Med spørsmål som er sanne eller usanne, kan studentene velge sant eller usant som svar på spørsmål.

Opprett Sant/usant-spørsmål

  1. Gå til en prøve, spørreundersøkelse eller spørsmålsbank. I Opprett spørsmål-menyen velger du Sant/usant.
  2. Skriv inn spørsmålet i form av et utsagn som studentene kan svare sant eller usant på.
  3. Velg riktig svar: Sant eller Usant. Svaralternativene er begrenset til Sant og Usant.
  4. Skriv eventuelt inn tilbakemeldinger for riktige og feil svar.
  5. Velg Send og lag nytt eller Send for å legge til spørsmålet i prøven.

Sant/usant-spørsmål vurderes automatisk. Hvis en prøve bare har denne spørsmålstypen, blir poengene for prøven automatisk publisert, så studentene kan se dem.