Om din institution har åtkomst till innehållshantering kan du lagra, dela och publicera innehåll. Du kan lagra och hitta innehåll i personliga mappar, kursmappar och institutionsmappar i Content Collection samt länka till dessa filer från olika ytor av din kurs. Du kan lagra filer som du laddar upp till din kurs i innehållssamlingen och länka till dem på nytt.


Öppna Content Collection

 

I listan där ditt namn visas väljer du Verktyg för att komma åt globala funktioner som ligger utanför en kurs.

De Blackboard-verktyg som används i alla kurser och som du redan känner till finns tillgängliga på sidan Verktyg, till exempel innehållssamlingen.

I innehållssamlingen kan du ladda upp filer som ska användas i dina kurser. Du har även tillgång till filer du har lagt till i dina kurser när du skapade innehållet.