Stimuleer zinvolle bijdragen door discussies met cijfertoekenning toe te voegen.

Discussies dragen bij aan het vermogen van studenten om kritisch te denken, om hun gedachten duidelijk te formuleren en om te communiceren met anderen. Met behulp van discussies met cijfertoekenning kun je deze vaardigheden beoordelen als onderdeel van het cijfer dat studenten uiteindelijk krijgen voor de cursus. Maak duidelijk aan studenten waar ze goede bijdragen hebben geleverd en waar ze nog winst kunnen behalen door een cijfer toe te kennen.

Waarom beoordeling inschakelen voor een discussie?

Het beoordelen van bijdragen van studenten aan een discussie kan lastig zijn. Hoe maak je onderscheid tussen studenten die actief deelnemen maar de discussie niet verder brengen en studenten die veel minder zeggen maar bij wie het weinige dat ze zeggen een groter effect op de discussie heeft?

De interacties van studenten in discussies vormen een permanent verslag van hun bijdrage. Voordat je begint, is het echter belangrijk dat je niet al te hoge verwachtingen hebt van een online discussie. De aard van de online omgeving betekent dat het langer kan duren voordat goed onderbouwde standpunten naar voren komen in discussies. Studenten moeten niet alleen voldoende mogelijkheden krijgen om hun discussievaardigheden te tonen, maar hebben ook recht op regelmatige en constructieve feedback over de kwaliteit van hun bijdragen. Op deze manier weten ze hoe ze hebben gepresteerd, en kunnen ze in toekomstige discussies werken aan geconstateerde tekortkomingen.


Cijfertoekenning inschakelen voor discussies

Je kunt cijfers voor discussies toewijzen in een forum of een discussielijn. Je kunt cijfers toekennen op basis van de deelname van studenten aan een discussie, de kwaliteit van hun berichten of een combinatie hiervan. Je kunt vooraf rubrieken maken en deze gebruiken tijdens het beoordelen van forums en discussielijnen.

Wanneer je een forum maakt of bewerkt, kun je opties voor cijfertoekenning inschakelen. Nadat je cijfertoekenning hebt ingeschakeld, wordt er automatisch een kolom gemaakt in Grade Center.

De cijferinstellingen worden weergegeven op de pagina's Forum maken en Forum bewerken.

 1. Selecteer Cijfer geven aan forum en voer een puntwaarde in om de prestaties van de deelnemers in een forum te evalueren.
 2. Selecteer Cijfer geven aan discussielijn om de prestaties van de deelnemers in elke afzonderlijke discussielijn te evalueren.
 3. Schakel desgewenst het selectievakje Deelnemers met de status Cijfer nodig weergeven in en selecteer het aantal bijdragen dat nodig is om deelnemers deze status te geven. Als je deze instelling toepast, wordt het pictogram Cijfer nodig weergegeven in Grade Center nadat een student het geselecteerde aantal berichten heeft geplaatst. Bovendien worden de berichten toegevoegd aan de wachtrij op de pagina Cijfer nodig. Als je een cijferoptie kiest en het selectievakje NIET inschakelt, wordt het pictogram Cijfer nodig niet weergegeven in Grade Center en verschijnen de berichten niet op de pagina Cijfer nodig. In Grade Center worden de pogingen van studenten weergegeven met het pictogram Wordt uitgevoerd wanneer ze een bericht plaatsen.

  Als je drie berichten kiest in de lijst en een gebruiker twee bijdragen levert, verschijnt het pictogram Wordt uitgevoerd in Grade Center en de discussieruimte totdat het opgegeven aantal bijdragen is bereikt.

 4. Geef eventueel het menu Rubriek toevoegen weer om een rubriek te kiezen.

Cijfertoekenning uitschakelen voor discussies

U kunt cijfertoekenning uitschakelen voor forums en discussielijnen, zelfs als cijfers zijn toegekend.

 1. Wijzig op de pagina Forum bewerken de optie voor cijfertoekenning in Geen cijfertoekenning in forum.
 2. Selecteer Verzenden. Als je al cijfers hebt toegekend voor een forum of discussielijnen, verschijnt er een waarschuwing dat alle bestaande cijfers worden gewist. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.
 3. Selecteer OK om door te gaan of selecteer Annuleren om de Grade Center-items te behouden.

Cijfertoekenning inschakelen voor discussielijnen

Als je cijfertoekenning inschakelt voor discussielijnen in een forum, kun je per discussielijn aangeven of dit moet gebeuren. Als je de optie Cijfer geven aan discussielijn selecteert, kunnen studenten geen nieuwe discussielijnen maken.

 1. Schakel op de pagina Discussielijn maken het selectievakje Cijfer geven aan discussielijn in en geef een waarde op voor Mogelijk aantal punten. Jij beslist wanneer berichten de status Cijfer nodig krijgen. Schakel het selectievakje Deelnemers met de status Cijfer nodig weergeven in en selecteer het minimum aantal berichten in de lijst.
 2. Selecteer Verzenden.
 3. De optie Cijfer geven aan discussielijn wordt in het forum weergegeven in de kolom Cijfer geven van de discussielijn.

Je kunt cijfertoekenning voor een discussielijn ook rechtstreeks inschakelen vanuit de lijst met discussielijnen in een forum.

 1. Selecteer Cijfer geven in de kolom Cijfer geven van een discussielijn.
 2. Typ een waarde voor Mogelijk aantal punten.
 3. Selecteer Verzenden. De optie Cijfer geven aan discussielijn wordt weergegeven in de kolom Cijfer geven van een discussielijn.

Forumdeelname beoordelen

Je kunt discussiecijfers toekennen om de prestaties van deelnemers binnen een forum te beoordelen. Alleen gebruikers met de rol van beoordelaar of beheerder kunnen cijfers voor berichten toekennen. Beoordelaars kunnen hun eigen werk niet bekijken.

 1. Ga naar het forum waar je cijfertoekenning hebt ingeschakeld en selecteer Cijferdiscussieforum.
 2. Selecteer op de pagina Cijfer geven aan forumgebruikers Cijfer geven in de rij van een student. De berichten van de student worden geteld in de kolom Berichten.
 3. Op de pagina Discussieforum cijfer geven worden de berichten van de student voor dit forum weergegeven. Aangezien het cijfer voor een forum kan zijn gebaseerd op verschillende discussielijnen, worden alle berichten weergegeven die door de student zijn gepubliceerd. Bekijk de berichten van de geselecteerde student in het inhoudsframe. Typ een cijfer in het zijpaneel. Als je een rubriek hebt gekoppeld aan dit forum, klik je op de titel van de rubriek om deze te openen en in te vullen.

  Het zijpaneel voor cijfertoekenning bevat deze gebieden:

  • Forumstatistieken: hier zie je informatie over de berichten van een student, zoals Totaalaantal berichten, Datum van laatste bericht, Gemiddelde berichtlengte en Gemiddelde berichtpositie.
  • Selecteer de pijl-omlaag naast de naam van de huidige student om een lijst weer te geven en een student te selecteren met berichten die je kunt beoordelen. De berichten van de geselecteerde student worden geopend in het inhoudsframe. Gebruik de pijl-links en de pijl-rechts om naar de vorige of volgende student te gaan.
  • Typ een cijfer in het veld Cijfer.
  • In het vak Feedback kun je eventueel feedback typen voor de student. Je kunt een audio-/video-opname van je feedback insluiten via de editor terwijl je beoordeelt. Gebruik de sectie Aantekeningen toevoegen om aantekeningen te maken die alleen voor jou, de forumbeheerder, en gebruikers met de rol beoordelaar zichtbaar zijn. De twee pictogrammen na het vak Feedback geven toegang tot de editor en de spellingcontrole.
 4. Selecteer Afdrukvoorbeeld om de pagina in een nieuw venster te openen dat kan worden afgedrukt. Berichten worden afgedrukt in de volgorde waarin ze op de pagina worden weergegeven. Om te bepalen welke berichten worden weergegeven en in welke volgorde, kun je berichten filteren en sorteren met de optie Filteren en de opties Sorteren op en Volgorde.
 5. Als je een bestaand cijfer wilt wijzigen, selecteer je het vak Cijfer en verander je het cijfer.
 6. Selecteer Verzenden om het cijfer, de feedback en de opmerkingen toe te voegen aan Grade Center. Het cijfer wordt weergegeven op de pagina Cijfer geven aan discussieforumgebruikers.

Een discussielijn beoordelen

U kunt cijfers geven voor discussieberichten om de prestaties van deelnemers in een discussielijn te beoordelen.

 1. Open het forum met een discussielijn die je wilt beoordelen.
 2. Activeer de lijstweergave en selecteer Cijfer geven aan discussielijn in de rij van de discussielijn.
 3. Selecteer op de pagina Cijfer geven aan discussielijngebruikers Cijfer geven in de rij van een student.
 4. Evalueer en beoordeel de bijdragen van de student aan de discussielijn met de hierboven beschreven stappen voor het beoordelen van forumbijdragen.

Gebruikers mailen tijdens het beoordelen van discussies

Met de tool E-mail in een discussieruimte kunt u tijdens het beoordelen contact opnemen met studenten.

 1. Open een forum of discussielijn.
 2. Schakel op de pagina Cijfer geven aan discussielijngebruikers of Cijfer geven aan discussieforumgebruikers de selectievakjes in van de studenten die je een e-mail wilt sturen.
 3. Selecteer E-mail.
 4. Wijzig indien nodig het onderwerp op de pagina E-mail verzenden naar forumgebruiker.
 5. Typ een antwoord of feedback in het vak Bericht.
 6. Selecteer Verzenden.

Een groepsdiscussie beoordelen

In tegenstelling tot andere groepsactiviteiten met cijferbeoordeling, wordt bij de beoordeling van een groepsdiscussie elk lid onafhankelijk van andere groepsleden beoordeeld. Elk groepslid moet het aangegeven aantal berichten plaatsen om in aanmerking te komen voor een cijfer. De beoordeling bestaat uit cijfers voor de afzonderlijke bijdragen van groepsleden aan de groepsdiscussie.

Meer over groepsdiscussies