Du kan knytte Mitt innhold-elementer eller filer fra en lokal harddisk til en arbeidsflyt, inkludert på milepæl- og handlingsnivået.

Elementer du lenker til i arbeidsflyter på modellnivået, brukes for alle milepælene i modellen. Når du lenker til et element på milepælnivået, brukes det for alle handlingene i den aktuelle milepælen.

Elementene vises i modellen der du lenket til dem, men i en arbeidsflytforekomst vises alle elementene på handlingsnivået.

Du kan bare legge til elementer i en arbeidsflyt hvis du stopper arbeidsflyten eller hvis milepælene og handlingene ikke er påbegynt ennå.

Elementer du legger til i arbeidsflyter som allerede pågår, gjelder bare for den spesifikke forekomsten.


Knytt Mitt innhold-elementer til en arbeidsflyt

Arbeidsflytnivå

 1. Gå til Opprett en arbeidsflytmodell-siden i Mitt innhold.
 2. Velg Rediger i menyen for arbeidsflytmodellen.
 3. Velg Bla gjennom Mitt innhold under «Innhold» for å finne elementet du vil lenke til.
 4. Velg Send når du har valgt elementet.
 5. Merk av i boksene for å gi rettigheter for elementet.
 6. Velg Send når du er ferdig.

Milepælnivå

 1. Gå til Opprett en arbeidsflytmodell-siden i Mitt innhold.
 2. Velg Bygg i menyen for arbeidsflytmodellen.
 3. Finn milepælen der du vil legge til innhold. Velg Rediger i menyen for milepælen.
 4. Velg Bla gjennom Mitt innhold under «Koblet innhold» for å finne elementet du vil lenke til.
 5. Velg Send når du har valgt elementet.
 6. Merk av i boksene for å gi rettigheter for elementet.
 7. Velg Send når du er ferdig.

For å legge til Mitt innhold-elementer på handlingsnivået følger du de samme stegene som for milepæler, men velg Rediger i menyen for den spesifikke handlingen.


Legg til lokale filer i arbeidsflyter

Vil du legge til en fil som ikke ligger i Mitt innhold ennå, i en arbeidsflyt? Du kan laste opp filer direkte fra Bla gjennom Mitt innhold-vinduet hvis du har tillatelse til å legge til filer i den gjeldende mappen. Elementet lastes deretter opp til Mitt innhold, og du kan legge det til i arbeidsflyten, milepælen eller handlingen på vanlig måte.