Om loggböcker

Loggböcker är personliga utrymmen där deltagarna kan kommunicera privat med dig. Deltagare kan även använda loggböcker som ett verktyg för självreflektion. De kan lägga upp sina åsikter, idéer och bekymmer vad gäller kursen eller diskutera och analysera kursrelaterat material.

Du kan skapa loggboksuppgifter som är generella och deltagarinriktade. Deltagare kan reflektera på inlärningsprocessen och dokumentera förändringar i sina uppfattningar och inställningar. Deltagarna kan beskriva problemen de har stött på och hur de löste dem. Du kan även skapa lärarledda loggboksinlägg som är mer formella. Du kan begränsa fokus med en lista över ämnen som ska diskuteras.

Använd loggböcker för enskilda projekt

Loggböcker är perfekta för enskilda projekt. I en kurs i kreativt skrivande, till exempel, skapar varje deltagare inlägg och du ge dem kommentarer. På så sätt kan en deltagare förfina en del av en skriftlig uppgift under en längre tid med hjälp av din vägledning och dina förslag. Deltagarna kan även kommentera på sina egna inlägg för att fortsätta konversationen.


Skapa en loggbok

Klicka på plustecknet där du vill lägga till en loggbok på sidan Kursinnehåll. Välj Skapa > Deltagande och engagemang > Loggbok. Du kan även expandera eller skapa en mapp eller lärmodul och lägga till en loggbok.

Ange ett lämpligt namn så att deltagarna kan hitta rätt loggbok i innehållslistan. Om du inte lägger till något namn visas ”Ny loggbok” och datumet på sidan Kursinnehåll.

  1. Lägg till en uppmaning för att sätta upp förväntningar och riktlinjer. Du kan använda alternativen i redigeraren för att formatera text, bifoga filer och lägga till multimedia. Om du inte lägger till någon uppmaning ser deltagarna ett meddelande om att du inte har lagt till instruktioner för den här loggboken.

    Använd tangentbordet för att hoppa till redigerarens verktygsfält genom att klicka på Alt + F10. Klicka på Fn + Alt + F10 om du har en Mac. Använd piltangenterna för att välja ett alternativ, som en numrerad lista.

  2. Visa eller dölj loggboken. Nya loggböcker är dolda som standard. Deltagare kan inte se en loggbok förrän du väljer att visa den. Du kan skapa allt innehåll i förväg och välja vad du vill att deltagarna ska se baserat på ditt schema. Du kan även ställa in tillgänglighetsvillkoren baserat på datum, tid och prestation för andra objekt i Kursadministration och resultat för kursen. På sidan Kursinnehåll kan deltagarna se när du ställer in att loggboken ska visas.
  3. Bedöma loggboksbidrag. För att motivera deltagare att publicera genomtänkta bidrag kan du göra så att loggboken räknas in i resultatet. Klicka på kugghjulsikonen för att öppna panelen Loggboksinställningar. När du väljer att bedöma en loggbok visas fler alternativ som till exempel inlämningsdatum och högsta poäng. De högsta poängen gäller en eller flera inlägg som har skapats av en deltagare. Du kan även använda Ultras bedömningsverktyg, så som återkoppling och kriterier, för att bedöma loggböcker. 

    Vi rekommenderar att du använder Ultra-loggböcker när du bygger nya kurser, men att du begränsar användningen vid undervisning och bedömning tills ytterligare förbättringar har gjorts.

    Mer information om att aktivera loggboksbedömning

Video: Create a Journal


Watch a video about creating journals

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Create a Journal shows how to create student journals.


Öppna en loggbok

När någon bidrar till en loggbok visas en aktivitetsikon bredvid titeln på sidan Kursinnehåll. Välj titeln för att öppna loggboken i ett nytt lager. Du kan även öppna en loggbok från aktivitetsflödet.


Visa och kommentera på inlägg

Du och dina deltagare kan använda loggböcker för viktig kommunikation, speciellt i en webbaserad kurs. Deltagarnas inlägg och dina kommentarer kan bidra till att bygga upp samförstånd och skapa ett hälsosamt intellektuellt utbyte. När du har kommenterat kan en deltagare lägga till kommentarer för att fortsätta diskussionen. Du kan även påbörja en ny tanke med ett nytt inlägg i en deltagares loggbok.

Deltagarvy

På loggbokssidan visas deltagare i alfabetisk ordning i vyn Deltagare . Deltagarvyn kan visa över 1 000 deltagare på en gång. Du kan se när deltagare lägger upp nya loggböcker och kommentarer och kan se en enskild inlämning i vyn inlämning. Om du har assistenter och bedömare visas deras namn först. Inaktiverade och otillgängliga användare visas inte i listan.

Vill du veta hur många gånger en deltagare har deltagit i en specifik loggbok? Klicka på en deltagares namn för att endast se den deltagarens inlägg.

Vi jobbar just nu med att förbättra deltagarlistan.

Poster och kommentarer

Efter uppmaningen visas deltagarens namn, antal inlägg och inlägg. Alla inlägg som du lägger till räknas även med i antalet inlägg.

Välj länken Kommentera under ett inlägg för att lägga till återkoppling.

Du och deltagarna kan lägga till obegränsade inlägg och kommentarer. Du kan använda alternativen i redigeraren för att formatera text, bifoga filer och lägga till multimedia. Ordräkningen visas under textrutan precis som för deltagarna.

Öppna ett inlägg eller kommentarens meny för att komma åt funktionerna Redigera och Ta bort. Om någon tar bort ett inlägg raderas även alla kommentarer om inlägget.

Antalet kommentarer visas i en länk under varje inlägg. Etiketten ”Nya” visas med antalet nya kommentarer. Välj länken Visa kommentarer för att öppna kommentarsavsnittet. Klicka på länken Dölj kommentarer för att dölja kommentarsavsnittet.

Välj en annan deltagare i vyn Deltagare  för att visa inlägg och lägga till kommentarer.

Om du vill bedöma bidragen går du till ämnet grundläggande arbetsflöde för loggboksbedömning.


Redigera och hantera loggböcker

Om du ändrar något i loggboken får deltagarna i nuläget inget meddelande om att nytt innehåll visas.

Du kan ändra en loggbok från bedömd till ej bedömd så länge det inte finns några inlägg eller kommentarer. När inlägg och kommentarer har skickats in kan du inte ändra loggbokstypen.

Om du tar bort en bedömd loggbok tas loggboken bort från sidan Kursinnehåll och Kursadministration och resultat.


Konvertera och kopiera loggböcker

I Original-kursvyn finns loggböcker, uppmaningar och inställningar med i kursarkiv och exporter och konverteras till Ultra-kursvyn. Endast loggböcker från kursinnehållsytor i Original-kurser visas på sidan Kursinnehåll i Ultra-kurser. För tillfället tas inte kommentarer och deltagarposter med när du återställer ett arkiv.

Arbetsflödena för konvertering och bedömning av loggböcker kommer att förbättras ytterligare i framtiden.

Du kan också konvertera loggböcker från en Original-kurs till en Ultra-kurs som del av Ultra-kursförhandsgranskningen.

Arbetsflöde vid kopiering

Ultra-loggböcker ingår i de innehållsobjekt som du kan kopiera från andra Ultra-kurser som du undervisar.

Om du endast kopierar loggböcker från en Original-kurs till en Ultra-kurs visas för tillfället de bedömda loggböckerna endast i Administration och resultat. Du kan inte redigera innehållet eller visa dem för deltagarna. Ej bedömda loggböcker kopieras inte. Vi rekommenderar att gör en kursexport eller arkivering för att konvertera de loggböcker som visas i Original-kursernas innehållsytor till Ultra.