Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol. Mae'r cyfeirebau ar gael i hyfforddwyr ar bob adeg yng Ngwedd Cwrs Ultra.

Video: Grade Using a Rubric


Watch a video about grading using a rubric

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Grade using a rubric shows how to grade an assessment using an associated rubric.


Graddio gyda chyfeireb

Ar ôl i chi greu cyfeireb a’i chysylltu ag asesiad neu drafodaeth, gallwch ei defnyddio ar gyfer graddio. Mae'r dudalen aseiniad, prawf neu drafodaeth yn dangos y gyfeireb y gwnaethoch chi ei dewis. Gallwch gysylltu un gyfeireb yn unig â phob eitem.

Os ydych wedi galluogi graddio cyfochrog, ni allwch chi neu’ch myfyrwyr weld cyfeirebau ac anodiadau graddwyr yn ffeiliau myfyrwyr. Mae myfyrwyr ond yn gweld y cyfeirebau ac anodiadau mae’r graddwr terfynol—sef y cysonwr—yn eu darparu.

Dewiswch y ddolen Cyflwyniadau i ddechrau graddio. Ar y dudalen Cyflwyniadau, dewiswch enwau'r myfyrwyr i gyrchu eu cyflwyniadau unigol a’r gyfeireb.

Grading rubric accessed from an assignment settings and student submission

Ar dudalen cyflwyniad y myfyriwr, mae'r bilsen gradd yn dangos eicon cyfeireb. Dewiswch y bilsen gradd i agor y gyfeireb yn y panel wrth ymyl gwaith y myfyriwr. Mae maen prawf cyntaf y gyfeireb yn ehangu fel y gallwch ddewis sgôr lefel cyflawniad.

Submissions rubric icon opens the rubric details panel

Wrth i chi ddewis lefel cyflawniad, bydd pilsen gradd y gyfeireb yn diweddaru, bydd y maen prawf yn cwymp, a’r maen prawf nesaf yn ehangu.

Gallwch roi adborth ar gyfer meini prawf unigol i fyfyrwyr gan ddefnyddio'r blwch testun. Nid oes cyfyngiad ar y nifer o nodau wrth roi adborth. Mae'r golygydd yn olygydd testun plaen.

Dewiswch y ddolen Dewis gwerth i gwympo ac ehangu unrhyw faen prawf. Ar ôl i sgôr ymddangos ar gyfer maen prawf, dewiswch y bilsen sgôr i ehangu’r maen prawf eto.

Submission rubric details page with values set

Rhagor am bils graddau

Cedwir sgôr y cyfarwyddyd a'r adborth yn awtomatig wrth i chi wneud dewisiadau. Dewiswch yr X i gau panel y cyfarwyddyd. Bydd y radd rydych yn ei neilltuo â’r cyfarwyddyd yn ymddangos ar dudalen cyflwyniad y myfyriwr ac yn y llyfr graddau.

Ar gyfer cyfarwyddiadau amrediad-canran, mae gan bob lefel o gyrhaeddiad amrediad o werthoedd. Pan fyddwch yn graddio, dewiswch y lefel ganran briodol am lefel benodol o gyrhaeddiad. Mae’r system yn cyfrifo’r pwyntiau a enillwyd drwy luosi pwysau gan ganran gyrhaeddiad gan bwyntiau’r eitem.

Rubric details with percentages

Ar dudalen cyflwyniad y myfyriwr, dewiswch yr eicon adborth i agor y panel Adborth, teipiwch nodiadau ac adborth ar gyfer y myfyriwr, a’u cadw. Gallwch roi adborth ar gyfer meini prawf unigol i fyfyrwyr gan ddefnyddio'r blwch testun ym mhob maen prawf. Nid oes cyfyngiad ar y nifer o nodau wrth roi adborth. Mae'r golygydd yn olygydd testun plaen. Pan fyddwch yn barod i fyfyriwr weld y radd, agorwch y ddewislen a dewiswch Cyhoeddi. Os ydych am roi cynnig arall i fyfyriwr, dewiswch Dileu a bydd y cyflwyniad yn cael ei ddileu’n barhaol.

Add feedback on submissions

Gallwch ddychwelyd i’r eitem ar unrhyw adeg i newid y radd, hyd yn oed ar ôl i chi ei chyhoeddi.

Ar ôl i chi ddefnyddio cyfeireb ar gyfer graddio, ni allwch ei olygu, ond gallwch wneud copi y gallwch ei olygu a’i ailenwi.


Gwedd myfyriwr o’r cyfarwyddyd

Ar ôl i chi raddio eitemau a chyhoeddi’r canlyniadau, gall myfyrwyr weld eu sgoriau ar eu tudalennau graddau neu yn y ffrwd gweithgarwch. Gallant hefyd gyrchu eitem wedi’i graddio ar y dudalen Cynnwys y Cwrs i adolygu eu cyflwyniadau, y gyfeireb, eich adborth, a’u graddau.

Rhagor am aseiniadau a’r ffrwd gweithgarwch

Pan fydd myfyrwyr yn edrych ar eu cyflwyniadau wedi’u graddio, gallant ddewis y bilsen radd i agor y gyfeireb ochr yn ochr â’u gwaith. Gall myfyrwyr ehangu maen prawf unigol i adolygu’r lefelau cyflawniad. Fe amlygir y lefelau cyrhaeddiad a ddyfarnwyd.

Student sees grades using rubric

Gwrthwneud graddau cyfarwyddyd

Mae graddau gwrthwneud yn raddau rydych yn eu haseinio â llaw, er enghraifft, os ydych yn teipio yn y bilsen gradd yn y llyfr graddau. Mae label gwrthwneud yn ymddangos wrth ymyl y radd. Gallwch hefyd wrthwneud pob maen prawf unigol.

Override grade option on a graded submissions

Yn y bilsen gradd, gallwch deipio gwerth rhifol o ddim mwy na phum digid. Gallwch gynnwys dau ddigid ychwanegol ar ôl y pwynt degol.

Ar dudalen Cyflwyniadau y myfyriwr, gallwch ddewis Dadwneud Gwrthwneud wrth ymyl y bilsen radd a chaiff y label gwrthwneud ei thynnu. Ymddengys y radd flaenorol neu gallwch ddefnyddio'r gyfeireb i raddio.

Graddau a gyhoeddwyd

Os ydych yn dewis cyhoeddi graddau ac yna gwrthwneud y graddau hynny, mae’r graddau wedi’u newid yn ymddangos i fyfyrwyr. Os byddwch chi’n dileu gradd rydych chi wedi’i chyhoeddi yn llwyr, ni fydd myfyrwyr bellach yn gweld gradd am yr eitem. Bydd yr eitem yn dychwelyd i statws “heb ei raddio”. Ar ôl i chi neilltuo graddau newydd, bydd angen i chi gyhoeddi’r graddau hynny eto.


Cysylltu cyfarwyddyd ar ôl dechrau graddio

Os ydych wedi neilltuo graddau, ac wedyn yn penderfynu cysylltu cyfarwyddyd, ystyrir unrhyw raddau rydych wedi’u neilltuo eisoes yn raddau gwrthwneud. Yn y llyfr graddau, mae'r label gwrthwneud yn ymddangos wrth ymyl y gradd.

Yn y panel Manylion Cyfeireb, gallwch ddewis ailraddio unrhyw gyflwyniadau wedi’u graddio gyda’r gyfeireb gysylltiedig newydd. Pan fyddwch yn dewis ailraddio gyda’r gyfeireb, bydd y gyfeireb yn dod yn weithredol, a gallwch ei defnyddio i ddarparu graddau. Bydd y graddau newydd yn ymddangos yn y llyfr graddau a dilëir y label gwrthwneud.