Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i brofiad Ultra yn unig.

Ynghylch logiau ymgeisiau

Mae uniondeb asesiadau yn un o'r prif bryderon i sefydliadau addysgol. Gall yr adroddiad Logiau Ymgeisiau ddilysu a yw myfyrwyr wedi dod ar draws problemau wrth gymryd asesiad. Mae'r logiau hefyd yn helpu i adnabod arwyddion anonestrwydd academaidd.

Mae'r adroddiad ar gael ar gyfer asesiadau lle mae myfyrwyr yn cael eu henwi ac asesiadau dienw lle mae enwau myfyrwyr yn cael eu cuddio. Ar gyfer asesiadau dienw, daw'r adroddiad ar waith ar ôl cyhoeddi graddau, a thynnir yr anhysbysrwydd. Mae hyn yn sicrhau bod yr adroddiad Logiau Ymgeisiau yn offeryn cadarn hyd yn oed mewn senarios lle mae hunaniaethau myfyrwyr yn cael eu cuddio yn y lle cyntaf.

Ar gyfer profion, mae'r logiau yn darparu'r canlynol:

  • Gwybodaeth fanwl, gan gynnwys dyddiad ac amser dechrau pob cwestiwn ac atebion pob cwestiwn
  • Manylion cwestiwn penodol, fel rhif y cwestiwn, rhagolwg o'r cwestiwn, ac amcangyfrif o'r amser a dreuliwyd ar bob cwestiwn
  • Rhif derbynneb cyflwyniad, gradd derfynol, a gradd ymgais
  • Toglo hawdd rhwng yr holl ymgeisiau Ar y Gweill ac ymgeisiau a Gyflwynwyd ar gyfer olrhain asesiadau'n fanwl
Image of the attempt logs for a test

Ar gyfer aseiniadau, mae'r logiau'n darparu'r canlynol:

  • Dyddiad ac amser dechrau a chyflwyno
  • Rhif derbynneb y cyflwyniad
  • Toglo hawdd rhwng gwahanol ymgeisiau i gael golwg cyfannol
Image of the attempt logs for an assignment

Ar gyfer profion ac aseiniadau, mae logiau ymgeisiau yn dangos a gafodd y gwaith ei gyflwyno gan y myfyriwr neu'n awtomatig. 

Attempt log page with an auto-submission highlighted

Cyrchu'r adroddiad Logiau Ymgeisiau

Gall hyfforddwyr gyrchu'r Logiau Ymgeisiau o ddwy ardal:

  • Y ddewislen Mwy o opsiynau ar dudalen cyflwyniad yr asesiad – mae hon dim ond ar gael ar gyfer asesiadau unigol
Image of the submissions tab, with the Attempt Logs feature highlighted on the More options dropdown menu
  • Y tab Graddau ar y dudalen Trosolwg Myfyriwr – mae hwn ar gael ar gyfer asesiadau grŵp ac asesiadau unigol
Image of the Attempt Logs feature highlighted in the More options dropdown beside an assessment

Ar gyfer gweinyddwyr: Mae'r nodwedd hon ar gael ar gyfer pob cwrs Ultra. Nid oes angen ffurfweddiadau.