Denne informasjonen gjelder bare for Original-emnevisningen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Du kan opprette to innholdstyper som vises som lenker i innholdslisten. Studentene velger lenkene for å se materiellet. Disse innholdstypene tar lite plass i skjermområdet og reduserer behovet for rulling.

Tom side: Du kan samle filer, bilder og tekst på én side. Det vises ingen beskrivelser sammen med lenken.

Fil: Du kan laste opp en fil eller opprette en HTML-fil som studentene kan åpne i et nytt vindu eller en ny fane. Du kan også laste opp en samling av filer, deriblant CSS, så studentene kan se dem som du vil, og i riktig rekkefølge.

Opprett en tom side

Du kan opprette en tom side og ta med filer, bilder og tekst som en lenke i innholdslisten. Du kan ikke legge til noen beskrivelse sammen med lenken. Studentene velger lenken for å se materiellet.

Du kan også opprette en tom side direkte på emnemenyen for viktig informasjon. Du kan for eksempel legge til et kartbilde for en kommende utflukt, informasjon om en gjesteforeleser eller en studiehåndbok for den avsluttende prøven. Fjern tomme sider fra emnemenyen når informasjonen ikke er nødvendig lenger.

Sørg for at redigeringsmodus er PÅ, så du har tilgang til alle alternativene for undervisere.

Med redigeringsprogrammet bestemmer du hvordan innholdet vises, og du har muligheten til å endre rekkefølgen og utseendet når du vil.

Mer om å bygge inn multimedier

 1. Velg Opprett innhold i et emneområde, en læremodul, en læreplan eller en mappe for å åpne menyen, og velg Tom side.
 2. Skriv inn et navn, og legg til materiell i Innhold-boksen. Du kan bruke alternativene i redigeringsverktøyet til å formatere tekst, legge ved filer, bygge inn multimedieinnhold og sette inn ligninger, lenker og tabeller. Filer du legger ved i redigeringsprogrammet, er bare synlige for studentene etter at de velger lenken for den tomme siden.
 3. Velg Bla gjennom min datamaskin i Vedlegg-delen for å laste opp en fil fra datamaskinen du bruker. Filen lagres i mappen på øverste nivå i filrepositoriet for emnet. Emnefiler eller Mitt innhold. Du kan også legge ved filer fra repositoriet:

  –ELLER–

  Dra filer fra datamaskinen til «hotspot-området» i Legg ved filer-området. Hvis nettleseren din tillater det, kan du også dra en mappe med filer. Filene lastes opp enkeltvis. Hvis nettleseren ikke tillater at du sender inn den tomme siden din etter at du har lastet opp en mappe, velger du Ikke legg ved i mapperaden for å fjerne den. Du kan dra filene enkeltvis og sende inn på nytt.

  Du kan ikke dra filer for å laste dem opp hvis institusjonen din bruker en eldre versjon av Blackboard Learn.

  Du kan bruke filnavnet eller gi filen et annet navn.

 4. Velg egnede alternativer for tilgjengelighet, sporing og visningsdatoer. Visningsdatoer påvirker bare når elementer vises – ikke tilgjengeligheten.

Når du har sendt inn den tomme siden, vises den i innholdslisten. Du kan endre den tomme sidens innhold når som helst.

Når Redigeringsmodus er og du velger en lenke til en tom side, ser du Rediger-siden. For å se den tomme siden sånn studentene ser den, kan du slå AV Redigeringsmodus.

Du kan endre hvor den tomme siden vises på listen, med dra-og-slipp-funksjonen eller verktøyet for omorganisering via tastaturet.


Opprett en fil

Du kan bruke filens innholdstype til å opprette en lenke til en fil i innholdslisten. Du kan ikke legge til noen beskrivelse sammen med lenken. Du kan velge om brukerne skal se filen som en side direkte i emnet eller i et separat vindu eller en separat fane. Studentene må laste ned enkelte filtyper for å se dem, for eksempel Word-dokumenter.

Du kan laste opp filer eller zippede pakker enkeltvis. Du kan for eksempel laste opp en zippet pakke for å gi studentene en gruppe bilder de trenger for et laboratorieprosjekt.

Sørg for at redigeringsmodus er PÅ, så du har tilgang til alle alternativene for undervisere.

 1. Gå til et innholdsområde, en læremodul, en læreplan eller en mappe, og velg Bygg innhold for å åpne menyen. Velg deretter Fil.
 2. Skriv inn et navn og se etter en fil på Opprett fil-siden. Velg Bla gjennom min datamaskin for å laste opp en fil fra datamaskinen du bruker. Filen lagres i mappen på øverste nivå i filrepositoriet for emnet. Emnefiler eller Mitt innhold. Du kan også legge ved filer fra repositoriet: Bruk Velg en annen fil-alternativet til å slette filen du tilknyttet, og erstatte den med en annen.
 3. Velg Ja for Åpne i nytt vindu for å vise innholdet i et nytt vindu eller en ny fane.
 4. Velg egnede alternativer for tilgjengelighet, sporing og visningsdatoer. Visningsdatoer påvirker bare når filer vises – ikke tilgjengeligheten.

Når du har sendt filen, vises den på innholdslisten. Du kan endre filens innhold når som helst. Åpne menyen for filen, og velg Rediger.

Du kan endre hvor filen vises på listen med dra-og-slipp-funksjonen eller verktøyet for omorganisering via tastaturet.


Zippede innholdspakker

Du kan opprette en leksjon med flere tilknyttede HTML-sider med navigasjonsmuligheter, bilder, nettlenker og CSS. Deretter kan du opprette en zippet fil for å pakke ut filen i emnets filrepositorium og velge startsiden. Studenter kan se leksjonsinnholdet i riktig rekkefølge og med alle lenker intakte. Startsiden åpnes i et nytt vindu eller en ny fane, og studentene kan lukke siden for å gå tilbake til innholdslisten. Finn ut enda mer i neste del.

 1. Gå til Emnefiler eller Mitt innhold. Det er her du laster opp pakken din. Velg Upload package fra Last opp-menyen, sånn at pakken automatisk pakkes ut.
 2. Gå til innholdsområdet eller mappen hvor du vil legge til lenken til leksjonen din. Velg Bygg innhold for å åpne menyen, og velg deretter Fil.
 3. Velg Bla gjennom emne eller Bla gjennom Mitt innholdOpprett fil-siden for å velge filen som er startsiden for innholdspakken. Startsiden er den første siden studentene ser, og den bør inneholde funksjoner for å navigere til andre sider i pakken.
 4. Velg egnede alternativer for tilgjengelighet, sporing og visningsdatoer. Visningsbegrensninger påvirker bare når den vises – ikke tilgjengeligheten.

Når du har sendt filen, vises den på innholdslisten. Du kan endre filens innhold når som helst. Åpne menyen for filen, og velg Rediger.

Hvis du vil at den innpakkede filen skal forbli zippet, kan du legge til den zippede filen i et innholdselement via vedleggsalternativene eller via Sett inn fil i redigeringsprogrammet. Studentene velger lenken fra innholdslisten for å laste ned filen og deretter pakke den ut. Bruk denne metoden til å gi studenter flere filer de kan arbeide med eller redigere på datamaskinen sin.


Tilknytt HTML-filer

Du kan bruke filinnholdstypen til å bygge inn HTML-filene fra et nettsted du har laget. Når du har lastet opp HTML-filene til Emnefiler eller Mitt innhold, velger du hvilken fil som er startsiden – for eksempel index.html eller page_1.html. Filnavnet vises i Navn-boksen. Rediger navnet for å hjelpe brukere med å finne innholdet. Du kan for eksempel endre navnet til «Start her» eller «Se første leksjon».

Når du velger en HTML-fil, vises Administrer tilgang-delen. Du kan spesifisere hva slags tilgang du vil gi studentene, Du har tre alternativer:

 • Gi brukerne tilgang til alle filer og mapper i mappen. Gi brukerne tilgang til alle filene og undermappene i den overordnede mappen i filen du tilknytter. Dette alternativet er et godt valg for brukere som skal tilknytte et nettsted med en vanlig hierarkisk struktur med undermapper for gjennomgående stilark (CSS), JavaScript og bilder som ligger i den overordnede mappen.
 • Gi brukere tilgang til bare denne filen. Tilknytt én HTML-fil som inneholder all formateringen på selve siden og ikke referer til andre filer eller bilder.
 • Gi brukere tilgang til valgte filer i mappen. Bygg inn et nettsted med en mer komplisert struktur. Hvis noe av innholdet ligger i andre mapper enn den overordnede mappen i emnets filrepositorium, kan du bla gjennom etter og velge den overordnede mappen og de andre filene. Du kan sørge for at brukerne har tilgang til alt innholdet på nettstedet ditt.