This information applies only to the Ultra experience.

Om försöksloggar

Lärosäten fokuserar mycket på utvärderingsintegritet. Rapporten Försöksloggar kan bekräfta om deltagare har stött på problem under utvärderingen. Loggarna hjälper också till att identifiera tecken på akademiskt fusk.

Rapporten är tillgänglig för utvärderingar där deltagarnas namn anges och anonyma utvärderingar där deltagarnas namn döljs. För anonyma utvärderingar blir rapporten aktiv efter att resultat har publicerats och anonymiteten tas bort. Detta säkerställer att rapporten Försöksloggar är ett robust verktyg även när deltagarnas identiteter döljs i början.

För prover innehåller loggarna följande:

  • Detaljerad information, inklusive datum och tid för starten och svar på varje fråga.
  • Information specifik för en viss fråga, till exempel frågenummer, en förhandsgranskning av frågan och uppskattad tid som lagts på varje fråga.
  • Inlämningskvittonummer, slutresultat och försöksresultat.
  • Enkel växling mellan alla pågående och inlämnade försök för detaljerad utvärderingsspårning.
Image of the attempt logs for a test

För uppgifter innehåller loggarna följande:

  • Datum och tid för start och inlämning
  • Inlämningskvittonummer
  • Enkel växling mellan olika försök för en översikt
Image of the attempt logs for an assignment

För både prov och uppgifter visar försöksloggarna om inlämningen gjordes av deltagaren eller skickades in automatiskt. 

Attempt log page with an auto-submission highlighted

Öppna rapporten Försöksloggar

Lärare kan komma åt försöksloggarna från två områden:

  • Menyn Fler alternativ på utvärderingens inlämningssida – den är endast tillgänglig för enskilda utvärderingar
Image of the submissions tab, with the Attempt Logs feature highlighted on the More options dropdown menu
  • Fliken Resultat på sidan Deltagaröversikt – den är tillgänglig för både grupputvärderingar och individuella utvärderingar
Image of the Attempt Logs feature highlighted in the More options dropdown beside an assessment

För administratörer: Den här funktionen är tillgänglig för alla Ultra-kurser. Inga konfigurationer behövs.