Allyn inklusiivisen opetuksen toteutus –
Claire Gardner, University of Derby

Oppilaitoksen tiedot: Menestysstrategioita

University of Derby on Keski-Englannissa sijaitseva TEF Gold -yliopisto, jolla on yli 17 000 rekisteröitynyttä opiskelijaa ja yli 300 opinto-ohjelmaa. Osana panostuksiamme opiskelijoidemme menestykseen olemme keskittyneet siihen, että tarjoamme kaikille opiskelijoillemme inklusiivista ja oikeudenmukaista opetusta. Tunnistamme opiskelijoidemme moninaiset tarpeet ja olosuhteet. Inklusiivisen opetuksen hankkeemme tavoitteena on tarjota helppokäyttöisempiä ja tukevampia ympäristöjä, joissa opiskelijat voivat oppia itsenäisesti sekä lähiopetuksessa että sen ulkopuolella.

Learning space at Derby’s “The Learning Curve”
Learning space at Derby’s “The Learning Curve”

Ally-tavoitteet: inklusiivisen oppimisen tukeminen

Technology Enhanced Learning (TEL) -strategian mukaisesti University of Derby otti käyttöön Digital Practice Programme Baselines -periaatteet, joiden mukaisesti se pyrkii kehittämään opiskelijoiden digitaalista oppimista sekä sen käytäntöjä ja tukea. Periaatteisiin sisältyy omatoiminen arviointilomake, jonka ohjelman johtajat ja tiimit täyttävät vuosittain. Sen avulla seurataan edistymistä ja toteutetaan parannusstrategioita. Periaatteisiin sisältyy myös inklusiivisen opetuksen osio. Siinä opettajia pyydetään dokumentoimaan johdonmukainen lähestymistapa, jolla he voivat luoda helppokäyttöistä kurssisisältöä ja tarkistaa kurssisisältönsä helppokäyttöisyyden.

Näimme Allyn työkaluna, joka voi tukea inklusiivisen opetuksen hankettamme.

Allyn institutionaalisen raportin avulla voimme seurata helppokäyttöisyyden toteutumista yksittäisten kurssien ja koko kampuksen tasolla entistä paremmin. Pystyimme esimerkiksi tunnistamaan joitain positiivisia trendejä viime vuosien ajalta sekä osa-alueita, joilla kampus on pärjännyt hyvin. Tällaisia olivat esimerkiksi verkko-ohjelmamme, joissa käytetään opetussuunnittelijoiden luomia kurssimalleja. Lisäksi näimme, että Allyn ohjaajan palaute tarjoaa helppokäyttöisen tavan, jolla opettajamme oppivat tuntemaan kurssiensa helppokäyttöisyysongelmia ja joka auttaa heitä sisältönsä parantamisessa. Tässä auttaakseen Learning Technologists -tiimimme kävi läpi Allyn palautteen, jotta se oppi tuntemaan Allyn toiminnot jo ennen työpajoja ja opettajien kysymyksiä.

Käyttöönottostrategia: viestintä ja työpajat

Kun olimme testanneet 10 moduulissa, julkaisimme Allyn koko yliopistossa. Tämän toteutus koko ympäristössämme vei noin kaksi viikkoa, kun mukaan lasketaan sekä nykyiset että aiemmat ohjelmat sekä moduulit. Vaikka olimmekin hieman jännittyneitä sen suhteen, miten henkilöstö ottaa vastaan Allyn ilmaisimet, loimme selkeän viestintästrategian, joka tuo selvästi esiin Allyn tarkoituksen ja tavoitteet opettajiemme näkökulmasta. Tarjosimme heille yhteydenottopisteen Technology Enhanced Learning -toimistossamme ja lisäsimme Allyn ohjeet Digital Practice Handbook -ohjekirjaamme täydentämään olemassa olevia materiaaleja helppokäyttöisten kurssien suunnitteluun liittyen.

Rohkaisimme opettajia hyödyntämään Allyn palautetta, jotta he voivat sen avulla miettiä sitä, millaisia pieniä muutoksia he voivat tehdä sisältöönsä, sekä ottamaan rohkeasti yhteyttä tukeen asioissa, joita he eivät kykene itse ratkaisemaan tai tekemään.

Korostimme sähköpostiviestinnässä opettajille sitä, että Allyn ilmaisimet ovat vain heidän itsensä nähtävissä ja että Ally on työkalu, joka auttaa heitä saavuttamaan inklusiivisen opetuksen tavoitteita. Määritimme viestinnässämme opettajille realistiset tavoitteet, minkä ansiosta Using Technology for Inclusive Learning -työpajamme saikin erittäin hyvän osanoton – kenties siksi, että se oli tutumpi ja sidoksissa kampuksen inklusiivisen opetuksen hankkeeseen.

Arviointi ja tulokset: paransimme! 

Odotimme, että julkaisupäivänä puhelin soi jatkuvasti tukipyyntöjen johdosta, mutta saimme vain yhden puhelun opettajalta. Vaikka viestinnässämme ei annettu opettajille mitään välittömiä vaatimuksia korjata kurssisisältöään, yleinen helppokäyttöisyysarvo parani kolme prosenttia vain kahdessa kuukaudessa. Allyn julkaisu sai aikaan myös lisää keskustelua inklusiivisen opetuksen suunnittelusta, mistä oli merkkinä esimerkiksi hyvä osanotto Using Technology for Inclusive Learning -työpajassamme. 

Näemme, että Allyn ansiosta opettajat ymmärtävät nyt paremmin, miten tärkeitä helppokäyttöiset ja vaihtoehtoiset muodot ovat opiskelijoiden menestyksen kannalta. Olemme huomanneet myös sen, että Allyn avulla voimme seurata sisällön helppokäyttöisyyden kehittymistä entistä paremmin ja viestiä helppokäyttöisyysstrategiasta koko yliopistossa. Olemme parhaillaan suunnittelemassa opettajille ja opiskelijoille suunnattuja kyselyitä, joilla keräämme tarkempia tietoja helppokäyttöisyydestä, Allyn käytöstä ja tukirakenteistamme. Suurin haasteemme on jatkaa keskustelua sekä skaalata toimintaamme, kun siirrymme entistä monimutkaisempien helppokäyttöisyyden ja inklusiivisen opetuksen ongelmien pariin virtuaalioppimisympäristössä. 

Screen shot from “Inclusive Practice” support page
Screen shot from “Inclusive Practice” support page

Hyödyllisiä vinkkejä ja tietoja: aloita tunnettuudesta 

Mielestämme inklusiivisessa opetuksessa on kyse kulttuurin muutoksesta, joka saa alkunsa siitä, että ihmiset oppivan tuntemaan esteet, jotka estävät oppilaita nauttimasta inklusiivisista ja oikeudenmukaisista opetuspalveluista. Kun otimme Allyn osaksi kampuksen laajempaa inklusiivisen opetuksen hanketta, pystyimme viestimään opettajille paremmin Allyn tarkoituksen ja odotukset sen käytölle. Tämä auttoi lieventämään huolenaiheita, synnytti keskustelua ja edisti strategista muutosta. 

Aineistot

Lue lisätietoja Digital Practice Programme Baselines -periaatteista, joille myönnettiin Blackboard Catalyst Award -palkinto Teaching & Learning 2018: