This information applies only to the Ultra Course View.

Vad är batchredigering?

När du arbetar med att skapa och underhålla kurser är innehållshantering en tidskrävande uppgift. Lärare lägger ner värdefull tid på att noggrant organisera innehåll och utvärderingar så att deltagarna får tillgång till det vid specifika tidpunkter.

I Ultra-kursvyn kan du använda Batch-redigera för att uppdatera allmänna inställningar för allt innehåll, till exempel synlighet och inlämningsdag. Du kan även använda verktyget till att radera en grupp med markerat kursinnehåll. Med Batch-redigera kan du kontrollera innehållsinställningarna på en och samma plats samtidigt.

Öppna menyn till höger ovanför innehållslistan på sidan Kursinnehåll . Välj Batch-redigera.

Access Batch Edit with the three dot menu at the right side of the items you'd like to edit.

På sidan Batch-redigera visas allt ditt innehåll precis som det gör på sidan Kursinnehåll. Du kan sortera listan efter objektets namn, kategori eller synlighet.