Spela in återkoppling

Du kan lägga till en inspelning av din återkoppling som visas tillsammans med den text du lägger till för en deltagare. Lägg till återkoppling när du påbörjar bedömningen. Välj Infoga/redigera inspelning i redigeraren för att komma igång.

Alla webbläsare har inte stöd för den här funktionen. Använd Chrome eller Firefox för bästa upplevelse.

In the feedback panel, the expanded purple plus sign lets you insert feedback, and the  "Insert/Edit Recording" option is highlighted.

I fönstret som öppnas väljer du kameraikonen i inspelningsgränssnittet för att aktivera kameran. Om kameran inte har aktiverats spelar verktyget endast in ljud när du startar inspelningen. Klicka på knappen Spela in när du är redo att spela in ljud- och videoåterkoppling.

När du har konfigurerat din mikrofon och kamera är du redo att sätta igång.

  1. Klicka på den röda inspelningsknappen och vänta på att verktyget räknar ner. Du kan göra en inspelning som är upp till fem minuter lång.
  2. Välj Pausa inspelning för att stoppa och fortsätta inspelningen av din återkoppling eller välj Stoppa inspelning för att granska inspelningen och spara eller kasta den. Du kan ta bort inspelningen och börja om igen om du vill spela in en ny.
  3. Granska inspelningen och välj Spara och avsluta om du är nöjd och vill dela den med deltagaren.
  4. Inspelningen infogas automatiskt i redigeraren.

Byt namn på din inspelning

Du kan ändra inspelningens visningsnamn och lägga till en alternativtext för att göra den tillgänglig för alla användare. Systemet använder tid och datum för inspelningen som standard för de här fälten. Välj inspelningen i redigeraren och välj sedan Infoga/redigera inspelning igen i menyn. Redigera visningsnamn och alternativtext. Fältet för alternativtext använder automatiskt visningsnamnet som standard, men du kan redigera alternativtexten för sig om du vill.

Klicka på Spara när du är färdig.

Inspelningsfiler

Inspelningsfiler ingår inte i kursarkiv eller säkerhetskopior, även om filbindningen behålls. Inspelningen borde visas i fönstret för datalagring när kursen återställs på samma Blackboard Learn-system. Kontakta din administratör för mer specifik information om datalagring på ditt lärosäte.

Din administratör kan kopiera en kurs med användare och behålla resultat och inspelningsfiler.


Vad ser deltagarna?

Deltagare kan öppna inspelningen med resultatdetaljer och övrig återkoppling som du lägger till. Inspelningarna strömmas till deltagarnas enhet och de behöver inte ladda ner något. Deltagarna kan spela upp inspelningarna med de flesta moderna webbläsare utan extra pluginprogram eller tillägg. Deltagare kan inte ladda ner eller spara inspelningar.


Konfigurera din kamera och mikrofon

Välj kugghjulsikonen för att konfigurera och testa din mikrofon och kamera.

  • Konfigurera mikrofonen: Har du problem med att spela in ljud? Använd det här alternativet för att testa ditt ljud och välja ingångskälla. Om volymnivån rör sig känner verktyget av ljudet från din enhet och det bör fungera att spela in. Välj Ja, det fungerar för att avsluta testet.
  • Konfigurera kameran: Välj ingångskälla för din kamera. Om du ser din bild på skärmen är du färdig. Välj Ja, det fungerar för att avsluta testet.

Problem med ljud eller video?

  • Har webbläsaren behörighet att komma åt din kamera och mikrofon?
  • Har du aktiverat ljud- och bildkontrollerna? Om det är ett streck över ikonerna betyder det att enheten i fråga inte är på.
  • Har du installerat den senaste versionen av webbläsaren?