This information applies only to the Ultra experience.

Deltagaröversikt

Använd deltagaröversikten som en plats där du kan se all relevant information om en deltagare och anpassa din kommunikation med dem. Det finns statistik som visar hur deltagarna har presterat under en längre tid. Du kan även använda meddelandefunktionen för att snabbt följa upp med en deltagare om information från Deltagaröversikten.

Image of the header of the Student Overview, showing additional student information and buttons for other features.

Sidhuvudet med deltagaröversikt innehåller viktig information om deltagarna. Här finns:

 • deltagarens namn och efternamn
 • datumet då en deltagare senast befann sig i din kurs
 • övergripande resultat, om du har aktiverat den funktionen
 • anpassningar, om du har lagt till några för förfallodagar eller tidsgränser

I deltagaröversikten finns även denna ytterligare information, om deltagaren har angett den:

 • Ytterligare namn
 • Användarnamn
 • Deltagar-ID
 • Pronomen
 • Uttalsbeskrivning
 • Inspelning av namnuttal

Det går att komma åt tre andra funktioner från deltagaröversikten:

 • Rapport om deltagaraktivitet. Här får du en översikt över hur en deltagare interagerat med din kurs under en längre tid. Se hur en deltagares engagemang och prestationer har ändrats från vecka till vecka. Gå till ämnet ”Deltagares kursaktivitetsdata” för mer information om funktionen.
 • Anpassningar. Du kan ge specifika deltagare anpassningar avseende förfallodag och tidsgräns.
 • Skicka meddelanden. Kontakta dina deltagare om deras resultat eller framsteg.

Öppna deltagaröversikten

Du kan komma åt deltagaröversikten via fem olika platser:

Klicka på en deltagares namn från en valfri plats för att visa deltagaröversikten.

Resultatflik

Select the ellipsis icon in the Grades tab to exempt any item from being graded for that specific student.

Det finns fem kolumner på fliken Resultat: Objektnamn, förfallodag, status, resultat och återkoppling. Varje kolumn kan sorteras i stigande eller fallande ordning. Klicka på ellipsikonen för att undanta ett objekt från att bedömas för den specifika deltagaren.

Gå till ämnet ”Försökshantering” för mer information om undantag.

Klicka var som helst i raden för att visa en deltagares inlämning för varje objekt. Du kan bedöma eller granska objektet från den här panelen. Bedömningsbara objekt fungerar annorlunda beroende på typen av bedömningsbart objekt och de inställningar som är tillgängliga för den funktionen.

Fliken Progression

Image of the Progress tab, showing item name and status.

På fliken Progression visas objektnamn och statusar. Som standard visar fliken endast innehåll som är synligt för deltagare. Det finns fyra statusar:

 • Oöppnat, visas med en cirkelikon
 • Påbörjat, visas med en halvfylld cirkelikon
 • Slutfört, visas med en grön bock
 • Markerat som slutfört, visas också med en grön bock

Du kan ändra filtret för att visa allt innehåll genom att använda menyn Innehållstillgänglighet överst på fliken och välja Alla. I den här vyn ingår de objekt som inte är synliga för deltagaren. Detta hjälper dig att bättre förstå hur det går för deltagarna med kursinnehållet.

Gå till ämnet ”Framstegsspårning” för mer information om funktionen.

Fliken Anteckningar

Med funktionen Anteckningar kan du ange anteckningar om deltagarna till dig själv och andra lärare i kursen. Anteckningar är privata och kan endast kommas åt av lärare, administratörer och högre roller.

Anteckningar har många användningsområden som hjälper till med din undervisning och dina interaktioner med deltagarna.

 • Följ en deltagares utveckling över tid och ange användbara anteckningar om hur det går för dem
 • Skriv ner överenskommelser med deltagare, till exempel en förlängd inlämningstid för en uppgift eller ett avtalat möte
 • Notera deltagare med beteendeproblem eller en historia av akademisk oärlighet
 • Ange saker man ska ta hänsyn till vid bedömning, så som att en deltagare har det svårt hemma eller är sjukskriven

Klicka på fliken Anteckningar. Du kan granska äldre anteckningar eller lägga till en ny anteckning. De senaste anteckningarna visas högst upp i listan. Klicka inuti fältet Lägg till en anteckning för att skapa en anteckning.

Image of the Notes tab on the Student Overview, with the tab outlined with a blue rectangle. 2 notes about the student are below the Add Note field

Textredigeraren har flera formateringsalternativ. Du kan till exempel använda fetstil eller kursiv stil, ändra färger, tillämpa format och justera teckenstorlek.

Image of the Notes field, showing tools for modifying text highlighted with a blue rectangle, and the Save button at the bottom right highlighted with a blue rectangle

Klicka på knappen Spara för att spara din anteckning. Varje anteckning innehåller information om anteckningens författare och en tidsstämpel med datumet då den skapades. Du kan gå tillbaka till dina äldre anteckningar för att redigera eller ta bort dem genom att klicka på ellipsikonen. Andra lärare kan inte redigera dina anteckningar och du kan inte redigera anteckningar från andra lärare. Om en anteckning har redigerats finns det en separat tidsstämpel för den senaste versionen.

Close-up of a note left previously. The ellipsis menu has a dropdown list featuring icons for Edit and Delete. The timestamp for when the note was last edited is outlined with a blue rectangle.

OBS! Administratörer kan rensa fliken Anteckningar om det finns oväsentliga eller inaktuella anteckningar. Skadliga kommentarer kan också tas bort på det här sättet.