This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

Du kan skapa två innehållstyper som visas som länkar i innehållslistan. Deltagarna klickar på länkarna för att visa materialet. De här innehållstyperna sparar på utrymme på skärmen och gör att användaren inte behöver rulla så mycket på sidan.

Tom sida: Du kan samla filer, bilder och text på en enda sida. Det visas ingen beskrivning med länken.

Fil: Du kan ladda upp en fil eller skapa en HTML-fil som deltagare kan öppna i ett nytt fönster eller flik. Du kan även ladda upp en samling filer inklusive stilmallar (CSS), så att deltagarna kan se dem i föreskriven ordningsföljd och med din design.

Skapa en tom sida

Du kan skapa en tom sida och inkludera filer, bilder och text som en länk i innehållslistan. Du kan inte lägga till en beskrivning med denna länk. Deltagarna markerar länken för att visa materialet.

Du kan även skapa en tom sida direkt i kursmenyn för viktig information. Till exempel kan du lägga till en kartbild för en kommande studieresa, information om en gästföreläsare eller en studieguide inför det avslutande testet. Ta bort tomma sidor från kursmenyn så fort informationen inte längre behövs.

Läget Redigera måste vara PÅ för att du ska få åtkomst till lärarens samtliga alternativ.

Tack vare redigeraren bestämmer du själv hur innehållet kommer att visas och får flexibiliteten att ändra ordningsföljd och utseende när du önskar.

Mer information om att bädda in multimedia

 1. I en kursinnehållsyta, lärmodul, lektionsplan eller mapp ska du markera Konstruera innehåll för att få åtkomst till menyn och välja Tom sida.
 2. Ange ett namn och lägg till ditt material i rutan Innehåll. Med alternativen i redigeraren kan du formatera text, bifoga filer, bädda in multimedia, samt infoga ekvationer, länkar och tabeller. Filer som du bifogar i redigeraren blir synliga för deltagarna först när de valt länken för tom sida.
 3. I avsnittet Bilagor väljer du Bläddra på min dator för att ladda upp en fil från datorn. Filen sparas i mappen på den högsta nivån i lagringsplatsen för din fil: Kursfiler eller Content Collection. Du kan även bifoga en fil från lagringsplatsen.

  -ELLER-

  Dra filer från din dator till ”Hot Spot-området” under Bifoga filer. Om webbläsaren tillåter det kan du också dra en mapp med filer. Filerna laddas upp en och en. Om webbläsaren inte har funktioner så att du kan skicka in den tomma sidan efter att du har laddat upp en mapp, kan du välja Bifoga inte i mappens rad för att ta bort den. Du kan dra filerna var för sig och skicka igen.

  Du kommer inte att kunna dra filer för att ladda upp om din institution använder en äldre version av Blackboard Learn.

  Du kan använda filnamnet eller ange ett annat namn på filen.

 4. Ange alternativ för tillgänglighet, spårning och visningsdatum. Visningsdatumen påverkar inte ett objekts tillgänglighet, endast när det visas.

Efter insändning visas den tomma sidan på innehållslistan. Du kan ändra innehållet på den tomma sidan när som helst.

När redigeringsläget är och du markerar länken till en tom sida ser du sidan Redigera. För att se den tomma sidan som deltagarna gör får du ändra redigeringsläget till AV.

Du kan ändra var den tomma sidan ska visas i listan med dra och släpp-funktionen eller verktyget för tangentbordstillgänglig omordning.


Skapa en fil

Du kan använda filinnehållstypen för att skapa en länk till en fil i innehållslistan. Du kan inte lägga till en beskrivning med denna länk. Du kan välja om användarna ska se filen som en sida inuti kursen eller i ett separat fönster eller flik. Deltagarna måste ladda ner vissa filtyper som Word-dokument för att visa innehållet.

Du kan ladda upp en enstaka fil eller ett enstaka zippat paket. Till exempel kan du ladda upp ett Zip-paket med en grupp bilder som deltagarna behöver inför ett labbprojekt.

Läget Redigera måste vara PÅ för att du ska få åtkomst till lärarens samtliga alternativ.

 1. I en kursinnehållsyta, lärmodul, lektionsplan eller mapp ska du markera Konstruera innehåll för att få åtkomst till menyn och därefter välja Fil.
 2. På sidan Skapa en fil ska du ange ett namn och bläddra efter en fil. Markera Bläddra på min dator för att ladda upp en fil från datorn. Filen sparas i mappen på den högsta nivån i lagringsplatsen för din fil: Kursfiler eller Content Collection. Du kan även bifoga en fil från lagringsplatsen. Använd alternativet Välj en annan fil för att ta bort filen du har länkat och ersätta den med en annan fil.
 3. Markera Ja för Öppna i nytt fönster för att visa innehållet i ett nytt fönster eller i en flik.
 4. Ange alternativ för tillgänglighet, spårning och visningsdatum. Visningsdatumen påverkar inte en fils tillgänglighet, endast när den kommer att visas.

Efter insändning visas filen på innehållslistan. Du kan ändra filens innehåll när som helst. Gå till filens meny och markera Redigera.

Du kan ändra var filen ska visas i listan med dra och släpp-funktionen eller verktyget för tangentbordstillgänglig omordning.


Zippade innehållspaket

Du kan skapa en lektion med flera sammanhängande HTML-sidor med navigering, bilder, webblänkar och stilmallar (CSS). Därefter kan du skapa en zip-fil, extrahera filen i kursens fillagringsplats och välja startsidan. Deltagare kan se lektionsinnehållet i rätt ordning med alla länkarna intakta. Startsidan öppnas i ett nytt fönster eller flik och deltagarna kan stänga sidan för att återvända till innehållslistan. Mer information finns även i nästa avsnitt.

 1. Få åtkomst till Kursfiler eller Content Collection där du ska ladda upp ditt paket. Från menyn Ladda upp ska du markera Ladda upp Paket så att paketet extraheras automatiskt.
 2. Öppna innehållsytan eller mappen där du vill lägga till länken till din lektion. Markera Konstruera innehåll för åtkomst till menyn och välj sedan Fil.
 3. På sidan Skapa en fil markerar du Bläddra i kurs eller Bläddra i Content Collection för att välja filen som är startsida för ditt innehållspaket. Startsidan är den sida som deltagarna möts av först och den ska innehålla navigering till de andra sidorna i ditt paket.
 4. Ange alternativ för tillgänglighet, spårning och visningsdatum. Visningsdatumen påverkar inte tillgängligheten, endast när den ska visas.

Efter insändning visas filen på innehållslistan. Du kan ändra filens innehåll när som helst. Gå till filens meny och markera Redigera.

Om du vill att den komprimerade filen ska förbli zippad, inkluderar du zip-filen i ett innehållsobjekt med alternativen för bifoga eller använder Infoga fil i redigeraren. Deltagare ska välja länken i innehållslistan, ladda ner och extrahera den. Den här metoden använder du för att ge deltagarna flera filer att arbeta med eller redigera på sina datorer.


Länka till HTML-filer

Du kan använda filinnehållstypen för att bädda in HTML-filer för en webbplats som du har skapat. När du har laddat upp dina HTML-filer till Kursfiler eller Innehållssamling väljer du en fil som ska utgöra startpunkten, till exempel index.html eller page_1.html. Filnamnet visas i rutan Namn. Redigera namnet för att hjälpa användare att komma åt innehållet. Ändra till exempel namnet till ”Börja här” eller ”Visa lektion 1”.

När du markerar en HTML-fil visas avsnittet Hanteringsåtkomst. Du kan definiera vilken åtkomst du vill ge till deltagare. Du har tre alternativ:

 • Ge användare behörighet till alla filer och mappar i mappen. Ge användare tillgång till alla filer och undermappar i den överordnade mappen för filen som du länkar. Det här alternativet är lämpligt för användare som länkar till en webbplats med en typisk hierarkisk struktur med undermappar för CSS, Javascript och bilder i den överordnade mappen.
 • Ge användare behörighet till endast den här filen. Länka till en HTML-fil som innehåller all formatering på sidan och inte hänvisar till andra filer eller bilder.
 • Ge användare tillgång till utvalda filer i mappen. Bädda in en webbplats med en mer komplicerad struktur. Om en del av innehållet ligger utanför den överordnade mappen i andra mappar i kursens fillagringsplats, ska du bläddra till och välja den överordnade mappen och de extra filerna och mapparna. Du kan säkerställa att användare får åtkomst till allt innehåll på din webbplats.