Du kan skapa innehåll som kombinerar en mängd material som ska visas tillsammans, som text, multimedia och bifogade filer.

Du kan skapa ett innehållsobjekt för att visa en kombination av innehåll som fungerar som stenciler eller dokument med visuella inslag. Innehållsobjekt kan innehålla allt från en enkel textrad till många olika element.

Du kan till exempel inkludera inledningstext för en lektion, en bild, en datatabell eller länkar till webbresurser i ett innehållsobjekt. Allt material visas tillsammans i innehållslistan. Ju längre innehållsobjektet är, desto mer måste deltagarna rulla sidan för att se allt annat material på innehållsytan.

Om du inte vill att längre innehållsobjekt ska visas i innehållslistan kan du skapa tomma sidor istället. Du skapar en tom sida på samma sätt som du skapar ett innehållsobjekt. Men deltagarna klickar på länken för den tomma sidan på innehållsytan för att visa materialet. Tomma sidor sparar på utrymme på skärmen och visar mer utan att användaren behöver bläddra på sidan.

Skapa ett innehållsobjekt

 1. I en innehållsyta, lärmodul, lektionsplan eller mapp ska du markera Konstruera innehåll för att få åtkomst till menyn och därefter välja Objekt.

  Läget Redigera måste vara PÅ för att du ska få åtkomst till lärarens samtliga alternativ.

 2. Ange ett namn och en valfri beskrivning eller anvisningar. Med alternativen i redigeraren kan du formatera text, bifoga filer, bädda in multimedia, samt infoga ekvationer, länkar och tabeller. Du bestämmer själv hur innehållet ska visas och har flexibiliteten att ändra ordningsföljden och utseendet när du vill.

  Mer information om att bädda in multimedia

 3. I avsnittet Bilagor väljer du Bläddra på min dator för att ladda upp en fil från datorn. Filen sparas i mappen på den högsta nivån i lagringsplatsen för din fil: Kursfiler eller Content Collection. Du kan även bifoga en fil från lagringsplatsen.

  -ELLER-

  Dra filer från din dator till ”Hot Spot-området” under Bifoga filer. Om webbläsaren tillåter det kan du också dra en mapp med filer. Filerna laddas upp en och en. Om webbläsaren inte har funktioner så att du kan skicka in ditt objekt efter att du har laddat upp en mapp, kan du välja Bifoga inte i mappens rad för att ta bort den. Du kan dra filerna var för sig och skicka igen.

  Du kommer inte att kunna dra filer för att ladda upp om din institution använder en äldre version av Blackboard Learn.

  Du kan använda filnamnet eller ange ett annat namn på filen.

 4. Ange alternativ för tillgänglighet, spårning och visningsdatum. Visningsdatumen påverkar inte ett objekts tillgänglighet, endast när det visas.

Efter insändningen visas det nya innehållsobjektet sist i innehållslistan.

Du kan skicka en länk till en fil som du lägger till i ett innehållsobjekt via e-post. I Content Collection eller Kursfiler öppnar du filens meny och väljer 360-gradersvy. Kopiera den permanenta webbadressen och klistra in den i ett e-postmeddelande.


Välj plats för filhämtning

I de flesta webbläsare kan du välja var de filer som du öppnar i kurser ska laddas ner. I Chrome ska du till exempel gå till Inställningar > Avancerat > Nedladdningar. Du kan välja plats för nedladdning av filer och välja om du vill att webbläsaren ska fråga varje gång. I Safari kan du göra samma sak. Gå till Inställningar > Allmänt > Filhämtningsplats. Du kan göra en internetsökning för att lära dig mer om filnedladdningsalternativ i andra webbläsare.


Redigera och flytta innehållsobjekt

Du kan ändra objektets innehåll när som helst. Öppna objektets meny och välj Redigera.

Du kan ändra var objektet ska visas i listan med dra och släpp-funktionen eller verktyget för tangentbordstillgänglig omordning.

Vad händer med innehållsobjekt om jag förhandsgranskar Ultra-kursvyn?

Dina innehållsobjekt blir dokument i Ultra-kursvyn. Det kan hända att viss formatering i text och filer som du har lagt till i redigeraren går förlorad. Läs mer om Ultra-dokument i nästföljande avsnitt.

Mer information om att förhandsgranska Ultra-kursvyn