Bij waar/onwaar-vragen moeten studenten kiezen of een stelling waar of onwaar is.

Een waar/onwaar-vraag maken

  1. Open een toets, enquête of pool. Selecteer Waar/onwaar in het menu Vraag maken.
  2. Typ de vraag als een stelling die kan worden beantwoord met Waar of Onwaar.
  3. Selecteer het juiste antwoord: Waar of Onwaar. De antwoordkeuze is beperkt tot de woorden Waar en Onwaar.
  4. Typ eventueel feedback voor juiste en onjuiste antwoorden.
  5. Selecteer Verzenden en nog een maken of Verzenden om de vraag toe te voegen aan de toets.

Waar/onwaar-vragen worden automatisch beoordeeld. Als een toets alleen vragen van dit type heeft, worden de scores voor de toets automatisch gepubliceerd en kunnen studenten deze direct zien.