhau mudiad ac yn ei agor eto ar ôl y dyddiad gorffen, ni all cyfranogwyr ei gyrchu. Mae Wedi Cwblhau yn berthnasol i’r Wedd Mudiad Ultra yn unig.

Newid eich gwedd. Gallwch weld y dudalen Mudiadau naill ai fel rhestr neu rid. Yn y wedd rid, gallwch bersonoli’r ddelwedd ar eich cardiau mudiad.

Rhagor am bersonoli'r ddelwedd