Du kan skapa filer som bidrag till Content Collection eller mappar som hjälper dig att organisera saker och ting.

Kom ihåg att du endast kan skapa mappar och filer i Content Collection-ytor där du har behörigheter till det.


Skapa en mapp

Mappar är användbara för att organisera innehållet i Content Collection.

 1. I Content Collection fortsätter du till mappen där du vill skapa en ny mapp.
 2. Markera Skapa mapp.
 3. Ange ett namn på mappen i fältet som öppnas.
 4. Markera Skapa och anpassa för att ställa in alternativen för mappen eller välj Skicka för att slutföra åtgärden.
 5. Om du valde Skapa och anpassa öppnas sidan Redigera mapp. Välj något av de tillgängliga alternativen för att anpassa din mapp.
 6. Välj Skicka när du är klar.

Mer information om mappar i Innehållssamling


Skapa en fil

När du lägger till en fil i din kurs lagras den i Content Collection. Du kan även bläddra efter filen i Content Collection och lägga den till kursen. Du kan skapa filer i Content Collection där du har läs- och skrivbehörighet.

 1. I Content Collection fortsätter du till mappen där du vill skapa en ny fil.
 2. Om du har rätt behörigheter för att lägga till en fil, visas alternativet Ladda upp.
 3. Välj Ladda upp filer.
 4. Välj Bläddra på min dator för att ladda upp en fil från datorn

  -ELLER-

  Dra filer från din dator till ”Hot Spot-området” under Bifoga filer. Om webbläsaren tillåter det kan du också dra en mapp med filer. Filerna laddas upp en och en. Om webbläsaren inte tillåter att du skickar in din uppgift efter att du har laddat upp en mapp väljer du Bifoga inte i mappens rad för att ta bort den. Du kan dra filerna var för sig och skicka igen.

  Du kan inte dra filer som ska laddas upp om ditt lärosäte använder en äldre version av Blackboard Learn.

  Du kan använda filnamnet eller ange ett annat namn på filen.

  Redigering av filens URL kan ta bort åtkomst till filerna. Vi rekommenderar att du inte redigerar filens URL.

 1. Klicka på Skicka för att slutföra uppladdningen. Filen läggs till i Content Collection.

Ladda upp ett zip-paket enligt anvisningarna i Ladda upp och hämta paket.

Du kan även skapa en fil som ett återanvändbart objekt om ditt lärosäte har aktiverat det här verktyget.


Skapa en extern länk

 

Du kan lägga till externa länkar i Innehållssamling om ditt lärosäte har gjort detta alternativ tillgängligt. Om du inte ser alternativen har de kanske inte gjorts tillgängliga av din institution, eller så saknar du behörighet att lägga till en länk i just den mappen.

 1. I Content Collection fortsätter du till mappen där du vill skapa en ny länk.
 2. Markera Länk. Du kan även skapa en extern länk genom att välja Extern länk i Bygg-menyn.
 3. Ange ett namn på länken. Om du markerar kryssrutan nedanför detta fält, kommer systemet att automatiskt skriva över en befintlig länk med samma namn.
 4. Skaffa ett länknamn och tillhörande URL. Använd inte tecknen ”%” och ”?” i det här fältet.
 5. Markera alternativen du vill ha för denna länk.
 6. Klicka på Skicka. Länken läggs till i Innehållssamling.

Redigering av filens URL kan ta bort åtkomst till filerna. Vi rekommenderar att du inte redigerar filens URL.


Redigera innehåll

Om du har läs- och skrivbehörigheter för en mapp och de tillhörande filerna, kan du redigera dessa filer.

För att redigera en fil som t.ex. ett skrivet dokument, laddar du ner den till ditt system genom att markera paketet Ladda ner i filens meny. Gör dina redigeringar och ladda därefter upp filen på nytt till Content Collection. Om filnamnet är detsamma som vid nedladdningen kan du markera kryssrutan på sidan Ladda upp fil för att skriva över den föregående versionen av denna fil.

Några objekt har alternativet Redigera i Blackboard. Välj det här alternativet för att redigera objektet med redigeraren och andra verktyg inom Blackboard Learn.

Mer information om att hantera filer


Lås ett objekt

Med ett lås skyddas filen eller själva mappen (namn och inställningar) från ändringar.

För att låsa en fil ska du markera Redigera Inställningar i objektets meny. Under Alternativ markeras rutan Lås fil.

Du låser en mapp på samma sätt. På sidan Redigera Inställningar hittar du ett avsnitt för Låsalternativ. Välj hur du vill skydda mappen med innehåll:

 • Lås denna mapp: objekten i mappen kan redigeras men inte tas bort eller flyttas.
 • Lås denna mapp och allt den innehåller: Detta alternativ skyddar både själva mappen och materialet som den rymmer. Alla undermappar och filer i mappen kommer att låsas. Det går inte att redigera, flytta eller ta bort dessa mappar eller objekt. Om en mapp är låst kan användaren inte heller redigera objekt i den via webbmappen genom att till exempel kopiera ett objekt direkt till webbmappen.

På Mac kallas en webbmapp för en delad plats.