Om filer och multimedia

Du kan lägga till filer, bilder, ljud och video när du skapar innehåll i din kurs. I exempelvis diskussioner kan du bläddra efter ett medieklipp från din dator eller från lagringsplatsen för din kursfil: Kursfiler eller Content Collection.

Mer information om Kursfiler

Mer information om Content Collection

Baserat på innehållstypen kan du använda funktionerna i redigeraren för att bädda in innehåll i din text. Du bestämmer själv hur innehållet ska visas och har flexibiliteten att ändra ordningsföljden och utseendet när du vill.

I vissa situationer kan du bläddra efter filer i ett separat avsnitt för bilagor. Du kan eventuellt även dra och släppa filer från din dator till området Bifogade filer. Dra filer från din dator till ”Hot Spot-området” under Bifoga filer. Om webbläsaren tillåter det kan du också dra en mapp med filer. Filerna laddas upp var och en för sig. Om det inte går att skicka i webbläsaren efter att du har laddat upp en mapp kan du välja Bifoga inte i mappens rad för att ta bort den. Du kan dra filerna var för sig och skicka igen.

De format som stöds för att bädda in bilder är PNG, GIF, JPG, SVG, BMP och ICO. För ljud är de MP3 och WAV och för video är de MP4 och MOV.

Du kan också lägga till sociala medier från andra webbplatser till ditt innehåll. Element från sociala medier som visas i en kurs kallas kombinationsprogram. I en mashup kombineras element från två eller flera källor. När du till exempel tittar på en YouTube™-video som en del av kursinnehållet använder du mashups.

Mer om mashups

Alternativt kan du använda menyn Konstruera innehåll för att bädda in multimedia som fristående objekt i innehållslistan.

Lägg till filer till ditt innehåll

Överallt där du kan bifoga filer till din kurs kan du också bläddra efter filer från din dator eller från fillagringsplatsen för din kurs: Kursfiler eller Content Collection.

När du använder funktionen Lägg till innehåll i redigeraren kan du bestämma exakt var filens länk ska visas i ditt innehåll. När du använder avsnittet Bifogade filer visas filen som du har laddat upp omedelbart efter rubriken på innehållsobjektet.

Mer information om metoder för att lägga till filer

Fönstren Bläddra i kurs och Bläddra i Content Collection inkluderar flikar och funktioner så att du enkelt kan bläddra och söka efter filer.

A. Flikarna Bläddra, Ladda upp och Avancerad sökning:

  • Bläddra efter mappar du har tillgång till. Om du har Kursfiler har du endast tillgång till filerna för kursen du befinner dig i. Med Content Collection kan du eventuellt få tillgång till filer för andra kurser samt filer som delas över hela institutionen.
  • Ladda upp en fil, flera filer eller ett zippat paket.
  • Gör en avancerad sökning. Du kan söka på fil- och mappnamn, metadata, filinnehåll, datum då filen eller mappen skapades med mera.

B. Visa lista och Visa miniatyrer: Visa filer och mappar som en lista med namn eller som miniatyrikoner.

C. Länkstig: Härifrån kan du gå till andra mappar. Använd ikonen Välj att använda aktuell mapplats för att länka mappen som visas sist i länkstigen till din kurs. Mappen visas då i området Välj objekt.

D. Sök innehåll: Gör en enkel sökning efter fil- och mappnamn.

E. Markera kryssrutorna för att välja de filer och mappar du vill ta med i ditt innehållsobjekt. Du kan markera kryssrutan för sidhuvudet för att välja alla synliga objekt. Var försiktig när du länkar till mappar eftersom kursdeltagarna automatiskt får läsbehörighet till allt innehåll i mappen. Med läsbehörighet kan kursdeltagarna se alla filer och undermappar i den valda mappen.

H. Valda objekt.

I de flesta webbläsare kan du välja var de filer som du öppnar i kurser ska laddas ner. I Chrome ska du till exempel gå till Inställningar > Avancerat > Nedladdningar. Du kan välja plats för nedladdning av filer och välja om du vill att webbläsaren ska fråga varje gång. I Safari kan du göra samma sak. Gå till Inställningar > Allmänt > Filhämtningsplats. Du kan göra en internetsökning för att lära dig mer om filnedladdningsalternativ i andra webbläsare.

Ladda upp material från Dropbox

Om ditt lärosäte har aktiverat integrering med Dropbox Education kan du och dina deltagare länka direkt till material i Dropbox i de flesta innehållsytor med hjälp av funktionen Lägg till innehåll.  Deltagare kan även ladda upp filer direkt från Dropbox när de lämnar in uppgifter.

Första gången du använder Dropbox Education från Blackboard Learn uppmanas du att antingen skapa ett konto eller logga in med ditt befintliga konto. När du har loggat in kan du bläddra i Dropbox och välja innehåll.


Lägg till bilder i redigeraren

Du kan bestämma var i texten bilderna ska ligga. Du kan hålla markören där du vill att bilden ska läggas in och klicka på ikonen Lägg till innehåll. I det nya fönstret väljer du bland Vanliga verktyg eller Ytterligare verktyg som finns tillgängliga beroende på innehållstypen som du skapar, sedan kan du bläddra efter bildfilen.

Du kan ändra storlek på en bild. Tryck och dra i hörnen eller sidorna på en bild efter att den har skapats. Du kan även redigera en bild med hjälp av högerklicksmenyn, ändra storleken i bildpunkter manuellt och lägga till en titel som visas när en användare pekar på den.

Att kopiera och klistra in länkar från adressfältet till bilder, PDF-filer eller andra filer i innehållssamlingen kommer inte att fungera korrekt. Dessa webbadresser är tillfälliga och bryts senare.

Du kan lägga till de vanliga bildtyperna, som GIF, JPG, JPEG, BMP, PNG och TIF.


Lägg till bilder i Konstruera innehållsmeny

Du kan bädda in en bild så att den visas som en fristående del av innehållet i innehållslistan.

I en kursinnehållsyta, lärmodul, lektionsplan eller mapp ska du markera Konstruera innehåll för att få åtkomst till menyn och därefter välja Bild. Ange ett namn, valfri beskrivning och alternativ text. Markera de lämpliga alternativen för dimensioner, tillgänglighet, spårning och visningsdatum. Visningsdatumen påverkar inte en bilds tillgänglighet, endast när den visas.

Varje infogad fil, länkbild eller annan media kommer att infogas i en ”ny rad” för att förhindra att infogade objekt krockar. Radbrytningar skapas när en bild infogas i en befintlig textrad. Om du vill att texten ska flöda runt bilden tar du bort radbrytningarna.

Bläddra efter en bildfil från din dator eller fillagringsplatsen för din kurs: Kursfiler eller Content Collection. Om funktionen Lägg till innehåll är tillgänglig kan du även bläddra efter ett foto från Flickr. Du kan förhandsgranska bilden innan du klickar på Skicka.

Efter insändande visas rubriken och bilden i innehållslistan. Du kan ändra innehållet när som helst. Öppna bildens meny och välj Redigera.

Du kan ändra var objektet ska visas i listan med dra och släpp-funktionen eller verktyget för tangentbordstillgänglig omordning.


Lägg till ljudfiler och mediefiler i redigeraren

När du skapar innehåll kan du bestämma var medieklipp ska visas i relation till din text. Klicka på ikonen Lägg till innehåll för att bädda in ett medieklipp i textrutan eller redigera ett befintligt markerat medieklipp. Du kan även använda högerklicksmenyn för att redigera vissa egenskaper hos ett befintligt markerat medieklipp.

Blackboard Learn stöder följande mediefiltyper:

  • Ljud: AIFF, MP3, MIDI, MP, WAV och WMA
  • Bild: ASF, AVI, MOV, MOOV, MPG, MPEG, QT, SWA, SWF och WMV

 

Mediainställningar

Med högerklicksmenyn kan du redigera egenskaperna hos ett befintligt markerat medieklipp.

I menyn kan du välja Allmänna egenskaper, Inbäddningsegenskaper eller Avancerade egenskaper. De allmänna egenskaper som du kan ändra är källan och videons dimensioner (bredd och höjd) som mäts i bildpunkter. Om dessa inte ställs in kommer den faktiska storleken att användas. Om du klickar på hänglåsikonen för att Låsa proportioner och lägger till mått kommer storleken ändras utan vågrät eller lodrät förvrängning.

Alternativet Inbäddningsegenskaper visar en textyta där du kan skriva eller ändra inbäddningens HTML-kod för att visa videon. Funktionen är avsedd för avancerade webbutvecklare.

De Avancerade egenskaperna innehåller en alternativ källa eller bildadresser.


Bildinställningar

Följande bildinställningar är inte längre tillgängliga i innehållsredigeraren. Du kan visa dessa inställningar genom att lägga till bildfilen från din dator, till exempel genom att använda avsnittet Bilagor. När filen du valt har laddats upp och syns ska du välja alternativet Visa mediefil på sidan från menyn Filhandling.

Du kan lägga till en alternativ text som beskriver bilden för personer som använder skärmläsare eller besöker webbsidor med bilderna avstängda. Det går även att lägga till en bildtext som visas när en användare pekar på en bild.

Du kan kontrollera bildens position och utseende. Bildpunkterna används för mått, mellanrum och rambredd. Du kan även lägga till en måladress för bilden som gör att den fungerar som en länk och bestämma om målsidan ska öppnas i ett nytt fönster.


Lägga till inspelning med återkoppling

Du kan bädda in en ljud-/videoinspelning med återkoppling i redigeraren när du bedömer försök. Inspelningsalternativet visas i återkopplingsredigeraren för de flesta bedömda objekt i kursen. Deltagare kan se eller lyssna på din återkoppling tillsammans med den text som du har lagt till.

Alla webbläsare har inte stöd för den här funktionen. Använd Chrome eller Firefox för bästa upplevelse.

Mer om hur du lägger till ljud- eller videoåterkoppling


Lägga till ljud och video i menyn Konstruera innehåll

Du kan bädda in ljud- och videofiler så att de visas som fristående delar av innehållet i innehållslistan.

I en kursinnehållsyta, lärmodul, lektionsplan eller mapp ska du markera Konstruera innehåll för åtkomst till menyn och sedan markera Ljudfil eller Video. Ange ett namn, valfri beskrivning och markera de lämpliga alternativen för dimensioner, tillgänglighet, spårning samt visningsdatum. Visningsdatumen påverkar inte mediets tillgänglighet, endast när det visas.

Bläddra efter en ljudfil eller videofil från din dator eller fillagringsplatsen för din kurs: Kursfiler eller Content Collection. Om funktionen Lägg till innehåll är tillgänglig kan du även bläddra efter en YouTube-video. Du kan förhandsgranska medieklippet innan du klickar på Skicka.

Vi rekommenderar att du inkluderar en transkription så att deltagare med nedsatt hörsel kan ta emot samma information. Bläddra på din dator för att bifoga din egen transkriptionsfil. Om videofilen är en MPEG-fil kan du använda fältet Inkludera transkription för att bifoga en SAMI-fil som innehåller en avskrift.

När du har skickat in visas rubriken, transkriptionen och medieklippet i innehållslistan. Du kan ändra innehållet när som helst. Öppna objektets meny och välj Redigera.

Du kan ändra var medieklippet ska visas i listan med dra och släpp-funktionen eller verktyget för tangentbordstillgänglig omordning.

Om en videofiltyp inte stöds och inte visas inbäddad, kan deltagare ladda ner filen för att se den.


Ally i Learn - Lärare

Visa och förbättra filtillgänglighet

Ditt lärosäte styr vilka verktyg som är tillgängliga.

Din klass är full av olika deltagare med unika inlärningsförmågor. Genom att se till att innehållet är mer tillgängligt för deltagarna kan varje deltagare välja det format som passar dem bäst. Om Blackboard Ally används på ditt lärosäte kan du använda verktyget för att se till att ditt kursinnehåll är tillgängligt för alla kursdeltagare.

Ally söker automatiskt igenom ditt kursinnehåll och utför steg för att göra filerna mer tillgängliga.

Kom igång med Ally

  1. Hitta den fil du vill förbättra i din kurs.
  2. Bredvid filnamnet finns en ikon som snabbt kan visa filens tillgänglighetspoäng. För muspekaren över ikonen för att visa poängen. Ikonerna för filtillgänglighet finns alltid bredvid filen, men exakt placering varierar i de olika kursytorna. De flesta tillgänglighetsikoner finns till vänster om filen i Blackboard Learn.
  3. Välj poängikonen för att lära dig hur du förbättrar filens tillgänglighet.
  4. Ally öppnar och visar dig vilka steg som ska tas för att redigera dina filer så att de blir mer lättillgängliga och optimera dem för alternativa format.

Så här förbättrar du tillgängligheten för kursinnehåll

Deltagarna kan inte se filens tillgänglighetspoäng. Istället kan deltagarna välja mellan de alternativa format som Ally genererar för filen. Du kan hjälpa Ally att skapa bättre alternativa format genom att följa bästa praxis för att skapa tillgängliga filer.

Visa alternativa format

När du lägger in filer i en kurs skapas alternativa format av den ursprungliga filen i Ally. Om den ursprungliga filen till exempel är en PDF-fil skapar Ally en fil med uppläst text, en med elektronisk punktskrift och en i ePub-format med samma innehåll. De här formaten ligger på samma ställe som de ursprungliga filerna så att det är lätt att hitta dem.

Vilka alternativa format som skapas beror på vilken typ av fil originalet är. Om du inte ser alternativet att ladda ner alternativa format är Ally inte aktiverat för aktuell kurs eller så kan filen inte tillgänglighetsanpassas.

Gå till en fil i en kurs. Öppna menyn bredvid filen och välj Alternativa format. Välj den version som passar dig bäst! Välj Ladda ner och spara det alternativa formatet på din enhet.

student view of Download alternative formats modal

Mer om alternativa format för kursinnehåll