Användare kan skapa arbetsflöden för att definiera uppgifter och ordningsföljd för att utföra en specifik process, inklusive vilka dokument och individer som är inblandade. Du har möjlighet att få e-postaviseringar om arbetsflöden som du deltar i, t.ex. i form av när du tilldelas uppgifter eller när arbetsflödet övergår från en milstolpe till nästföljande.

Arbetsflöden distribueras med hjälp av modeller. En modell fungerar som grunden i ett arbetsflöde: milstolpar och åtgärder är fördefinierade så att ett arbetsflöde kan distribueras snabbt och enkelt. En enda modell kan ha flera arbetsflödesinstanser och kan delas med andra innehållshanteringsanvändare. Om dessa modeller delas med lämpliga roller på en institution kan effektiviteten och precisionen förbättras.

Arbetsflöden kan hjälpa institutioner att skapa struktur i gemensamma verksamhetsprocesser, till exempel:

  • Bibliotekarier kan ställa in processer för copyrightauktorisering för lärare och deltagare.
  • IT-avdelningar kan ställa in metoder för resursbegäran.
  • Institutioner kan upprätta förfaranden för åtkomstbegäran till specifikt kursinnehåll.
  • Deltagare kan samarbeta i klassprojekt.

Du hittar arbetsflöden i avsnittet om samarbete i Content Collection-menyn. Sidorna skräddarsys efter varje användare och visar deras respektive arbetsflödesmodeller, arbetsflöden och åtgärder de tilldelats.