Flervalg med ett riktig svar-spørsmål

I Flervalg med ett riktig svar-spørsmål må studentene velge det riktige svaret blant mange alternativer.

Bruk Flervalg med flere riktige svar-spørsmålet for å opprette smørsmål med flere enn ett riktig svar.

Mer om Flervalg med ett riktig svar-spørsmål og JAWS®

Opprett et Flervalg med ett riktig svar-spørsmål

  1. Gå til en prøve, spørreundersøkelse eller spørsmålsbank. Velg Flervalg med ett riktig svar fra Opprett spørsmål-menyen.
  2. Skriv inn spørsmålsteksten.
  3. Velg Nummerering av svar og Svarretning i menyene, eller la standardene forbli uendret.
  4. Standard antall valg er 4. Hvis du vil øke antall svar, velger du Antall svar i menyen. Hvis du vil redusere antall svar, velger duFjern ved siden av svarboksene for å slette dem. Flervalg med ett riktig svar-spørsmål må ha minst to svar, men ikke mer enn 100
  5. Skriv inn et svar i hver boks.
  6. Velg alternativet for ett riktig svar.
  7. Skriv eventuelt inn tilbakemeldinger for riktige og feil svar. Hvis du tillot delvis studiepoengtildeling, får svar som er delvis riktige, tilbakemeldingen som er ment for et feil svar.
  8. Velg Send og lag nytt eller Send for å legge til spørsmålet i prøven.

Flervalg med ett riktig svar-spørsmål vurderes automatisk. Hvis en prøve bare har denne spørsmålstypen, blir poengene for prøven automatisk publisert, så studentene kan se dem.


Delvis og negativ poengtildeling

Du kan tillate delvise og negative poengsummer for Flervalg med ett riktig svar-spørsmål. Delvis poengtildeling belønner studenter som med svaret sitt viser at de har litt forståelse av materialet. Du skriver delvis poengprosent for hvert svar. Bruk negativ poengtildeling for å motvirke gjetting. Du kan tillate negative poengsummer for feil svar og for spørsmålet.

Du må aktivere alternativene for spesifisering av delvis eller negativ poengtildeling på Spørsmålsinnstillinger-siden for å bruke dem for enkeltspørsmål. Alternativet for å tillate negative poengtildeling vises ikke med mindre du har valgt alternativet for å tillate delvis studiepoengtildeling.

Mer om delvis og negativ poengtildeling