Kapsamlı uygulamada yardımcı olarak Ally
Derby Üniversitesi'nden Claire Gardner ile

Üniversite İçeriği: "Başarı İçin Stratejiler"

Derby Üniversitesi, orta İngiltere bölgesinde 300'den fazla öğrenim programına kayıtlı 17.000 öğrencisi bulunan bir TEF Gold Üniversitesi'dir. Öğrencilerimizin başarılı olmasını sağlama konusundaki sözümüzün bir parçası olarak çalışmalarımızda öğretim deneyimlerinin tüm öğrencilerimiz için kapsayıcı ve adil olmasına odaklandık. Öğrencilerimizin ihtiyaçları ile şartlarındaki farklılıkların bilincinde olan Derby'nin kapsayıcı öğrenim teşebbüsü, öğrencilerin hem sınıf ortamında hem de sınıf dışında bağımsız bir öğrenim görebilmesi için daha ileri düzeyde erişilebilir, destekleyici ortamlar sağlamayı amaçlamaktadır.

Learning space at Derby’s “The Learning Curve”
Learning space at Derby’s “The Learning Curve”

Ally'ın Hedefleri: Kapsayıcı Öğrenimi Destekleme

Teknolojiyle Geliştirilmiş Öğrenim (TEL) Stratejisini temel alan Derby, uygulama ve destek geliştirme çalışmalarını öğrencinin dijital öğrenim deneyimi ile karşılaştırmak için bir temel olarak “Dijital Uygulama Programı Ana Hattı”nı geliştirdi. Ana hat, ilerleme durumunun takip edilmesine ve iyileştirme stratejilerinin uygulanmasına yardımcı olmak için Program Liderleri/Ekipleri tarafından yılda bir doldurulacak bir kendi kendine değerlendirme formu içeriyor. Ana hatta ayrıca öğretmenlerden kurs içeriklerine yönelik erişilebilirliği sağlama ve inceleme ile ilgili tutarlı bir yaklaşımı belgelemelerini isteyen, kapsayıcılıkla ilgili bir bölüm de bulunuyor.

Ally'ı, kapsayıcı teşebbüsümüzü destekleyebilecek bir araç olarak gördük

Ally'ın kurum raporunu kullanarak bireysel kurs ve kampüs düzeylerinde erişilebilirlikle ilgili ilerleme durumumuzu daha kolay şekilde izleyebildik. Örneğin, son bir kaç yıl içindeki bazı olumlu eğilimleri ve kampüsteki başarılı olduğumuz alanları (kurumsal tasarımcılarımızın yazdığı kurs şablonlarının kullanıldığı çevrim içi programlarımız gibi) belirleyebildik. Ayrıca Ally'ın eğitmen geri bildirimlerini, öğretmenlerimizin kurslarındaki erişilebilirlik sorunlarını daha iyi fark etmesini sağlayacak ve içeriklerini iyileştirmeye yardımcı olacak sezgisel bir yol olarak gördük. Bu çabaları desteklemek için Öğrenim Teknolojisi Personelimizden oluşan ekip, Ally'ın geri bildirim sistemiyle çalışarak atölye çalışmalarının ve öğretmen sorularının hazırlanmasında Ally özelliklerini daha iyi tanımamızı sağladı.

Uygulama Stratejisi: İletişimler ve Atölye Çalışmaları

10 modülü test ettikten sonra, Ally'ı üniversiteye dağıtma aşamasına geçtik, hem mevcut hem de geçmiş programlar ve modüller dâhil olmak üzere bunun platformumuza uygulanması yaklaşık iki hafta sürdü. Personelin Ally göstergeleriyle ilgili tepkileri konusunda bazı endişeler olsa da, Ally'ın amacını ve hedeflerini öğretmenlerimiz için uygun bir bağlamda sunmak için net bir iletişim stratejisi geliştirdik. Teknoloji ile Geliştirilmiş Öğrenim ofisimizde temas kurabilecekleri bir iletişim noktası sağladık ve Dijital Uygulama El Kitabımıza, erişilebilir kurs tasarımıyla ilgili mevcut materyallerimizi tamamlayıcı nitelikte Ally yardım kılavuzları ekledik.

İçeriklerinde yapabilecekleri küçük değişiklikler üzerinde düşünmeleri için onları Ally geri bildirimlerini kullanmaya ve kendi başlarına çözemedikleri sorunlarda destekle iletişim geçmeye teşvik ettik

Öğretmenlere gönderdiğimiz e-postalarda, Ally göstergelerini sadece kendilerinin görebileceğini ve bunların Ally'ın kapsayıcı öğrenim standartlarını destekleyecek bir araç olduğunu vurguladık. “Kapsayıcı Öğrenim İçin Teknolojiyi Kullanma” atölye çalışmasına, muhtemelen kapsayıcı kampüs teşebbüsü için daha tanıdık ve onunla bağlantılı olduğu için daha iyi bir katılım olduğunu vurgulayarak iletişimlerimizde öğretmenler için yönetilebilir beklentiler oluşturduk.

Değerlendirme ve Bulgular: Çeşitli iyileşmeleri hayata geçirdik. 

Hizmete açıldığı gün telefonumuzun durmadan çalmasını ve soru yağmuruna tutulmasını bekliyorduk ancak sadece bir öğretmenden telefon geldi. İletişimlerimizde öğretmenlerden kurs içeriklerini iyileştirmek üzere acil adım atmalarını istememekle birlikte, sadece 2 ayda genel erişilebilirlik düzeyinde %3 iyileşme sağladık. Ally'ın kullanıma sunulması aynı zamanda kapsayıcı öğrenim tasarımı üzerinde daha fazla konuşulmasını sağladı, “Kapsayıcı Öğrenim İçin Teknolojiyi Kullanma” atölye çalışmamıza yönelik artan katılımla da bunu gördük. 

Ally'ın öğrencinin başarısı için erişilebilir ve alternatif biçimlerin değerinin öğretmenler tarafından daha iyi fark edilmesine yardımcı olduğunu görüyoruz. Ally'ın ayrıca içeriklerin erişilebilirliği konusundaki ilerleme durumumuzu daha doğru bir şekilde ölçmemiz ve erişilebilirlik stratejimizi tüm üniversite genelinde duyurmamız konusunda yardım ettiğine de şahit oluyoruz. Şu anda erişilebilirlik, Ally'ı kullanma biçimleri ve destek sistemlerimizle ilgili daha ayrıntılı geri bildirimler için öğretmen ve öğrenci anketlerini hazırlama sürecindeyiz. Önümüzdeki en büyük zorluk, sanal öğrenim ortamında erişilebilirlik ve kapsayıcı öğrenimle ilgili daha karmaşık sorunları çözmeye çalışırken iletişimi kesmemek ve çabalarımızı gerektiği gibi uyarlamak olacaktır. 

Screen shot from “Inclusive Practice” support page
Screen shot from “Inclusive Practice” support page

Bilgece Sözler: Farkındalık Konusuna Giriş

Kapsayıcı eğitimi; öğrencilerin adil, kapsayıcı öğrenim deneyimlerinden yararlanmasının önünü tıkayan engellerin daha iyi fark edilmesini sağlamakla başlayan bir kültürel bir değişim olarak görüyoruz. Ally'ı kapsayıcı öğrenim konusunda daha geniş kampüs teşebbüsünün bir parçası olarak uygulayıp öğretmenlere Ally'ı kullanma amaçlarını ve beklentileri daha iyi anlatabildik. Bu da endişelerini gidermeye, iletişimi arttırmaya ve değişime yönelik programlı stratejinin uygulanmasına yardımcı oldu. 

Kaynaklar

2018 Öğretim ve Öğrenimde Blackboard Catalyst Ödülü'nü alan “Dijital Uygulama Programı Ana Hattı” ile ilgili daha fazla bilgi edinin: