Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol. Mae'r cyfeirebau ar gael i hyfforddwyr ar bob adeg yng Ngwedd Cwrs Ultra.

Graddio â chyfarwyddyd

Gallwch greu cyfarwyddyd, ei gysylltu ag asesiad, dyddlyfr, neu drafodaeth, a'i ddefnyddio ar gyfer graddio. Bydd y cyfarwyddyd yn ymddangos ar dudalen yr eitem a raddir. Sylwer bod dim ond modd cysylltu un cyfarwyddyd â phob eitem ar hyn o bryd. Ni allwch gysylltu cyfarwyddyd ag aseiniad sy'n cynnwys cwestiynau ar yr adeg hon.

Os ydych yn cysylltu cyfarwyddyd ag eitem a raddir, dylech raddio gan ddefnyddio'r cyfarwyddyd. Os byddwch yn rhoi gradd fel gradd wrthwneud, bydd y cyflwyniad yn parhau i gael ei ddangos fel Angen ei Raddio.

I ddechrau graddio asesiad, ewch i'r Llyfr Graddau a dewiswch yr asesiad i'w raddio. Dewiswch y ddolen Cyflwyniadau. Ar y dudalen Cyflwyniadau, dewiswch enwau'r myfyrwyr i gyrchu eu cyflwyniadau unigol a’r cyfarwyddyd.
 

This screen shows how to access a rubric from the assessment settings

 

How to grade with a rubric from the students submission page.

Os ydych wedi galluogi graddio cyfochrog, ni allwch chi neu’ch myfyrwyr weld cyfarwyddiadau ac anodiadau graddwyr yn ffeiliau myfyrwyr. Mae myfyrwyr dim ond yn gweld y cyfarwyddydau ac anodiadau mae’r graddwr terfynol—sef y cysonwr—yn eu darparu.

Ar dudalen cyflwyniad y myfyriwr, mae'r bilsen radd yn dangos eicon cyfarwyddyd. Dewiswch y bilsen radd i agor y cyfarwyddyd yn y panel wrth ochr gwaith y myfyriwr. 

Gallwch neilltuo lefel perfformiad ar gyfer pob maen prawf drwy ddewis y bilsen sgôr ddymunol. Wrth i chi ddewis lefel perfformiad, diweddarir pilsen radd y cyfarwyddyd. Gallwch ddad-ddewis lefel perfformiad a dewis un arall os ydych yn newid eich meddwl wrth raddio.
 

Grade with rubrics


Defnyddiwch yr eiconau saethau i gwympo neu ehangu unrhyw faen prawf. Gallwch wneud hyn hyd yn oed os yw'r maen prawf eisoes wedi'i sgorio. 
 

Select or collapse criteria when grading with a rubric


Cuddir disgrifiadau lefel perfformiad yn ddiofyn. I'w gweld, defnyddiwch y switsh toglo Dangos disgrifiadau. Unwaith eu bod wedi'u troi ymlaen, bydd y disgrifiadau'n ymddangos ar gyfer pob cyflwyniad yn yr asesiad. 
 

Option to show criterion descriptions


Gallwch lywio rhwng meini prawf y cyfarwyddyd gan ddefnyddio bysell tab eich bysellfwrdd a dewis lefel perfformiad gan ddefnyddio bysellau'r saethau i fyny ac i lawr.


I roi adborth ar gyfer meini prawf unigol, defnyddiwch y blwch testun ym mhob maen prawf. Nid oes cyfyngiad ar y nifer o nodau ar gyfer adborth ysgrifenedig. Mae'r golygydd yn olygydd testun plaen
 

Provide criterion feedback

 

Rhagor am bils graddau


Cedwir sgôr y cyfarwyddyd a'r adborth yn awtomatig wrth i chi wneud dewisiadau. Dewiswch yr X i gau panel y cyfarwyddyd. Bydd y radd rydych yn ei neilltuo gan ddefnyddio’r cyfarwyddyd yn ymddangos ar dudalen cyflwyniad y myfyriwr ac yn y llyfr graddau.

Ar gyfer cyfarwyddiadau ystod-canran, mae gan bob lefel perfformiad ystod o werthoedd. Pan fyddwch yn graddio, dewiswch y lefel ganran briodol ar gyfer pob lefel perfformiad. Mae’r system yn cyfrifo’r pwyntiau a enillwyd drwy luosi pwysau, canran cyrhaeddiad, a phwyntiau’r eitem.
 

Rhoi adborth am yr ymgais yn gyffredinol 

Ar dudalen cyflwyniad y myfyriwr, dewiswch yr eicon adborth i agor y panel Adborth. Teipiwch nodiadau ac adborth ar gyfer y myfyriwr a'u cadw. Nid oes cyfyngiad ar y nifer o nodau wrth roi adborth. Mae'r golygydd yn olygydd testun plaen.  
Pan fyddwch yn barod i'r myfyriwr weld y radd, agorwch y ddewislen a dewiswch Cyhoeddi. Os ydych eisiau rhoi ymgais arall i'r myfyriwr, dewiswch Dileu, a chaiff y cyflwyniad ei ddileu am byth. 


Gallwch ddychwelyd i’r eitem ar unrhyw adeg i newid y radd, hyd yn oed ar ôl i chi ei chyhoeddi.

Ar ôl i chi ddefnyddio cyfarwyddyd ar gyfer graddio, ni allwch ei olygu, ond gallwch wneud copi y gallwch ei olygu a’i ailenwi.
 

Ailddefnyddio Cyfarwyddiadau

Gallwch ailddefnyddio cyfarwyddiadau i arbed amser drwy eu copïo i gwrs. Dewiswch y ffolder Cyfarwyddiadau o'r ddewislen Copïo Cynnwys yn eich cwrs a thiciwch y blychau ticio i ddewis y cyfarwyddiadau yr hoffech eu copïo.

Rubrics folder option from Copy Content menu

 

List of all Rubrics

 
Mae Cyfarwyddiadau a gopïwyd yn ymddangos yn ardal Gosodiadau'r Llyfr Graddau. Dewiswch y Llyfr Graddau, dewiswch eicon y gêr yn y gornel dde uchaf, ac adolygwch bob cyfarwyddyd yn yr adran Cyfarwyddiadau Cwrs. 


Gwedd myfyrwyr o gyfarwyddiadau

Ar ôl i chi raddio eitemau a chyhoeddi’r canlyniadau, gall myfyrwyr weld eu sgoriau ar eu tudalennau graddau neu yn y ffrwd gweithgarwch. Gallant hefyd gyrchu eitem wedi’i graddio ar dudalen Cynnwys y Cwrs i adolygu eu cyflwyniadau, y cyfarwyddyd, eich adborth, a’u graddau.

Rhagor am aseiniadau a’r ffrwd gweithgarwch
 

Pan fydd myfyrwyr yn edrych ar eu cyflwyniadau wedi’u graddio, gallant ddewis y bilsen radd i agor y cyfarwyddyd wrth ochr eu gwaith. Gall myfyrwyr ehangu maen prawf unigol i adolygu eu lefelau perfformiad. Amlygir y sgoriau a roddwyd.
 

graded assingment using a rubric

Gwrthwneud graddau cyfarwyddyd

Mae graddau gwrthwneud yn raddau rydych yn eu neilltuo â llaw. Mae enghraifft yn cynnwys teipio yn y bilsen radd yn y Llyfr Graddau. Mae label gwrthwneud yn ymddangos wrth ochr y radd. Gallwch hefyd wrthwneud pob maen prawf unigol y cyfarwyddyd. 

Override grade option on a graded submission.

Yn y bilsen gradd, gallwch deipio gwerth rhifol o ddim mwy na phum digid. Gallwch gynnwys dau ddigid ychwanegol ar ôl y pwynt degol.

Ar dudalen Cyflwyniadau y myfyriwr, gallwch ddewis Dadwneud Gwrthwneud wrth ymyl y bilsen radd a chaiff y label gwrthwneud ei dynnu. Ymddengys y radd flaenorol, neu gallwch ddefnyddio'r cyfarwyddyd i raddio.

Graddau a gyhoeddwyd

Os byddwch yn dewis cyhoeddi graddau ac wedyn gwrthwneud y graddau hynny, bydd myfyrwyr yn gweld y graddau a newidiwyd. Ond, os byddwch yn tynnu gradd rydych wedi’i chyhoeddi yn llwyr, ni fydd myfyrwyr bellach yn gweld gradd ar gyfer yr eitem. Bydd yr eitem yn dychwelyd i statws “heb ei raddio”. Ar ôl i chi neilltuo graddau newydd, bydd angen i chi gyhoeddi’r graddau hynny eto.


Cysylltu cyfarwyddyd ar ôl dechrau graddio

Bydd cysylltu cyfarwyddyd ag asesiad ar ôl neilltuo graddau yn gwrthwneud y graddau. Yn y Llyfr Graddau, bydd label gwrthwneud yn ymddangos wrth ochr y radd.  Ym mhanel Manylion y Cyfarwyddyd, gallwch ddewis ailraddio unrhyw gyflwyniadau wedi’u graddio gan ddefnyddio'r cyfarwyddyd sydd newydd ei gysylltu. Pan fyddwch yn dewis Ailraddio gan ddefnyddio'r cyfarwyddyd, bydd y cyfarwyddyd yn dod yn weithredol, a gallwch ei ddefnyddio i ddarparu graddau. Bydd y graddau newydd yn ymddangos yn y Llyfr Graddau, a thynnir y label gwrthwneud. 


Gwylio fideo am raddio gan ddefnyddio cyfarwyddyd

Mae'r fideo canlynol â sylwebaeth yn rhoi cynrychiolaeth weledol a chlywedol o rywfaint o'r wybodaeth sydd wedi'i chynnwys ar y dudalen hon. I gael disgrifiad manwl o'r hyn sy'n cael ei bortreadu yn y fideo, agorwch y fideo ar YouTube, llywiwch i Mwy o weithredoedd, a dewiswch Agor trawsgrifiad.Fideo: Mae Graddio gan ddefnyddio cyfarwyddyd yn dangos sut i raddio asesiad gan ddefnyddio cyfarwyddyd cysylltiedig.