This information applies only to the Ultra Course View.

This information applies only to the Ultra experience.

Migrera från Canvas

Vi vet att du har ägnat mycket tid åt att utveckla dina kurser i Canvas och inte vill göra om allt arbete eftersom ditt lärosäte bestämde sig för att gå över till Ultra. Du kan enkelt konvertera din kurs från Canvas till Ultra och bevara så mycket av kursens material och dina anpassningar som möjligt.

Ämnen på den här sidan inkluderar:


Importera Canvas-kurser

I följande video med berättarröst presenteras en del av informationen på den här sidan med ljud och bild. Om du vill ha en detaljerad beskrivning av vad som visas i videon öppnar du videon på YouTube, går till Fler åtgärder och väljer Visa transkription.

Video: Importera Canvas-kurser till Blackboard Learn

 

Importera din kurs

Du behöver ladda ner en kursfil för att importera din kurs från Canvas till Ultra.

Instructure Canvas

 1. Gå till din kurs i Canvas och välj Inställningar.
 2. Klicka på Exportera kursinnehåll till höger.
 3. Kontrollera att Exporttyp är inställt på Kurs och välj sedan Skapa export. Bearbetningen kan ta en stund, beroende på hastigheten på din internetanslutning och storleken på din kurs.
 4. När exporten är klar klickar du på länken Ny export som visas för att ladda ner en IMSCC-fil av din kurs.

Blackboard Learn Ultra

Gå till kursens innehållssida i Learn. Välj menyn Fler alternativ och välj sedan Importera innehåll.

Image of the Course Content page, with the More options menu expanded and Import Content highlighted

Klicka på Importera innehåll igen på panelen som öppnas. Välj IMSCC-filen som du laddade ner tidigare.

Ett grått fält visas högst upp på innehållssidan där det står ”Importerar kursinnehåll”. Större kurser tar längre tid att ladda upp, beroende på hastigheten på din internetanslutning. Det finns ingen förloppsindikator.

Ditt lärosäte kan begränsa storleken för filer som kan laddas upp till Ultra. Din kurs kanske överskrider den här storleksgränsen om det finns många stora filer i den.

Om du lämnar innehållssidan kan du kontrollera uppladdningens förlopp genom att gå till panelen Kursuppgifter och loggar. Välj menyn Fler alternativ överst på innehållssidan och välj sedan Kursuppgifter och loggar.

Image of the Course Tasks and Logs panel

När importen är klar blir du ombedd att granska undantagen i samband med importen. Den här uppmaningen visas längst ned på skärmen.

Granska undantag och anpassa din kurs

Klicka på den röda textlänken med antalet undantag för importen för att granska dem. Var inte orolig – de flesta undantag är inte betydande och kräver ingen justering från din sida.

När du importerar en Canvas-kurs till en Ultra-kurs konverteras alla dina moduler till mappar. Du kan enkelt dra importerade objekt utanför mappar och placera dem på huvudsidan för innehåll. Du kan även skapa en mapp i en befintlig mapp för att organisera innehållet ytterligare.

Du kan omvandla dina Canvas-moduler till lärmoduler i Ultra för att ytterligare kontrollera deltagarnas åtkomst. Lärmoduler har funktioner för att framtvinga en sekvens och kontrollera synligheten för deltagare och de kan innehålla en bild som hjälper deltagarna att hitta modulen. Gå till ämnet ”Skapa lärmoduler” för mer information om lärmoduler.

Det finns skillnader mellan funktionerna som är tillgängliga i Ultra och i Canvas, så vi rekommenderar att du granskar alla diskussioner, quiz och prov när du har importerat dem. Prov- och quizalternativ som inte stöds tas bort under importen.

Förfallodagar och deltagarsynlighet för innehåll kan justeras med funktionen batchredigera. Du kan även ta bort innehåll i en grupp. Gå till ämnet ”Batchredigera” för mer information om den här funktionen.

Matematiska formler skrivna i LaTeX som inte har korrekt syntax konverteras inte från Canvas till Ultra. Granska alla formler i din kurs efter att du har importerat den.

Innehållstyper som konverteras

När vi gör förbättringar i konverteringsprocessen kommer listan över de som stöds att expanderas.

 • Anslag
 • Uppgifter
 • Diskussioner
 • Filer
 • Resultatscheman
 • Moduler
 • Sidor
 • Kursöversikt
 • Quiz
 • Frågetyper
  • Flervalsfråga
  • Sant/falskt-fråga
  • Luckfråga
  • Fyll i flervalsfråga
  • Flersvarsfråga
  • Para ihop-fråga
  • Fråga med numeriskt svar
  • Fråga med formel
  • Öppen fråga
 • Videor (MP4, AVI, MOV, MPG, MOOV)
  • MPEG, MPG, AVI, MOV, WMV bifogas som filer
  • MP4 läses in som en interaktiv video

Innehållstyper och inställningar som INTE konverteras

Dessa objekt förs för närvarande inte över under konverteringsprocessen:

 • Kursbanderoll
 • Kurslänkar
 • Nya quiz
 • Resultat
 • Frågetyper
  • Filuppladdning
  • Flera rullgardinsmenyer
  • Text (ingen fråga)
 • Kriterier
 • Sidhuvuden med text

Deltagande- och aktivitetsdata bevaras inte under konverteringsprocessen. Objekt som inlägg i Diskussioner, inlämningar av Utvärderingar och resultat tas bort.