Grupparbete förbättrar kritiskt tänkande, problemlösning, anpassningsbarhet och kommunikation.

Du kan skapa grupper med deltagare i dina kurser så att de kan interagera med varandra och visa upp vad de kan.


Därför är grupparbeten fördelaktiga för deltagare

Forskning har visat att deltagare kan dra nytta av grupparbete på flera sätt:

  • Eleverna kommer ihåg informationen längre än vid andra undervisningsmetoder.
  • Perspektiv från gruppmedlemmar erbjuder en annan möjlighet att lära sig nytt material.
  • Eleverna är positivt inställda till kursmaterialet.
  • Elever som har ett bra förhållande till sina kurskamrater har en mer positiv inlärningsupplevelse.
  • Lyckat grupparbete ger eleverna bättre självkänsla.
  • Eleverna förbättrar sin sociala förmåga och sina kommunikationsfärdigheter.
  • Eleverna förbättrar sitt kritiska tänkande.

Källa: 0”44 Benefits of Collaborative Learning.” gdrc.org n.d. Webb. 3 januari 2020.


Visa alla