Ces informations s'appliquent uniquement à l'expérience Ultra.

Deneme günlükleri hakkında

Değerlendirme dürüstlüğü, eğitim kurumları için çok önemli bir husustur. Deneme Günlükleri raporu, öğrencilerin değerlendirmeye girerken sorunlarla karşılaşıp karşılaşmadığını doğrulayabilir. Günlükler, akademik sahtekârlık belirtilerini ayırt etmeye de yardımcı olur.

Rapor, öğrencilerin adlarının bilindiği değerlendirmeler ve öğrenci adlarının gizlendiği anonim değerlendirmeler için kullanılabilir. Anonim değerlendirmelerde, rapor, notlar gönderildikten ve anonimlik kaldırıldıktan sonra etkin hâle gelir. Bu, başlangıçta öğrenci kimliklerinin gizlendiği senaryolar için bile Deneme Günlükleri raporunun güçlü bir araç olmasını sağlar.

Testler için, günlükler aşağıdakileri sağlar:

  • Başlangıç tarihi ve saati ile her sorunun yanıtları da dâhil olmak üzere ayrıntılı bilgiler
  • Soru numarası, sorunun ön izlemesi ve her bir soru için harcanan tahminî süre gibi soruya özgü ayrıntılar
  • Gönderim alındı bildirimi numarası, son not ve deneme notu
  • Ayrıntılı değerlendirme takibi için tüm Devam Eden ve Gönderilen denemeler arasında kolay geçiş olanağı
Image of the attempt logs for a test

Ödevler için, günlükler aşağıdakileri sağlar:

  • Başlama ve gönderim tarihi ve saati
  • Gönderim alındı bildirimi numarası
  • Bütünsel bir görünüm için farklı denemeler arasında kolay geçiş yapma olanağı
Image of the attempt logs for an assignment

Deneme günlükleri, hem testlerde hem de ödevlerde gönderimin öğrenci tarafından mı yoksa otomatik olarak mı yapıldığını belirtir.

Attempt log page with an auto-submission highlighted

Deneme Günlükleri raporuna erişme

Eğitmenler, Deneme Günlükleri'ne iki alandan erişebilir:

  • Değerlendirmenin gönderim sayfasındaki Diğer seçenekler menüsü (Bu menü, yalnızca bireysel değerlendirmeler için kullanılabilir)
Image of the submissions tab, with the Attempt Logs feature highlighted on the More options dropdown menu
  • Öğrenciye Genel Bakış sayfasındaki Notlar sekmesi (bu sekme hem grup değerlendirmeleri hem de bireysel değerlendirmeler için mevcuttur)
Image of the Attempt Logs feature highlighted in the More options dropdown beside an assessment

Yöneticiler için: Bu özellik tüm Ultra kursları için kullanılabilir. Herhangi bir yapılandırma gerekmez.