Du kan länka Content Collection-objekt eller -filer från en lokal hårddisk till ett arbetsflöde, inklusive på milstolpes- och åtgärdsnivåer.

Objekt som länkats på nivån för arbetsflödesmodell överlappas till samtliga milstolpar i modellen. När du länkar ett objekt på milstolpesnivå överlappas det neråt till alla åtgärderna i en milstolpe.

I modellen framträder objekten där de har länkats, men i en arbetsflödesinstans visas samtliga på åtgärdsnivå.

Du kan endast lägga till objekt till ett arbetsflöde om du avbryter arbetsflödet, eller om åtgärder och milstolpar ännu inte har påbörjats.

Objekt som läggs till i pågående arbetsflöden gäller bara den instansen.


Länka Content Collection-objekt till ett arbetsflöde

Arbetsflödesnivå

 1. I Content Collection går du till sidan Skapa en arbetsflödesmodell.
 2. I menyn till arbetsflödesmodellen markeras Redigera.
 3. Under Innehåll ska du markera Bläddra i Content Collection för att söka objektet som du vill länka.
 4. Efter att ha markerat objektet väljer du Skicka in.
 5. Markera kryssrutorna för att tilldela objektet behörigheter.
 6. Markera Skicka när du är klar.

Milstolpenivå

 1. I Content Collection går du till sidan Skapa en arbetsflödesmodell.
 2. I menyn till arbetsflödesmodellen markeras Bygg.
 3. Sök milstolpen där du vill lägga till innehåll. Markera Redigera i milstolpens meny.
 4. Under Länkat innehåll ska du välja Bläddra i Content Collection för att söka objektet som du vill länka.
 5. Efter att ha markerat objektet väljer du Skicka in.
 6. Markera kryssrutorna för att tilldela objektet behörigheter.
 7. Markera Skicka när du är klar.

För att lägga till ett Content Collection-objekt på åtgärdsnivån ska du följa samma steg som för milstolpar, men markera Redigera i den specifika åtgärdens meny.


Lägg till lokala filer till ett arbetsflöde

Vill du lägga till en fil i ett arbetsflöde som inte finns än i Content Collection? Du kan ladda upp filer direkt från fönstret Bläddra i Content Collection om du har behörighet att lägga till filer i den aktuella mappen. Objektet laddas sedan upp till Content Collection och du lägger till det i arbetsflödet, milstolpen eller åtgärden på vanligt sätt.