Dysgwch gyda'ch gilydd, gweithiwch yn fwy clyfar yn yr amgylchedd rhithwir eithaf.

I ddysgu mwy am alluogi'r offeryn hwn i'w ddefnyddio yn eich cyrsiau, cysylltwch â'ch sefydliad.

Mae Blackboard Collaborate yn llwyfan popeth-mewn-un bwerus sy'n cynnig profiad dynol ymdrochol i chi trwy eich cyfrifiadur, llechen neu ddyfais symudol unrhyw le, unrhyw bryd. Mae amgylchedd cynadledda gwe hollol ryngweithiol a galluoedd awduro llais anghydamserol yn galluogi ymgysylltiad gwell fel nad ydych yn colli unrhyw beth.

Gallwch ddefnyddio set gadarn o offer sy'n eich caniatáu i gynnal cynadleddau gwe a chysylltu gydag un myfyriwr neu'ch dosbarth cyfan. Gallwch chi a'ch myfyrwyr gydweithio gan ddefnyddio medrau sain, fideo, a recordio. Gallwch ddefnyddio sgwrsio cyhoeddus a phreifat, bwrdd gwyn, rhannu rhaglenni, llyfrgell clipluniau, ac ychwanegu a golygu cynnwys unrhyw bryd.

Gyda Blackboard Collaborate, nid ydych yn ailadrodd y profiad wyneb yn wyneb yn unig, rydych yn ychwanegu dull personol at gydweithio ar-lein.

Dewiswch eich profiad i ddysgu mwy am Blackboard Collaborate.