De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn in de originele cursusweergave. Rubrieken zijn altijd beschikbaar voor cursusleiders in de Ultra-cursusweergave.

Video: Grade Using a Rubric


Watch a video about grading using a rubric

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Grade using a rubric shows how to grade an assessment using an associated rubric.


Beoordelen met een rubriek

Nadat je een rubriek hebt gemaakt en deze aan een opdracht of discussie hebt gekoppeld, kun je de rubriek gebruiken bij het beoordelen. De gekozen rubriek wordt vermeld op de pagina met de opdracht, toets of discussie. Je kunt aan elk item maar één rubriek koppelen.

Als je parallelle beoordeling hebt ingeschakeld, kunnen jij en de studenten de rubrieken en aantekeningen van beoordelaars in bestanden van studenten niet bekijken. Studenten zien alleen de rubrieken en aantekeningen die de eindbeoordelaar (ook wel de afstemmer genoemd) invoert.

Selecteer de koppeling Inzendingen om te gaan beoordelen. Selecteer op de pagina Inzendingen de naam van een student om zijn of haar inzendingen en de bijbehorende rubriek weer te geven.

Grading rubric accessed from an assignment settings and student submission

Op de inzendingenpagina van de student bevat de cijferbal een rubriekpictogram. Selecteer de cijferbal om de rubriek te openen in een deelvenster naast het werk van de student. Het eerste criterium van de rubriek wordt uitgevouwen, zodat je een score voor het prestatieniveau kunt selecteren.

Submissions rubric icon opens the rubric details panel

De cijferbal wordt dan bijgewerkt, het criterium wordt samengevouwen en het volgende criterium wordt uitgevouwen.

Je kunt individuele criteriumfeedback geven aan studenten met behulp van het tekstvak. Er is geen tekenlimiet voor feedback. De editor is een teksteditor zonder opmaak.

Selecteer de koppeling Selecteer een waarde om een criterium samen of uit te vouwen. Als er een score wordt weergegeven voor een criterium, selecteer je de cijferbal van het criterium om het criterium opnieuw uit te vouwen.

Submission rubric details page with values set

Meer informatie over cijferballen

De rubriekscore en feedback worden automatisch opgeslagen terwijl je beoordeelt. Selecteer de X om het rubriekvenster te sluiten. Het cijfer dat je toewijst met de rubriek wordt weergegeven op de inzendingenpagina van de student en in de cijferlijst.

Voor rubrieken met percentagebereik is elk prestatieniveau gekoppeld aan een bereik met waarden. Als je gaat beoordelen, selecteer je het juiste percentageniveau voor een bepaald prestatieniveau. Het systeem berekent de behaalde punten als volgt: weging x prestatiepercentage x itempunten.

Rubric details with percentages

Selecteer op de inzendingenpagina van de student het feedbackpictogram om het venster Feedback te openen, typ notities en feedback voor de student en klik op Opslaan. Je kunt individuele criteriumfeedback geven aan studenten met behulp van het tekstvak in elk criterium. Er is geen tekenlimiet voor feedback. De editor is een teksteditor zonder opmaak. Als de student het cijfer mag zien, open je het menu en selecteer je Posten. Als je de student een extra poging wilt geven, selecteer je Verwijderen om de inzending permanent te verwijderen.

Add feedback on submissions

Je kunt op ieder moment terugkeren naar het item om het cijfer aan te passen, zelfs nadat je het cijfer hebt gepost.

Nadat je een rubriek hebt gebruikt bij een beoordeling, kun je de rubriek niet meer wijzigen. Je kunt er wel een kopie van maken, die je vervolgens wijzigt en onder een andere naam opslaat.


Studentenweergave van rubriek

Nadat je items hebt beoordeeld en de resultaten hebt gepost, kunnen studenten hun scores zien op de cijferpagina’s of in de activiteitenstream. Ze kunnen een beoordeeld item ook openen op de pagina Cursusinhoud om hun inzendingen, de rubriek, jouw feedback en hun cijfers te bekijken.

Meer informatie over opdrachten en de activiteitenstream

Wanneer studenten hun beoordeelde inzendingen bekijken, kunnen ze de cijferbal selecteren om de rubriek en hun werk weer te geven. Studenten kunnen vervolgens een bepaald criterium uitvouwen om de prestatieniveaus te bekijken. De toegekende prestatieniveaus zijn gemarkeerd.

Student sees grades using rubric

Rubriekcijfers vervangen

Vervangende cijfers zijn cijfers die je handmatig toewijst, bijvoorbeeld door een cijfer te typen in de cijferbal in de cijferlijst. Er wordt dan een label Vervangen weergegeven naast het cijfer. Je kunt elk afzonderlijk criterium ook overschrijven.

Override grade option on a graded submissions

In de cijferbal kun je een numerieke waarde typen van maximaal vijf cijfers. Je kunt twee cijfers achter de komma gebruiken.

Je kunt op de inzendingenpagina van studenten Vervangen ongedaan maken selecteren naast de cijferbal. Hierdoor wordt het label verwijderd. Het vorige cijfer verschijnt of je kunt de rubriek gebruiken om te beoordelen.

Gepubliceerde cijfers

Als je hebt ingesteld dat cijfers moeten worden gepubliceerd en je die cijfers vervolgens vervangt, zien studenten de gewijzigde cijfers. Als je een gepubliceerd cijfer helemaal verwijdert, zien studenten geen cijfer meer voor het item. Het item krijgt weer de status 'geen cijfer'. Nadat je nieuwe cijfers hebt toegewezen, zul je die opnieuw moeten posten.


Een rubriek koppelen nadat je bent begonnen met beoordelen

Als je cijfers hebt toegekend en vervolgens besluit om een rubriek toe te voegen, worden alle toegewezen cijfers beschouwd als vervangende cijfers. Er wordt dan in de cijferlijst een label Vervangen weergegeven naast het cijfer.

In het deelvenster Rubriekdetails kun je ervoor kiezen om beoordeelde inzendingen een nieuw cijfer te geven op basis van de zojuist gekoppelde rubriek. Als je Nieuw cijfer toekennen met de rubriek selecteert, wordt de rubriek actief en kun je deze gebruiken om cijfers te geven. De nieuwe cijfers worden weergegeven in de cijferlijst en het label wordt verwijderd.