This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

Ölçütler, içerik yayınlama konusunda oluşturduğunuz kuralları tanımlayan bölümlerdir. Her uyarlamalı sürüm kuralı için bir veya daha fazla ölçüt uygulayabilirsiniz. Örneğin; bir kural, içeriği belirli bir tarihten sonra erişime açık hale getirebilir. Birden fazla ölçüte sahip başka bir kural, belirli bir tarihten sonra içeriği bir kurs grubunun erişimine açık hale getirebilir.

Kural oluştururken dört türde ölçütler ekleyebilirsiniz:

 • Tarih
 • Üyelik
 • Not
 • Durumu Gözden Geçirme

Tarih ölçütleri ekleme

Tarih ölçütlerini kullanarak öğrencilerin derse odaklanmasını sürdürün. Tüm kurs içeriğini dönemin başında yayınlamak yerine, içeriğin ne zaman yayınlanacağını kontrol edebilirsiniz. İçeriği belirli bir tarihten sonra, belirli bir tarihe kadar veya belirli bir zaman aralığında görüntüleyebilirsiniz.

Örnek: İçerik belirli bir sırada işlenir. İçeriğin yalnızca sınıfta işlendikten sonra erişime açık olmasını istiyorsunuz.

Örnek: Kurumunuzun planlı sınav haftası sırasında son sınavınızı yayınlayın.

Öğenin erişilebilirliğini daha da daraltmak için tarih ölçütüne ek olarak kurala daha fazla ölçüt ekleyebilirsiniz.

Gelişmiş bir uyarlamalı sürüm kuralına tarih ölçütü eklemek için aşağıdaki adımları uygulayın. Temel uyarlamalı sürüm kuralı oluştururken aynı temel bilgileri eklemeniz gerekir.

 1. Öğenin menüsüne ulaşın ve Uyarlamalı Sürüm öğesini seçin. Gelişmiş öğesini seçin.
 2. Uyarlamalı Sürüm: Gelişmiş sayfasında Kural Oluştur öğesini seçin.
 3. Kural Ekle sayfasında kuralın adını girin ve Gönder seçeneğini belirleyin.
 4. Ölçütler Oluştur öğesini seçin ve Tarihseçeneğini belirleyin.
 5. Tarih sayfasında tarih seçimlerinizi yapın.
 6. Gönder'i seçin.

Sadece şu alanlardan birinde tarih ve saat belirtebilirsiniz: Uyarlamalı sürüm veya test özel durumları. Bir alanda tarih ve saat belirttikten sonra, başka bir alanda daha tarih ve saat belirtirseniz ilk ayar geçersiz olur.


Üyelik ölçütleri ekleme

Üyelik ölçütlerini kullanarak, içeriği belirli öğrenciler ve kurs grupları için yayınlayın.

Örnek: İçeriği belirli öğrencilerin erişimine açık hale getirme

Bir öğrenci daha fazla puan kazanmak istedi. Bir ek kredi ödevi eklemeyi kabul ettiniz, ancak bunu diğer öğrencilerinize sağlamamaya karar verdiniz. Bir üyelik ölçütüyle bunu tek o öğrenci için yayınlarsınız.

Örnek: İçeriği grupların erişimine açık hale getirme

Kursunuzda üç grup var ve her gruba farklı bir ödev atadınız. Verilen konuları öğrenmelerini ve ardından malzemeyi sınıfa anlatmalarını istediniz. Her grubun ödevine özel materyali içerik öğesi olarak sağlarsınız. Her içerik öğesini sadece bir grup için yayınlarsınız.

Bir grup materyali sınıfta anlatırken, içerik öğesi sınıfın tamamının kullanımına açılacak şekilde sürüm kuralını değiştirebilirsiniz.

Öğenin erişilebilirliğini daha da daraltmak için üyelik ölçütüne ek olarak kurala daha fazla ölçüt ekleyebilirsiniz.

Gelişmiş bir uyarlamalı sürüm kuralına üyelik ölçütü eklemek için aşağıdaki adımları uygulayın. Temel uyarlamalı sürüm kuralı oluştururken aynı temel bilgileri eklemeniz gerekir.

 1. Öğenin menüsüne ulaşın ve Uyarlamalı Sürüm öğesini seçin. Gelişmiş öğesini seçin.
 2. Uyarlamalı Sürüm: Gelişmiş sayfasında Kural Oluştur öğesini seçin.
 3. Kural Ekle sayfasında kuralın adını girin ve Gönder seçeneğini belirleyin.
 4. Ölçütler Oluştur öğesini seçin ve Üyelikseçeneğini belirleyin.
 5. Üyelik sayfasında seçimlerinizi yapın:
  • Kullanıcı Adı kutusunda, virgüllerle ayrılmış bir ya da daha fazla kullanıcı adı girin veya sisteme gözatın.
  • Erişime kapalı olanlar dâhil olmak üzere, kurstaki tüm gruplar Seçilecek Öğeler kutusunda görünür. Grupları Seçilecek Öğeler kutusundan Seçilen Öğeler bölümüne taşıyın.
 6. Gönder'i seçin.

Not Merkezi ölçütleri ekleme

Not Merkezi ölçütlerini kullanarak, içeriği öğe denemesine, öğe puanına veya bir hesaplanan sütuna göre yayınlayın.

Örnek: Not Merkezi denemesine göre içeriği erişime açık hale getirme

İçeriğin görünürlüğünü öğrencilerin testlerde ve ödevlerde yaptıkları denemelere bağlı hale getirmek istiyorsanız Puan Merkezi ölçütlerini kullanın. Gözden geçirme materyalini kullanabilir yapmadan önce öğrencilerin tamamlaması için bir ön test hazırlarsınız.

Dönem sonu ölçme sınavları için deneme tabanlı ölçüt kullanın. Bazı kurumlar final sınavı hazır olmadan önce en az bir dönem sonu ölçme sınavı denenmesini zorunlu kılar.

Örnek: Not Merkezi puanına veya hesaplanan sütuna göre içeriği erişime açık hale getirme

Birçok kurs, öğrencilerin bir sonraki konuya geçmek için bir konuyu öğrenmesini gerektiren kademeli ilerlemeye dayanır. Öğrencilerin, sonraki bölümü gözden geçirmek için Ödev 1'den geçer bir not almalarını istiyorsanız bir Not Merkezi ölçütü ekleyebilirsiniz.

İçeriğin yayınlanacağı bir değer aralığı da oluşturabilirsiniz. 60-80 arasında puan alan öğrencilere ekstra kredi öğesi yayınlayabilirsiniz. Ardından, 60'tan az puan alan öğrenciler için daha kapsamlı düzeltme olanağı içeren farklı bir öğe yayınlayabilirsiniz.

Bir öğenin kullanımını daha da daraltmak için Puan Merkezi ölçütlerine ek olarak kurala başka ölçütler ekleyebilirsiniz.

Her Puan Merkezi ölçütü için sadece bir Puan Merkezi öğesi seçebilirsiniz. Ancak, tek bir gelişmiş uyarlamalı sürüm kuralına birden fazla Not Merkezi ölçütü ekleyebilirsiniz. Örneğin, tek bir kural ile, Anket 1 tamamlandıktan sonra Proje A'yı erişime açık hale getiren bir ölçüt belirleyebilirsiniz. Ardından, Test 2'de alınan 70'ten yüksek bir puan kaydedildikten sonra Proje A'yı erişime açık hale getiren başka bir ölçüt oluşturabilirsiniz. Bu örnekte, sadece Ölçme Sınavı 1'i tamamlamış ve Test 2'den 70'ten yüksek bir puan almış olan kullanıcılar Proje A'yı görebilir.

Gelişmiş bir uyarlamalı sürüm kuralına Not Merkezi ölçütü eklemek için aşağıdaki adımları uygulayın. Temel uyarlamalı sürüm kuralı oluştururken aynı temel bilgileri eklemeniz gerekir.

 1. Öğenin menüsüne ulaşın ve Uyarlamalı Sürüm öğesini seçin. Gelişmiş öğesini seçin.
 2. Uyarlamalı Sürüm: Gelişmiş sayfasında Kural Oluştur öğesini seçin.
 3. Kural Ekle sayfasında kuralın adını girin ve Gönder seçeneğini belirleyin.
 4. Ölçütler Oluştur öğesini seçin ve Notseçeneğini belirleyin.
 5. Not sayfasında, bu ölçütle ilgili Not Merkezi öğesini seçin. Puan Merkezi öğeleri kategorilerine (ödev veya tartışma gibi) göre listelenir. Puan aralığını belirlemenize yardımcı olmak üzere olası puanlar da sunulur.
 6. Koşul Seç menüsünde:
  • İçeriği elde edilen puan yerine gönderilen denemeye göre yayınlamak için Kullanıcının bu öğeye ait en az bir denemesi var öğesini seçin.
  • Puan menüsünde Küçüktür, Büyüktür veya Eşittir öğesini seçin. Puan eşiği kutusuna bir sayısal puan yazın. Puanınız en fazla iki ondalık basamak içerebilir.
  • Puan Aralığı veya Yüzde Aralığı öğesini seçin. Kutulara değer aralıklarını yazın.

Gözden geçirme durumu ölçütleri ekleme

İnceleme durumu ölçeklerini kullanarak, içeriği bir öğrencinin belirli bir içerik öğesini inceleme durumuna göre etkinleştirebilirsiniz.

Örnek: Ödev 1'i ancak öğrenciler Ev Ödevi 1'i gözden geçirdikten sonra erişime açık hale getiren bir ölçüt oluşturun.

Bir öğenin kullanımını daha da daraltmak için gözden geçirme durumu ölçütlerine ek olarak kurala başka ölçütler ekleyebilirsiniz. Bir öğrenim modülüne gözden geçirme durumu uygulayabilirsiniz, ancak öğrenim modülü içindeki tek tek dosyalara uygulayamazsınız.

Gelişmiş bir uyarlamalı sürüm kuralına üyelik ölçütü eklemek için aşağıdaki adımları uygulayın. Temel uyarlamalı sürüm kuralı oluştururken aynı temel bilgileri eklemeniz gerekir.

 1. Öğenin menüsüne ulaşın ve Uyarlamalı Sürüm öğesini seçin. Gelişmiş öğesini seçin.
 2. Uyarlamalı Sürüm: Gelişmiş sayfasında Kural Oluştur öğesini seçin.
 3. Kural Ekle sayfasında kuralın adını girin ve Gönder seçeneğini belirleyin.
 4. Gözden Geçirme Durumu öğesini seçin.
 5. Gözden Geçirme Durumu sayfasında, Gözat seçeneğini belirleyerek kurs haritasını açın ve bir öğe seçin. Bu öğe için gözden geçirme durumu etkinleştirilir. İçeriğin erişilebilir hale gelmesi için öğrencilerin öğeyi gözden geçirildi olarak işaretlemesi gerekir.