Typer av behållare

Du kan skapa fyra typer av behållare för att presentera innehåll på ett organiserat och engagerande sätt.

  1. Kursinnehållsytor är behållarna på den högsta nivån som utgör din kursstruktur. Normalt innehåller kurser flera innehållsytor.
  2. Mappar kan innehålla innehållsobjekt och andra behållare, som en lektionsplan eller andra mappar.
  3. Lärmoduler kan rymma innehållsobjekt och andra behållare. Du kan lägga till en innehållsförteckning och kräva sekventiell visning av innehållet.
  4. Lektionsplaner kan omfatta lektionsprofiler, instruktionsmål och de innehållsobjekt som deltagarna behöver för att slutföra en lektion.

Du skapar mappar, lärmoduler och lektionsplaner i en befintlig kursinnehållsyta eller annan behållare.

Inom behållarna ska du lägga till material och länkar till verktyg med menyerna Konstruera innehåll, Granskningar och Verktyg.


Planera dina innehållsytor

Innehållsytorna som du skapar visas i kursmenyn och utgör den övergripande strukturen i din kurs.

Mer information om kursmenyn

Planera hur du vill organisera hela din kurs och föreställ dig hur din kursmeny ska se ut och fungera. Tre vanliga organisationsmetoder är i kronologisk följd, efter innehållstyp respektive efter ämnesområde.

Kronologisk: Varje innehållsyta innehåller läsning, uppgifter, lektionsanteckningar och diskussioner för en vecka.

Efter innehållstyp: Varje innehållsyta innehåller liknande innehållstyper, som samtliga föreläsningar för hela kursen.

Efter ämnesområde: Varje innehållsyta innehåller lektionsmaterial och läsning om ett specifikt ämne tillsammans med uppgifter, diskussioner och tester.


Skapa en innehållsyta

Innehållsytor visas endast på kursmenyn där du skapar, länkar och hanterar dem. I en innehållsyta kan du lägga till innehållsobjekt, filbilagor, länkar till webbplatser, tester, uppgifter och multimedia. Du kan även lägga till andra behållare för att organisera ditt innehåll.

Läget Redigera måste vara PÅ för att du ska få åtkomst till samtliga funktioner för lärare.

Välj ikonen Lägg till menyobjekt ovanför kursmenyn för att öppna menyn. Markera Innehållsyta och ange ett namn.

Markera kryssrutan Tillgänglig för användare om du är redo att visa den för deltagarna. Du kan skapa kursinnehållsytor i förväg och göra dem otillgängliga för deltagare. Därefter gör du dem tillgängliga vid lämpligt tillfälle.

En länk till den nya innehållsytan visas i kursmenyn när du har skickat in. En nyskapad innehållsyta är en tom behållare. Markera länken till kursinnehållsytan för att lägga till innehåll.

Nya kurser omfattar flera standardinnehållsytor, till exempel ”Information” eller ”Innehåll”. Dessa standardinnehållsytor är tomma och du kan välja mellan att lägga till innehåll, ändra deras namn eller ta bort dem. Ta bort länkar som du inte ska använda så att deltagarna möts av en prydlig kursmeny.

Mer information om att lägga till innehåll

Mer information om vilken typ av innehåll du kan lägga till

För kursmenyobjekt med gäst- eller observatörsåtkomst måste du öppna objektets meny och tillåta åtkomst.

Video: Add a Content Area


Watch a video about adding a content area

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Add a content area explains how to add a content area to the menu.


Skapa en innehållsmapp

Mappar är ett slags behållare som du kan använda för att organisera innehåll. Du skapar mappar i befintliga innehållsytor, lärmoduler och lektionsplaner, eller i andra mappar. När du har skapat en mapp kan du lägga till innehåll och ytterligare undermappar i den. I en innehållsyta kan du till exempel skapa mappar för varje vecka i din kurs. Därefter kan du lägga till innehållsobjekt, uppgifter, filbilagor, länkar till webbplatser, tester, uppgifter, multimedia och ytterligare mappar. Deltagare kan välja fritt bland objekten och behöver inte följa en sekventiell ordning.

Använd mappar för att minska behovet att rulla bilden och underlätta för deltagarna att hitta material. Du bör begränsa antalet inkapslade mappar så att deltagarna kommer åt innehållet via så få steg som möjligt.

Du kan lägga till en beskrivning med information om mappens innehåll. Du kan även komplettera beskrivningen med bilder och punktlistor för att skapa variation och ge visuella hjälpmedel.

Läget Redigera måste vara PÅ för att du ska få åtkomst till samtliga funktioner för lärare.

Markera Konstruera innehåll i kursen för åtkomst till menyn och välj därefter Innehållsmapp. Ange ett namn, valfri beskrivning och markera de lämpliga alternativen för tillgänglighet, spårning samt visningsdatum. Visningsdatumen påverkar inte en mapps tillgänglighet, endast när den visas.

En länk till en ny folder visas när du har skickat in. En nyskapad mapp är en tom behållare. Markera mappen för att lägga till innehåll.


Länka till en behållare på kursmenyn

Du kan inte skapa en mapp, lektionsplan eller lärmodul direkt i kursmenyn. Däremot kan du skapa en kurslänk till en behållare i kursmenyn.

Läget Redigera måste vara PÅ för att du ska få åtkomst till samtliga funktioner för lärare.

Välj ikonen Lägg till menyobjekt ovanför kursmenyn för att öppna menyn. Markera Kurslänk och bläddra efter den behållare som du vill lägga till kursmenyn.

Ange en rubrik och markera kryssrutan Tillgänglig för användare om du är redo att visa den för deltagarna.

En länk till behållaren visas i kursmenyn när du har skickat in. Du kan ändra ordningsföljd mellan länkarna och lägga till underrubriker och avdelare. Du kan också visa och dölja länkar för deltagarna.

Mer information om att ordna om kursmenylänkarna