Deze informatie is alleen van toepassing op de originele cursusweergave. De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn.

Studenten moeten een antwoord geven door de juiste volgorde te kiezen voor een reeks items. Je kunt gebruikers bijvoorbeeld een lijst met historische gebeurtenissen geven en hen vragen deze gebeurtenissen in chronologische volgorde te zetten.

Als deelpunten zijn toegestaan, is de standaardinstelling dat studenten deelpunten kunnen ontvangen voor een sorteervraag als ze een deel van de vraag juist beantwoorden. Als een vraag bijvoorbeeld acht punten waard is en de student voor de helft van de items de juiste volgorde geeft, krijgen ze vier punten.

Meer informatie over deelpunten


Een sorteervraag maken

Wanneer u een sorteervraag maakt, voegt u de antwoorden in de juiste volgorde toe en kiest u later de volgorde die studenten zien.

 1. Open een toets, enquête of pool. Selecteer Sorteren in het menu Vraag maken.
 2. Typ de vraagtekst.
 3. Selecteer Antwoordnummering in het menu of accepteer de standaardwaarde.
 4. Het standaardaantal antwoorden is vier. Als je meer antwoorden wilt aanbieden, selecteer je het gewenste aantal in het menu Aantal antwoorden. Als je minder antwoorden wilt weergeven, selecteer je Verwijderen bij een antwoord. Een sorteervraag moet minimaal 2 antwoorden hebben en maximaal 100.
 5. Typ in elk vak een antwoord.

  Je kunt ook bestanden of media toevoegen aan de vraagtekst.

 6. Selecteer Volgende.
 7. Sleep de antwoorden in de kolom Weergavevolgorde om de volgorde van de antwoorden te bepalen.
 8. Typ eventueel feedback voor juiste en onjuiste antwoorden.
 9. Selecteer Verzenden en nog een maken of Verzenden om de vraag toe te voegen aan de toets.

Dit vraagtype en de velden bieden nu ondersteuning voor bijgevoegde bestanden en media (afbeeldingen en koppelingen naar bestanden) met de knop Inhoud toevoegen in de editor.