Med e-postverktyget kan du skicka e-post till andra personer i din kurs utan att starta ett externt e-postprogram, som Gmail, Hotmail eller Yahoo. Du kan skicka e-postmeddelanden till individuella användare eller en grupp användare.


Skicka en e-postkopia

Du kan skicka en kopia av kursmeddelandet till mottagarens e-postadress. När du skickar en e-postkopia till dina deltagare blir chansen större att de ser, läser och följer viktiga anslag och kursmeddelanden.

E-postkopior levereras bara om mottagarna har en giltig e-postadress i sina Blackboard Learn-profiler. Uppmuntra eleverna att fylla i sina profiler så att e-postkopior kan levereras.

Om du vill skicka en kopia av ditt meddelande vis e-post väljer du Skicka en e-postkopia till mottagare när du skriver och skickar ditt meddelande. Alla mottagare får en e-postkopia av meddelandet.

Mer information om att skicka meddelanden

Mottagare får ditt meddelande via e-post men svar på e-postmeddelandet skickas inte tillbaka till Blackboard Learn. Användare måste logga in för att svara på ditt kursmeddelande.