Günlükler hakkında

Günlükler, öğrencilerin sizinle özel olarak iletişim kurabileceği kişisel alanlardır. Öğrenciler, günlükleri kendilerini ifade edebilecekleri bir araç olarak da kullanabilir. Görüşlerini, fikirlerini ve kurs hakkındaki sorunlarını gönderebilir veya kursla ilgili materyalleri tartışıp analiz edebilirler.

Geniş kapsamlı ve öğrencilerce yönlendirilen günlük ödevleri oluşturabilirsiniz. Öğrenciler öğrenim süreci üzerine kafa yorabilir, algılama ve davranışlarındaki değişimleri yazıya dökebilir. Öğrenciler karşılaştıkları sorunları ve bunları nasıl çözdüklerini açıklayabilir. Ayrıca, eğitmenlere yönelik daha resmi günlük girdileri oluşturabilirsiniz. Tartışmayla ilgili bir konu listesini kullanarak odağı daraltabilirsiniz.

Günlükler bireysel projeler için idealdir. Örneğin, bir yaratıcı yazma kursunda her öğrenci girdi oluşturur, siz de yorum yaparsınız. Bu şekilde öğrenciler, rehberliğiniz ve önerileriniz sayesinde belirli bir süre içinde yazma ödevinin bir bölümünü iyileştirebilir. Öğrenciler aynı zamanda sohbeti sürdürmek için kendi girdileri ile ilgili yorum da yapabilir.

Bu sayfadaki konular şunları içerir:

Video: Create a Journal


Watch a video about creating journals

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Create a Journal shows how to create student journals.


Günlük oluşturma

Kurs İçeriği sayfasında, günlük eklemek istediğiniz yerde artı işaretini seçin. Oluştur'u seçin, ardından Öge Oluştur panelinin altındaki Günlük düğmesine kadar aşağı kaydırın. İçine günlük eklemek üzere bir klasörü ya da öğrenim modülünü genişletmek de mümkündür.

Öğrencilerin içerik listesinden doğru günlüğü bulmasına yardımcı olacak anlamlı bir başlık yazın. Bir başlık eklemezseniz Kurs İçeriği sayfasında "Yeni Günlük" ve tarih görüntülenir.

Image of the Create Journal page
 1. Beklentileri ve kuralları belirlemek için bir bilgi istemi ekleyin. Metni biçimlendirmek, dosya eklemek ve multimedya yerleştirmek için düzenleyicideki seçenekleri kullanabilirsiniz. Soru eklemediğiniz takdirde, günlük sayfasında öğrencilere bu günlük için yönerge eklemediğinizi belirten bir ileti gösterilir.
 2. Günlüğü gösterin veya gizleyin. Varsayılan olarak yeni günlükler gizlenir. Siz günlüğü öğrencilerin kullanımına açmayı seçene kadar öğrenciler günlüğe erişemez. Önceden tüm içeriklerinizi oluşturabilir ve öğrencilerin yaptığınız planlamaya göre neyi görüntülemesini istediğinizi seçebilirsiniz. Ayrıca kurs not defterindeki diğer ögeler için tarih, zaman ve performansa bağlı kullanılabilirlik şartları oluşturabilirsiniz. Kurs İçeriği sayfasında, öğrenciler günlüğün ne zaman gösterileceğini öğrenebilirler.
 3. Günlük ayarlarını özelleştirin. Günlük Ayarları panelinde, kullanıcıların girişleri veya yorumları düzenlemesine ve silmesine izin verip vermeyeceğinizi seçebilirsiniz. Etkinliğin istenen öğrenim sonuçlarını ölçtüğüne emin olabilmek için Hedeflerle Eşleştir'in altındaki Hedefler ve Standartlarseçebilirsiniz. Öğrencileri bilgi içeren katkılar göndermeye teşvik etmek için günlüğe not verebilirsiniz. Not verilen günlüklerde daha fazla ayar seçeneği bulunur.
 4. Günlüğü otomatik olarak oluşturun. Kurumunuzda AI Design Assistant özelliği kullanıyorsa günlük oluşturmak için yapay zekayı kullanabilirsiniz. Oluşturma panelini açmak için Otomatik Günlük Oluştur düğmesini seçin.

Günlüğü otomatik olarak oluşturma

Günlükler, kursunuzun başlığına ve açıklamasına göre oluşturulur.

Image of the auto-generate panel for journals, with customization options beside autogenerated prompts

AI Design Assistant'ın oluşturduğu günlükleri özelleştirmenin çeşitli yolları vardır.

 • Günlüklerin kapsamını daraltmak için bir açıklama (2.000 karakterle sınırlıdır) girin
 • İstediğiniz anlama seviyesini seçme
  • Uygulama
  • Analiz Etme
  • Değerlendirme
  • Oluşturma
  • "İpucu ver!" özelliği size seviyelerin bir karışımını sağlar
 • Kaydırıcıyı hareket ettirerek günlük kapsamının karmaşıklık seviyesini ayarlayın
 • Günlükler için başlık oluşturmak isteyip istemediğinizi seçin

Anlama seviyeleri, Bloom Taksonomisi'ne dayalıdır.

İsteğe bağlı olarak, günlükler için AI Design Assistant'ın bağlam sağlamasını istediğiniz kurs ögelerini seçebilirsiniz. Başlamak için Kurs Ögelerini Seçin'i tıklatın.

Günlüğünüzün bağlamına dâhil etmek için herhangi bir kurs içeriği ögesinin yanındaki kutuyu seçin.

Context picker

Bir klasörün veya öğrenim modülünün yanındaki oku seçerek onlardan ögeler ekleyebilirsiniz. Bağlam için öge seçmeyi bitirdiğinizde soru oluşturmaya geri dönmek için Öge Seç'i seçin.

Bağlam seçici tarafından desteklenen dosya türleri PDF, Word, PowerPoint, metin, RTF ve HTML'dir.

Ayarlarınızı tamamladıktan sonra Oluştur'u seçin. Her günlüğü doğruluk ve ön yargı açısından gözden geçirin. Kursunuza eklemek istediğiniz günlüğü ve ardından Ekle'yi seçin.

AI Design Assistant hakkında daha fazla bilgi


Günlüğü açma

Bir kişi günlüğe katkıda bulunduğunda, Kurs İçeriği sayfasında başlığın yanında bir etkinlik simgesi görünür. Günlüğü açmak için başlığı seçin. Ayrıca günlüğü, etkinlik akışından da açabilirsiniz.

Image of a journal entry with a blue circle beside the name

Günlüğün iki sekmesi vardır. Günlük sekmesinde, girdiğiniz soru görüntülenir. Not verilmeyen günlüklerde Katılım sekmesi, not verilen günlüklerde ise Notlar ve Katılım sekmesi bulunur.

Image of a journal prompt's page with the Journal and Grades & Participation tabs highlighted

Girişleri ve yorumları görüntüleme

Katılım sekmesindeki listeden bir öğrencinin adını seçtikten sonra, öğrencinin yaptığı tüm girişleri ve kendi yorumlarınızı görüntüleyebilirsiniz. Sayfada çok sayıda giriş varsa görüntülenecek öge sayısını en fazla yirmi olacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Image of a student responding to a journal prompt

Not kutucuğuna notu girerek veya geri bildirim bırakmak için artı işareti şeklinde görüntülenen Geri Bildirim simgesini seçerek günlüğe doğrudan not verebilirsiniz. Gönderdikten sonra, geri bildiriminizi üç nokta menüsünü kullanarak düzenleyebilirsiniz.

Image of the More options menu highlighted beside a journal's grade pill

Günlükteki yeni girişlerin veya yorumların yanında YENİ simgesi görünür.

Image of the blue NEW icon

Bir öğrencinin girişine yanıt vermek için metin kutusunu açarak girişin altındaki Yorum'u seçin. Zengin metin düzenleyicisi, yorumunuzun görünümünü özelleştirmenize ve medya eklemenize olanak tanır. Bir giriş hakkında yorum yazmak bir ileti dizisi oluşturur.

Image of the rich text editor dropdown within a journal response

Öğrencinin günlüğüne yeni bir giriş yapmanız da mümkündür. Bir giriş yazın ifadesini görüntüleyen metin kutusunu seçin. Ardından öğrenci sorunuza veya yorumunuza yanıt verebilir.

Düzenlemek veya silmek için bir günlük girişi veya yorumuyla ilişkilendirilmiş Diğer seçenekler menüsünü seçebilirsiniz. Düzenleme ya da silme seçeneklerinin görünmesi için, kullanıcılara girişleri veya yorumları düzenleme veya silme izni vermelisiniz. Girişleri düzenleme ve silme izni, yorumları düzenleme ve silme izninden farklıdır.

Image of the More Options menu dropdown highlighted beside a student entry

Bir girişe yorum eklendikten sonra, ileti dizisinde yalnızca ilk yorumu görmek için Yorumları Gizle'yi seçebilirsiniz. Tüm yorumları yeniden görüntülemek için Yorumları Göster'i seçin. Katılım sekmesine geri dönmeden öğrencilerin günlük girişleri arasında geçiş yapmak için, girişin üstündeki sağ ve sol ok düğmelerini seçebilirsiniz.

Image of the header of a journal entry with arrows on both sides of the display

Günlükleri düzenleme ve yönetme

Günlükteki herhangi bir içeriği düzenlerseniz öğrencilere yeni içeriğin göründüğü bildirilmez.

Herhangi bir girdi veya yorum olmadığı sürece not verilen bir günlüğü "not verilmedi" olarak değiştirebilirsiniz. Girdiler ve yorumlar gönderildikten sonra günlük türünü değiştiremezsiniz.

Not verilen bir günlüğü silerseniz günlük Kurs İçeriği sayfasından ve not defterinden kaldırılır.


Günlükleri dönüştürme ve kopyalama

Orijinal Kurs Görünümü günlükleri, yönergeleri ve ayarları kurs arşivlerine dâhildir ve Ultra Kurs Görünümüne dönüştürülür. Ultra kurslarının Kurs İçeriği sayfasında yalnızca Orijinal kurslarının içerik alanlarındaki günlükler görünür. Şu an için yorumlar ve öğrenci girdileri arşivi geri yüklemeniz sırasında dâhil edilmez.

Ultra Kursu Ön İzlemesi'nin parçası olarak, bir Orijinal kursundan Ultra Kursuna da günlükleri dönüştürebilirsiniz.

Kopyalama iş akışı

Ultra günlükleri, öğretmenlik yaptığınız diğer Ultra kurslarından kopyalayabileceğiniz, desteklenen içerik ögelerine dâhildir.

Bir Orijinal kursundan Ultra kursuna yalnızca günlükleri kopyalarsanız not verilmiş olan günlükler yalnızca not defterinde görünür ancak içeriği düzenleyemez veya günlükleri öğrencilerinize gösteremezsiniz. Not verilmemiş günlükler kopyalanmaz. Orijinal kursunun içerik alanlarında görünen günlükleri Ultra'ya dönüştürmek için bir kursu dışa verme veya arşivleme işlemi yapılmasını öneririz.