Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i Wedd Cwrs Ultra yn unig.

Defnyddiwch Pronto i gysylltu â myfyrwyr, staff dysgu, ymgynghorwyr, a'r staff gweinyddol mewn amser real, bryd bynnag. Mae Pronto yn darparu dyluniad graenus a chyfoes sy'n caniatáu i ddefnyddwyr gysylltu o'ch dyfeisiau symudol neu'n uniongyrchol o fewn platfformau LMS Blackboard.

Rhagor am Pronto a Blackboard

Rhagor am hanfodion Pronto a Blackboard (Blog Pronto)

Demo Pronto yn Blackboard Learn


Dolen i Pronto o'ch cwrs

Defnyddiwch y Content Market i ychwanegu dolen i Pronto o'ch cwrs.

  1. Ar y dudalen Cynnwys y Cwrs, dewiswch yr arwydd plws ble bynnag yr ydych am ychwanegu cynnwys. Gallwch ehangu neu greu ffolder hefyd ac ychwanegu cynnwys hefyd.
  2. Dewiswch Content Market.
  3. Lleolwch yr offeryn Pronto a dewiswch yr arwydd plws. Ychwanegir dolen i Pronto at eich cwrs.
  4. Ar dudalen Cynnwys y Cwrs, gwnewch y ddolen Pronto yn weladwy i fyfyrwyr.