ULTRA: Sidan med globala meddelanden

Om du är lärare har du kommit rätt!
Om du är deltagare kan du läsa meddelandeinformation som är specifik för deltagare.
Om du är administratör kan du läsa meddelandeinformation som är specifik för administratörer.

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om kursmeddelanden.

Du och deltagarna kan skicka meddelanden till varandra, flera personer eller hela klassen. Meddelandeaktiviteten ligger kvar i systemet och du behöver inte vara orolig över att e-postadresserna är fel eller inte längre stämmer.

Som lärare kan du snabbt skicka meddelanden till alla deltagare om viktiga inlämningsdatum och schemaändringar.

Den här informationen gäller även organisationer.

Missa inte någon händelse. De senaste meddelandena för varje kurs visas först. Om du har en blandning av ursprungliga kurser och Ultra-kurser kan du komma åt meddelanden för båda typer på den här sidan. Nya meddelanden visas med fetstil.

Läs meddelanden över tid. Du kan se meddelanden för aktuella, tidigare och framtida kurser. Använd pilarna för att gå till en annan tidsperiod. Du kan till exempel visa meddelanden från tidigare kurser som du vill använda igen.

Gå till dina meddelanden. Välj ett kurskort för att se alla nya och befintliga meddelanden i din kurs. Du kan ta bort meddelanden i din kurs.

Redo att dela? Välj ikonen Nytt meddelande när du vill skicka ett meddelande till en person, flera personer eller en hel klass. I Ultra-kursvyn kan du börja skriva, så dyker namn på mottagare upp. I den ursprungliga kursvyn väljer du Till. En lista över alla kursmedlemmar visas. Välj mottagare i den första rutan och klicka på pilen åt höger för att flytta dem till rutan Mottagare.


ULTRA: Kursmeddelanden

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om kursmeddelanden.

Du kan komma åt meddelanden på navigeringsfältet från valfri plats i kursen. På kursmeddelandesidan visas alla meddelanden som är specifika för den kurs du befinner dig i.

Du behöver inte lägga till en länk till kursmeddelanden. Ikonen Meddelanden är alltid en del av kursnavigeringen i Ultra-kursvyn.

Skrivskyddade kursmeddelanden för deltagare

Varje lärosäte har olika kommunikationsinställningar och policyer. Vissa lärosäten kanske vill begränsa hur deltagarna kommunicerar med andra i sina kurser. Ditt lärosäte kan välja att inte tillåta deltagare att svara på eller skapa meddelanden i sina kurser. Endast deltagarrollen har dessa begränsningar. Du kan inte aktivera och inaktivera den här inställningen i dina enskilda kurser.

Om den här inställningen är aktiv kan deltagarna endast läsa meddelanden som andra roller skickar, till exempel lärare och assistenter. Deltagare kan inte heller vidarebefordra meddelanden som de får.

Arbetsflöde för lärare

När kursmeddelanden är skrivskyddade för deltagare får du en avisering när du skapar ett meddelande. Kryssrutan Tillåt svar på det här meddelandet gäller för rollerna i den kurs som får svara på och skapa meddelanden, till exempel andra lärare och assistenter.

Arbetsflöde för deltagare

I det skrivskyddade tillståndet tas plustecknet för att lägga till ett meddelande bort från deltagarens globala sida Meddelanden och Ultra-kurssidan Meddelanden.

När deltagare visar ett enskilt Ultra-kursmeddelande kan de se ett meddelande i rutan Svara som anger: Svar har inaktiverats för det här meddelandet.