Denne informasjonen gjelder bare for Original-emnevisningen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Med rekkefølgespørsmål velger studentene riktig rekkefølge for en rekke elementer. Du kan for eksempel gi studentene en liste over historiske hendelser og be dem om å plassere hendelsene i kronologisk rekkefølge.

Hvis du tillater delvis studiepoengtildeling, blir studenter som standard belønnet for rekkefølgespørsmål hvis de har svart delvis rett på spørsmålet. Hvis spørsmålet for eksempel er verdt åtte poeng og en student plasserer halvparten i riktig rekkefølge, får vedkommende fire poeng.

Mer om delvis poengtildeling


Opprett rekkefølgespørsmål

Når du oppretter rekkefølgespørsmål, legger du til svarene i riktig rekkefølge, og senere velger du rekkefølgen studentene ser dem i.

  1. Gå til en prøve, spørreundersøkelse eller spørsmålsbank. I Opprett spørsmål-menyen velger du Rekkefølge.
  2. Skriv inn spørsmålsteksten.
  3. Velg Nummerering av svar fra menyen eller la det være standard.
  4. Standard antall svar er 4. Hvis du vil øke antall svar, velger du Antall svar i menyen. Hvis du vil redusere antall svar, velger duFjern ved siden av svarboksene for å slette dem. Rekkefølgespørsmål må ha minst to svar, men ikke mer enn 100.
  5. Skriv inn et svar i hver boks.
  6. Velg Neste.
  7. Trykk på og dra svarene i Vis rekkefølge-kolonnen for å avgjøre hvordan de vises.
  8. Skriv eventuelt inn tilbakemeldinger for riktige og feil svar.
  9. Velg Send og lag nytt eller Send for å legge til spørsmålet i prøven.