Anslag är ett perfekt sätt att lägga upp tidskänslig information som är viktig för att deltagarna ska klara kursen. Lägg till anslag för de här kursaktivitetstyperna:

 • Förfallodagar för uppgifter och projekt
 • Förändringar i din kursbeskrivning
 • Rättningar/förtydliganden av material
 • Provscheman

Du lägga till, redigera och ta bort anslag på sidan Anslag. När du lägger till ett anslag kan du även skicka det till deltagarna i din kurs via e-post. Deltagarna får anslaget även om de inte loggar in i din kurs.


Schemalägg ett anslag

Du kan skapa ett anslag för en framtida händelse, till exempel en påminnelse om en kurshändelse eller en inlämningsdag. Du kan schemalägga en viss tid och ett visst datum då ett anslag ska publiceras automatiskt i kursen. Du kan även dölja anslag när de inte längre är relevanta.

Om du schemalägger ett anslag som ska visas i framtiden är kryssrutan för e-post inaktiverad.

 1. På sidan Nytt Anslag ska du markera kryssrutan Schemalägg anslag.
 2. När du schemalägger ett anslag krävs datum och tid för Visa den. Du kan inte avmarkera kryssrutan.
 3. Du kan även markera kryssrutan Dölj efter och välja datum och tid.

Använd datumväljaren för att schemalägga anslag. Om du anger ett datum med tangentbordet återställs det till standarddatumet när du sparar anslaget.

Om du inte längre vill schemalägga anslaget ska du avmarkera kryssrutan Schemalägg anslag.

På sidan Kursanslag visas det schemalagda anslaget med etiketten Planerad i kolumnen Status.


Skapa ett anslag

Använd anslag för att dela viktig, tidskänslig information.

Klicka på anslagslänken på sidan Kursinnehåll på panelen Information och åtgärder för att sätta igång. Sidan Nytt anslag visas.

Ange en rubrik och ett meddelande för anslaget. Titeln har en gräns på 256 tecken. Använd alternativen i redigeraren för att formatera text, bifoga multimedia och lägga till filer.

Du kan infoga ljud- och videoinspelningar i dina kursanslag.

Du kan även skicka en e-postkopia till alla kursmedlemmar, inklusive dig själv. Markera kryssrutan Skicka en e-postkopia till mottagare. Mottagarna måste ha en giltig e-postadress i systemet. Du kan inte skicka en e-postkopia för ett anslag som schemalagts att visas i framtiden. E-postmeddelanden om anslag skickas alltid och styrs inte av de globala aviseringsinställningarna.

Om du lägger upp ett anslag och glömmer att markera kryssrutan för e-postkopia måste du skapa ett nytt anslag. Om du redigerar anslaget och väljer e-postkopia och publicerar det igen skickas inte e-postmeddelandet.

Välj Spara för att spara ditt anslag som ett utkast. På sidan Kursanslag kan du lägga upp anslag när du är klar.

Antalet publicerade och totala kursanslag uppdateras i panelen Detaljer & åtgärder.

Vad ser deltagarna i e-postmeddelandet?

I e-postmeddelandet visas inbäddat innehåll som länkar. Deltagarna kan klicka på länkarna för att visa innehållet.


Var kursanslag visas

Nya, aktiva kursanslag visas första gången som deltagarna öppnar din kurs. Deltagarna måste stänga fönstret Nya kursanslag innan de kan se kursinnehåll. När deltagarna har stängt fönstret visas det inte igen. Om du lägger upp nya anslag visas fönstret igen med endast de nya anslagen.

Aktiva anslag visas även i avsnitten Idag och Senaste i aktivitetsflödet. De flesta anslag försvinner från aktivitetsflödet när deltagarna tittat på dem i sina kurser. Om du schemalägger ett anslag visas det även i aktivitetsflödet vid den schemalagda tiden.

Deltagare får ett kursanslag och en notis i aktivitetsflödet om de kursgrupper de behöver gå med i. Om deltagare inte har gått med i en kursgrupp finns meddelandet kvar i aktivitetsflödet.

På sidan Kursinnehåll i panelen Information och åtgärder kan deltagare välja Visa arkiv för att läsa tidigare, aktiva anslag. De kan även klicka på ikonen Sök i anslag och skriva nyckelord för att hitta ett specifikt anslag.


Kursanslagssidan

På sidan Kursinnehåll, på panelen Information och åtgärder ska du välja anslagslänken för att se alla dina kursanslag.

På sidan Kursanslag kan du se varje anslags status och antal tittare. Du kan även skapa, kopiera, redigera, sortera och ta bort anslag.

 1. Visa en sammanfattning av dina anslag. Se antalet kursanslag efter status längst upp på sidan. Anslag har tre möjliga statusvärden: Publicerat, Schemalagt och Utkast.
 2. Sortera kolumner. Sortera anslag efter titel, status eller antal tittare.
 3. Sök i anslag. Välj ikonen Sök i anslag och skriv nyckelord för att hitta ett specifikt anslag.
 4. Skapa ett nytt anslag. Klicka på plustecknet för att öppna sidan Nytt Anslag.
 5. Hantera anslag. Öppna ett anslags meny för att redigera, kopiera eller ta bort anslaget.

Redigera, kopiera eller ta bort ett anslag

Du kan redigera, kopiera eller ta bort alla anslag i din kurs. På sidan Kursanslag ska du öppna menyn för ett anslag och välja ett alternativ.

 • Välj Redigera för att ändra rubriken eller meddelandet. Du kan även redigera tiden då anslaget ska publiceras och aktivera eller inaktivera tiden.
 • Välj Ta bort för att permanent ta bort anslag från kursen.
 • Välj Kopiera att göra en exakt kopia av ett befintligt anslag och uppdatera vid behov.

Kom ihåg: Om du lägger upp ett anslag och glömmer att markera kryssrutan för e-postkopia måste du skapa ett nytt anslag. Om du redigerar anslaget och väljer e-postkopia och publicerar det igen skickas inte e-postmeddelandet.