Mappar

I Content Collection lagras filer i en mapp tillsammans med andra mappar. Alla mappar ligger inuti andra mappar upp till mappen på den högsta nivån (/). Hela innehållsytor är mappar lagrade under mappen på högsta nivån. Observera att åtkomst till mappen på högsta nivån normalt är begränsad till administratörer.

Filer och mappar inom samma område av Content Collection kan inte ha identiska namn.

Din institution avgör storlekstilldelningen för varje mapp för att förhindra att mappar växer okontrollerat. Storlekstilldelningar definieras för varje mapp, men är flexibla så att vissa undermappar kan få större tilldelning än andra.


Filer

Content Collection lagrar även filer. Dessa är automatiskt tillgängliga för användaren som har lagt till filerna. För att dela filen med andra användare måste de ha rätt behörigheter. Behörigheter, kommentarer och metadatafunktioner fungerar på samma sätt för både filer och mappar. För filer finns flera andra hanteringsfunktioner som inte används för mappar.

Redigering av filens URL kan ta bort åtkomst till filerna. Vi rekommenderar att du inte redigerar filens URL.


Hantera filer och mappar

Beroende på dina behörigheter för en viss fil eller mapp kan du se följande alternativ på objektets meny.

Om du inte ser något av dessa alternativ kan de ha inaktiverats för just den filen eller mappen. Markera Redigera inställningar. i objektets meny för att ändra de tillgängliga alternativen.

Mer om att redigera mappegenskaper

Mer om att hantera filer i Content Collection

 • Kommentarer: Kommentarer sparar text från användare. Kommentarer är åsikter eller instruktioner gällande innehållet i ett objekt eller en mapp.
 • Tillträden: Tillträden skapas för ett objekt så att alla, även de utan ett användarkonto, kan få kontrollerad tillgång till ett objekt. Den som visar innehåll genom ett tillträde kan inte komma åt andra områden i Content Collection. Tillträden kan möjliggöra samarbete genom att tilldela endast läsbehörighet eller läs-/skrivbehörighet. Tillträden är ett utmärkt sätt att dela en fil med någon som inte kan komma åt Content Collection genom att tillåta direktåtkomst till filen med hjälp av en extern URL.

  Mer om tillträden

 • Behörigheter: Behörigheter är ett enkelt sätt att dela innehåll samtidigt som du skyddar det från obehöriga ändringar. Behörigheter gör det möjligt för användare att läsa och utföra åtgärder på objekt och mappar som lagts till i Content Collection. Objektets ägare måste ge behörighet för att användare ska komma åt innehåll direkt från Content Collection och även via länkar i kurser och portföljer.

  Följande behörigheter är tillgängliga i Content Collection:

  • Läs: Användarna kan se objekt eller mappar.
  • Skriv: Användarna kan göra ändringar i objekt och mappar.
  • Ta bort: Användarna kan ta bort objekt från mappen eller själva mappen.
  • Hantera: Användarna kan kontrollera egenskaper och inställningar för objekt och mappar.

  Läs mer om behörigheter

 • Överensstämmelser: Se till att objekt eller mappar stämmer överens med målen om du vill rapportera måltäckningsinformation för den här kursen. Innehållsobjekt i kursen kan fås att överensstämma med de aktuella källmålen som har gjorts tillgängliga i systemet. När innehållet har justerats efter standarderna går det att köra en rapport om kurstäckningsöversikt från Kursrapporterkontrollpanelen. Rapporten innehåller information om målsättningstäckning för kursen.
 • Spårning: Spårning används för att se hur andra användare interagerar med ett objekt. Genom spårning visas varje instans där filen har ändrats eller lästs och vilken användare som har vidtagit åtgärden. Spårning är användbart för att hantera ändringar och för lärare som vill verifiera att deltagarna har läst ett objekt.
 • Versioner: Versioner skapas för att tillåta samarbete utan att tidigare utkast skrivs över. Varje utkast sparas som en separat version som kan checkas ut och checkas in för att hantera ändringar. Det är bara användaren som har en version utcheckad som kan göra ändringar i filen.
 • Metadata: Metadata läggs till i en mapp så att du lättare ska hitta det du söker, och de lägger till en beskrivning som gör det enklare för dig att identifiera innehållet i mappen.

  Mer om metadata