Deze informatie is alleen van toepassing op de originele cursusweergave. De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn.

Criteria zijn de onderdelen die samen een regel vormen voor het vrijgeven van inhoud. Je kunt een of meer criteria toepassen op elke regel voor adaptieve inhoud. Zo kun je één regel opstellen om inhoud beschikbaar te maken na een bepaalde datum. Via een andere regel, met verschillende criteria, kun je inhoud na een bepaalde datum beschikbaar maken aan een specifieke cursusgroep.

Je kunt vier typen criteria toevoegen als je regels opstelt:

 • Datum
 • Lidmaatschap
 • Cijfer
 • Doorneemstatus

Datumcriteria toevoegen

Gebruik datumcriteria om studenten gefocust te houden. Je kunt bepalen dat inhoud op een bepaald moment wordt vrijgegeven in plaats van alle cursusinhoud aan het begin van het semester beschikbaar te stellen. Je kunt inhoud weergeven vanaf een specifieke datum, tot een specifieke datum of vanaf een specifieke datum en tot een specifieke datum (binnen een tijdvak).

Voorbeeld: Inhoud moet in een bepaalde volgorde worden doorgenomen. Je wilt dat de inhoud pas beschikbaar komt nadat deze is besproken.

Voorbeeld: stel het eindtentamen beschikbaar tijdens de geplande tentamenweek van uw instelling.

Je kunt extra criteria toevoegen aan een regel, naast datumcriteria, om de beschikbaarheid van een item verder te verfijnen.

Volg deze stappen om een datumcriterium toe te voegen aan een geavanceerde regel voor adaptieve inhoud. Je voegt dezelfde basisgegevens toe als wanneer je een eenvoudige regel voor adaptieve inhoud gaat maken.

 1. Open het menu van een item en selecteer Adaptieve inhoud: geavanceerd.
 2. Open op de pagina Adaptieve inhoud: Geavanceerd de optie Regel maken.
 3. Typ op de pagina Regel toevoegen een naam voor de regel en selecteer Verzenden.
 4. Selecteer achtereenvolgens Criteria maken en Datum.
 5. Kies de gewenste instellingen op de pagina Datum.
 6. Selecteer Verzenden.

Je kunt alleen in een van deze gebieden een datum en tijd instellen: Adaptieve inhoud of Toetsuitzonderingen. Als je een datum en tijd instelt in het ene gebied en vervolgens in het andere gebied, wordt de eerste instelling overschreven.


Lidmaatschapscriteria toevoegen

Gebruik lidmaatschapscriteria om inhoud vrij te geven aan bepaalde studenten en cursusgroepen.

Voorbeeld: Inhoud beschikbaar maken voor specifieke studenten

Een student wil op een of andere manier graag meer studiepunten halen. U besluit een opdracht voor extra studiepunten toe te voegen, maar dan alleen voor deze ene student. U gebruikt lidmaatschapscriteria om dit te realiseren.

Voorbeeld: Inhoud beschikbaar maken voor groepen

Je hebt drie cursusgroepen en geeft elke groep een andere opdracht. Zij moeten het onderwerp bestuderen en vervolgens het materiaal presenteren aan de hele klas. U biedt het materiaal voor de opdrachten van de groepen aan als inhoudsitems. Elk inhoudsitem wordt aan een bepaalde groep vrijgegeven.

Wanneer een groep het materiaal presenteert aan de klas, kunt u de regel voor dat item wijzigen, zodat het beschikbaar komt voor de hele klas.

Je kunt extra criteria toevoegen aan een regel, naast lidmaatschapscriteria, om de beschikbaarheid van een item verder te verfijnen.

Volg deze stappen om een lidmaatschapscriterium toe te voegen aan een geavanceerde regel voor adaptieve inhoud. Je voegt dezelfde basisgegevens toe als wanneer je een eenvoudige regel voor adaptieve inhoud gaat maken.

 1. Open het menu van een item en selecteer Adaptieve inhoud: geavanceerd.
 2. Open op de pagina Adaptieve inhoud: Geavanceerd de optie Regel maken.
 3. Typ op de pagina Regel toevoegen een naam voor de regel en selecteer Verzenden.
 4. Selecteer achtereenvolgens Criteria maken en Lidmaatschap.
 5. Maak uw keuzen op de pagina Lidmaatschap:
  • Typ in het veld Gebruikersnaam een of meer gebruikersnamen, gescheiden door komma's, of blader in het systeem.
  • Alle groepen in de cursus worden weergegeven in het vak Te selecteren items, zelfs de groepen die niet beschikbaar zijn. Verplaats groepen van de lijst Items voor selectie naar de lijst Geselecteerde items.
 6. Selecteer Verzenden.

Grade Center-criteria toevoegen

Gebruik criteria van Grade Center om inhoud vrij te geven op basis van een poging, een score of een berekende kolom.

Voorbeeld: Inhoud beschikbaar maken op basis van Grade Center-poging

Gebruik Grade Center-criteria als u inhoud zichtbaar wilt maken afhankelijk van pogingen van studenten voor toetsen of opdrachten. U maakt een oefentoets die studenten moeten maken voordat ze toegang krijgen tot materiaal waarmee ze zich kunnen voorbereiden op het eindtentamen.

Gebruik criteria voor pogingen voor vragenlijsten aan het einde van een semester. Sommige instellingen eisen dat studenten aan het eind van het semester eerst een vragenlijst invullen voordat het eindtentamen wordt afgenomen

Voorbeeld: Inhoud beschikbaar maken op basis van Grade Center-score of berekende kolom

Bij veel cursussen moeten de studenten een onderwerp leren voordat zij verder kunnen gaan met het volgende onderwerp. Als je wilt dat studenten een voldoende halen voor Opdracht 1 voordat ze het volgende hoofdstuk kunnen inzien, kun je een Grade Center-criterium toevoegen.

Je kunt ook een bereik van waarden instellen voor de vrijgave van inhoud, Je kunt een item voor extra studiepunten beschikbaar stellen aan studenten die een score tussen 60 en 80 hebben gehaald. Op een vergelijkbare manier kun je een ander item met verplicht studiemateriaal toewijzen aan studenten met een score lager dan 60.

U kunt extra criteria toevoegen aan een regel, naast Grade Center-criteria, om de beschikbaarheid van een item verder te verfijnen.

Er kan slechts één Grade Center-item worden geselecteerd voor elk Grade Center-criterium. Je kunt echter wel meerdere Grade Center-criteria toevoegen aan één geavanceerde regel voor adaptieve inhoud. Je kunt bijvoorbeeld binnen een regel een criterium opgeven waardoor Project A beschikbaar komt nadat Enquête 1 is voltooid. Vervolgens voeg je een ander criterium toe aan de regel waarmee Project A beschikbaar komt wanneer voor Toets 2 meer dan 70 punten zijn gehaald. In dit voorbeeld hebben alleen studenten die Enquête 1 hebben ingevuld en meer dan 70 punten hebben gehaald voor Toets 2 toegang tot Project A.

Volg deze stappen om een criterium van Grade Center toe te voegen aan een geavanceerde regel voor adaptieve inhoud. Je voegt dezelfde basisgegevens toe als wanneer je een eenvoudige regel voor adaptieve inhoud gaat maken.

 1. Open het menu van een item en selecteer Adaptieve inhoud: geavanceerd.
 2. Open op de pagina Adaptieve inhoud: Geavanceerd de optie Regel maken.
 3. Typ op de pagina Regel toevoegen een naam voor de regel en selecteer Verzenden.
 4. Selecteer achtereenvolgens Criteria maken en Cijfer.
 5. Selecteer op de pagina Cijfer het Grade Center-item voor dit criterium. Grade Center-items worden geordend op categorie, zoals Opdracht of Discussie. Het mogelijke aantal punten voor een item wordt ook vermeld, zodat je het scorebereik kunt bepalen.
 6. Ga als volgt te werk bij Voorwaarde selecteren:
  • Selecteer De gebruiker heeft ten minste één poging voor dit item om de inhoud vrij te geven op basis van een ingediende poging in plaats van de behaalde score.
  • Selecteer Kleiner dan, Groter dan of Gelijk aan in het menu Score. Typ in het vak een numerieke score voor de drempelscore. Je score kan maximaal twee cijfers achter de komma bevatten.
  • Selecteer Score tussen of Percentage tussen. Typ het bereik van waarden in de vakken.

Doorneemstatuscriteria toevoegen

Met behulp van doorneemstatuscriteria kan inhoud beschikbaar worden gemaakt op basis van het doornemen van een specifiek inhoudsitem door een student.

Voorbeeld: Je kunt bijvoorbeeld een criterium instellen waarmee Opdracht 1 alleen beschikbaar wordt gemaakt nadat studenten Huiswerk 1 hebben gemarkeerd als Doorgenomen.

U kunt extra criteria toevoegen aan een regel, naast doorneemstatuscriteria, om de beschikbaarheid van een item verder te verfijnen. U kunt doorneemstatuscriteria toepassen op een leermodule, maar niet op afzonderlijke bestanden binnen een leermodule.

Volg deze stappen om een lidmaatschapscriterium toe te voegen aan een geavanceerde regel voor adaptieve inhoud. Je voegt dezelfde basisgegevens toe als wanneer je een eenvoudige regel voor adaptieve inhoud gaat maken.

 1. Open het menu van een item en selecteer Adaptieve inhoud: geavanceerd.
 2. Open op de pagina Adaptieve inhoud: Geavanceerd de optie Regel maken.
 3. Typ op de pagina Regel toevoegen een naam voor de regel en selecteer Verzenden.
 4. Selecteer Doorneemstatus.
 5. Selecteer Bladeren op de pagina Doorneemstatus om het cursusoverzicht te openen en een item te selecteren. De functie Doorneemstatus wordt ingeschakeld voor dit item. Studenten moeten het item markeren als Doorgenomen voordat de inhoud beschikbaar wordt gemaakt.