This information applies only to the Ultra experience.

Kan jag använda Content Collection med mina kurser?

Ja, du kan använda Content Collection för att organisera, dela och återanvända innehåll.

I listan där ditt namn visas ska du klicka på länken Verktyg för att komma till Content Collection.

Du kommer att märka några ändringar i hur du lägger till behörighet till innehåll i dina kurser. Du kan också lägga till filer från Innehållssamling direkt till sidan Kursinnehåll.


Lagring av filer och mappar

I Ultra-kurser kan du komma åt befintliga filer för dina kurser från Content Collection. Öppna mappen Kursinnehåll på menyn Content Collection och välj en kursmapp. Du kan skapa länkar till alla filer och mappar i din kurs.

I Blackboard Learn med Ultra-gränssnittet har Content Collection-objekt inte alltid samma behörigheter som du lade till i det ursprungliga gränssnittet. För befintliga filer och mappar visas behörigheter endast för de roller som skapar innehåll, till exempel lärare, kursbyggare och assistent.

För att deltagarna ska kunna komma åt filer och mappar som du länkar till i Content Collection, måste du lägga till läsbehörighet till de objekten för deltagarrollen. När du lägger till läsbehörighet för en mapp får även allt innehåll i mappen läsbehörighet. Kontrollera så att inga mappar du vill dela med deltagare innehåller filer eller undermappar som du inte vill att de ska ha tillgång till. När deltagare klickar på en länk till en mapp dirigeras de utanför kursen och kommer åt mappinnehållet i Content Collection.

Du kan lägga till eller ta bort behörighet för andra användare efter behov. Du kan till exempel lägga till en fullständig uppsättning behörigheter för en annan lärare till filer och mappar som ni vill samarbeta med. Eller så vill du kanske att din assistent bara ska ha läsbehörighet till en viss fil.

Det kan vara praktiskt att flytta filer till mappar. Organisera mapparna så att du kan hantera behörighet efter mapp i stället för efter fil. Du kan till exempel skapa en mapp som innehåller alla filer för ett grupparbete. Då kan du dela mappen med deltagarna, i stället för att hantera behörigheter för enskilda objekt i olika mappar.

Om du vill dela filer med andra på din institution eller i andra kurser, kan du flytta eller ladda upp dem till mappen Institutionsinnehåll. Du har kanske inte den behörighet som krävs för att flytta eller ladda upp filer i mappen Institutionsinnehåll. Kontakta administratören om du vill veta mer.


Redigera behörigheter för dina filer

Använd följande steg för att ge deltagare läsbehörighet till filer och mappar i Content Collection. Med läsbehörighet får deltagarna tillgång till de objekt du länkar till i din kurs.

 1. Navigera till platsen där objektet lagras, till exempel mappen Kursinnehåll.
 2. Välj ikonen Behörigheter på objektets rad.
 3. Du kan göra ändringar i befintliga behörigheter för de roller som listas. Öppna menyn för en roll och välj Redigera eller Ta bort.
 4. Du kan även lägga till roller och behörigheter. Du kan till exempel klicka på Välj specifika användare efter plats för att öppna menyn.
 5. Välj Kurs för att se de kurser du har tillgång till. Tilldela roller och behörigheter för det specifika objektet. Välj Skicka när du är klar.
 6. Använd sökvägarna för att navigera tillbaka till kursmappen.
 7. Öppna objektets meny och välj Redigera inställningar.
 8. Kopiera den permanenta URL:en och välj Avbryt på sidan Redigera inställningar. Nu kan du skapa en länk i din kurs som leder till det här objektet i Content Collection.

Skapa en länk till en fil eller mapp

Använd den permanenta URL:en för ett objekt för att lägga till en länk i din kurs till en fil eller mapp i Content Collection.

 1. Navigera till kursen där du vill lägga till en länk till filen eller mappen.
 2. Välj var du vill att länken ska visas och klicka på plustecknet på kursinnehållssidan.
 3. Välj Skapa för att öppna panelen Skapa objekt och välj Länk.
 4. Skriv in ett namn och eventuellt en beskrivning. Klistra in URL:en som du kopierade från Content Collection-objektet och välj Spara.
 5. Den nya länken visas på kursinnehållssidan. När du är klar kan du göra länken synlig för deltagarna.

Redigera och skriva över filer

Du kan redigera och skriva över enskilda filer i Content Collection och samtidigt behålla länkarna till dem i dina kurser.

Du kan till exempel redigera en fil som är lagrad på din dator, och som finns i Content Collection och har en länk i din kurs. När du har gjort ändringar kan du navigera till filen i Content Collection så att du kan lägga till ändringarna. Öppna objektets meny och välj Ersätt fil för att bläddra efter den redigerade filen på din dator. Systemet skriver över den befintliga filen med samma namn, även om filen på din dator har ett annat namn. Om du har länkat till filen i din kurs förblir länken intakt och ändringarna visas. Du behöver inte redigera länken i kursen.

När du skriver över filer i Content Collection påverkas inte fil- eller länknamnen i kursen. När deltagarna öppnar filen i din kurs ser de det reviderade innehållet.