Vissa användare kan dela arbetsflödesmodeller med andra. Din institution avgör om din användarroll ska ha behörighet att dela en arbetsflödesmodell.

Dela en arbetsflödesmodell.

 1. I Content Collection går du till sidan Skapa en arbetsflödesmodell.
 2. I menyn till arbetsflödesmodellen markeras Dela.
 3. Markera Ja för Dela arbetsflöde.
 4. Fastställ vilka som får använda detta arbetsflöde. Markera Alla för att dela detta arbetsflöde med samtliga användarroller, eller välj alternativet Valda roller för att dela det med specifika användarroller.
  • Markera rollerna och använd den högra pil-knappen för att flytta dem till listan Valda roller. För att ta bort en roll från listan Valda roller markerar du en roll och använder vänsterpilen för att flytta tillbaka den till listan Roller att välja.
 5. Klicka på Skicka.

Ta bort ett delat arbetsflöde

Om du tar bort ett gemensamt arbetsflöde kan användarna som det delades med inte skapa nya arbetsflöden, men det påverkar inte arbetsflöden som redan pågår.

 1. I Content Collection går du till sidan Skapa en arbetsflödesmodell.
 2. I menyn till arbetsflödesmodellen markeras Dela.
 3. Markera Nej för Dela arbetsflöde.
 4. Klicka på Skicka.