Een Ally om mee te oefenen
met Claire Gardner, University of Derby

Gebruik op een universiteit: "Successtrategieën"

De University of Derby is een TEF Gold-universiteit in centraal Engeland met ruim 17.000 studenten die ingeschreven staan bij meer dan 300 studieprogramma's. Het succes van studenten is belangrijk voor ons en daarom hebben we ons ingespannen om ervoor te zorgen dat ons onderwijs toegankelijk en onpartijdig is voor alle studenten. Door de verschillende behoeften en omstandigheden van onze studenten in rekenschap te nemen, zijn de toegankelijke leerervaringen van Derby erop gericht om studenten toegankelijkere, ondersteunende omgevingen te bieden, zodat zij zowel binnen als buiten de klaslokalen onderwijs kunnen genieten.

Learning space at Derby’s “The Learning Curve”
Learning space at Derby’s “The Learning Curve”

Doelen voor Ally: Toegankelijke leerervaringen ondersteunen

Derby heeft op basis van de Technology Enhanced Learning-strategie (TEL) 'Digital Practice Programme Baselines' geïntroduceerd, die als kader dienen om training als maatstaf te nemen en ondersteuning bieden voor verbeteringen in de digitale leerervaring van studenten. Deze basisprincipes bestaan onder andere uit een zelfevaluatieformulier dat jaarlijks wordt ingevuld door programmaleiders/teams om de voortgang bij te houden en verbeteringsstrategieën te implementeren. De basisprincipes bevatten daarnaast een gedeelte over toegankelijkheid, waarin van docenten wordt gevraagd dat zij een consistente benadering documenteren voor het maken en beoordelen van de toegankelijkheid van hun cursusinhoud.

Voor ons was Ally een hulpmiddel ter ondersteuning van onze toegankelijke leerervaring

Met het instellingsrapport van Ally konden we de voortgang van onze toegankelijkheid eenvoudiger bijhouden, zowel voor individuele cursussen als op campusniveau. We konden bijvoorbeeld enkele positieve ontwikkelingen die zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan identificeren, evenals gebieden op de campus waar we successen boekten, zoals onze onlineprogramma's, waarin we gebruikmaken van cursussjablonen die zijn geschreven door instructieontwerpers. Ook zagen we de feedback voor cursusleiders van Ally als intuïtieve manier voor onze docenten om zich bewuster te worden van toegankelijkheidsproblemen in hun cursussen en als leidraad om te bepalen hoe zij hun inhoud verder kunnen verbeteren. Ter ondersteuning hiervan heeft ons team van Learning Technologists de feedback van Ally bestudeerd, om zo, ter voorbereiding op workshops en vragen van docenten, bekend te raken met de functies van Ally.

Implementatiestrategie: Communicatie en workshops

Na het in 10 modules te hebben getest, hebben we Ally beschikbaar gesteld voor de gehele universiteit. De implementatie in ons platform, in zowel de huidige als historische programma's en modules, heeft ongeveer twee weken in beslag genomen. Hoewel we wel wat ongerust waren over hoe medewerkers op de indicatoren van Ally zouden reageren, hebben we een heldere communicatiestrategie opgesteld, zodat onze docenten de bedoeling en de doelen van Ally in de juiste context zouden plaatsen. Ze konden contact opnemen met het Technology Enhanced Learning-kantoor en daarnaast hebben we, als aanvulling op ons ontwerp voor toegankelijke cursussen, richtlijnen voor Ally toegevoegd aan ons Digital Practice Handbook.

We hebben hen aangemoedigd om de Ally-feedback te gebruiken om na te denken over kleine wijzigingen die ze in hun inhoud konden aanbrengen en contact op te nemen met ondersteuning wanneer er problemen optraden die zij niet zelf konden oplossen.

In onze e-mailberichten aan docenten hebben we benadrukt dat de Ally-indicatoren alleen zichtbaar zijn voor henzelf en dat Ally een middel is dat dient ter ondersteuning van hun toegankelijke onderwijsbenchmarks. We hebben in onze communicatie beheersbare verwachtingen bij docenten gewekt. De workshop 'Using Technology for Inclusive Learning' is door meer personen bijgewoond, mogelijk omdat men bekender was met de stof en deze verwant was aan de toegankelijke leerervaringen van de campus.

Evaluatie en bevindingen: We zijn erop vooruit gegaan! 

Op de dag van de lancering hadden we verwacht dat de telefoon roodgloeiend zou staan, maar er belde slechts één docent om iets te vragen. Hoewel we in onze berichten niet van de docenten hadden geëist dat ze direct stappen zouden ondernemen om hun cursusinhoud aan te passen, zagen we toch binnen slechts 2 maanden een verbetering van 3% wat betreft globale toegankelijkheid. De lancering van Ally heeft bovendien het gesprek op gang gebracht over toegankelijke leerontwerpen, wat bleek uit de grotere opkomst bij de workshop 'Using Technology for Inclusive Learning'. 

We merken dat Ally helpt docenten bewust te maken van de waarde van toegankelijke, alternatieve formaten voor het succes van studenten. Ook zien we dat Ally ons helpt de voortgang in de toegankelijkheid van inhoud nauwkeuriger te benchmarken en onze toegankelijkheidsstrategie te delen in de gehele universiteit. Momenteel zijn we bezig met de ontwikkeling van enquêtes voor docenten en studenten, zodat we gedetailleerdere feedback over toegankelijkheid, het gebruik van Ally en onze ondersteuningsstructuren krijgen. De grootste uitdaging waarvoor we ons gesteld zien, is om het gesprek gaande te houden en onze inspanningen te schalen naarmate we met complexere problemen met betrekking tot de toegankelijkheid en toegankelijke leerervaringen te maken krijgen in de virtuele leeromgeving. 

Screen shot from “Inclusive Practice” support page
Screen shot from “Inclusive Practice” support page

Wijsheden: Het begint met bewustzijn 

Wij zien toegankelijk onderwijs als een cultuurverschuiving die begint met een verhoogd bewustzijn met betrekking tot de muren waar studenten tegenaan lopen als het gaat om onpartijdige, toegankelijke leerervaringen. Door Ally een plek te geven in een breder campusinitiatief voor toegankelijke leerervaringen, konden we beter naar docenten communiceren wat het doeleinde is en wat we verwachten van hun gebruik van Ally. Zo waren we in staat enkele zorgen weg te nemen, gesprekken op gang te brengen en een programmatische strategie voor een nieuwe aanpak te stimuleren. 

Bronnen

Meer informatie over de 'Digital Practice Programme Baselines', die bekroond zijn met de Blackboard Catalyst-award voor Teaching & Learning 2018: