Kan jag tillåta flera försök för uppgifter som använder SafeAssign?

Ja. SafeAssign skapar rapporter för flera uppgiftsförsök. Om fler än ett försök tillåts innehåller rapporten bilagor för alla försök. SafeAssign känner igen om ett nytt försök på en uppgift kommer från samma deltagare och kontrollerar därför inte det nya försöket mot innehåll i tidigare försök.


Kan jag skapa gruppuppgifter med SafeAssign?

Ja. SafeAssign kan rapportera om gruppuppgifter. Gruppmedlemmarna som skickat in uppgiften visas i rapporten. Rapporten är kopplad till varje individuell deltagare när den visas i Kursadministration och resultat.


Finns det en storleksbegränsning för inskickade filer?

Ja. SafeAssign kan endast bearbeta inskickade filer som är mindre än 10 MB.


Vilka filtyper stöds för SafeAssign?

SafeAssign stöder endast följande filformat:

 • DOC
 • DOCX
 • DOCM
 • PPT
 • ODT
 • TXT
 • RTF
 • PDF
 • HTML

Filer i andra format kontrolleras inte.


Analyseras försök på främmande språk med SafeAssign?

Även om SafeAssign officiellt endast fungerar med texter på engelska får klienterna gärna försöka använda SafeAssign med andra språk. Det finns inga tekniska begränsningar i SafeAssign som hindrar att tjänsten används med andra språk, men resultaten kan variera och kan inte garanteras.

Mer information om språkstöd i SafeAssign


Vad händer när jag tar bort inlämningar? Kan jag återskapa dem?

SafeAssign är en molntjänst, och kursdeltagarnas uppsatser lagras i SafeAssigns databas. SafeAssign bibehåller en referenslänk mellan kursen/uppgiften/deltagaren eller gruppen OCH inlämningen som en viss uppsats och originalitetsrapporten är associerade med. Men det kan hända att ett återskapat arkiv eller en exakt kurskopia (inklusive inlämningar) kan innehålla referenser till inlämningar som raderats tidigare.

Exempel:

 1. Under vecka 1 skickar en deltagare in en uppgift med SafeAssign aktiverat.
 2. När kursen är slut arkiverar läraren kursen och raderar kursen, uppgiften eller inlämningen.
 3. Senare återställer läraren kursen med hjälp av kursarkiveringspaketet.

Från SafeAssigns perspektiv har ”länken” mellan kursen, uppgiften eller inlämningen och den bakomliggande uppsatsen brutits på grund av lärarens åtgärder i steg 2. Därför kan läraren inte visa SafeAssign-originalitetsrapporten för inlämningen i den återskapade kursen. Återställ länken mellan SafeAssign-data och kursen/uppgiften/inlämningen genom att klicka på Synkronisera kurs.


Har sättet att skicka in uppgifter ändrats?

Inga ändringar har gjorts i deltagarprocessen för att skicka in uppgifter med SafeAssign aktiverat.


Kan jag använda anonym och delegerad bedömning med SafeAssign?

Ja. När anonym bedömning är aktiverad kan inte bedömarna se SafeAssign-informationen. När bedömningen är klar körs verktyget för att upptäcka plagiering. Du kan följa upp alla deltagare som kan ha problem och ändra resultat vid behov.


Fungerar SafeAssign på andra ställen i Blackboard Learn, som i själv- och kamratutvärderingar, forum eller Content Collection?

Inte i dagsläget.


ULTRA: Kan jag tillåta flera försök för uppgifter som använder SafeAssign? Och gruppuppgifter?

Ja. SafeAssign fungerar tillsammans med andra bedömningsinställningar, t.ex. flera försök och grupper. Använd samma arbetsflöde för att bedöma uppgifter och tester med SafeAssign med grupper eller flera försök. Om du tillåter flera försök för en utvärdering med SafeAssign genereras en Originality Report för varje försök. Du kan visa originalitetsrapporten för varje försök i listan Inlämningar.

Mer information om att bedöma flera försök


ULTRA: Funderar SafeAssign någon annanstans i Blackboard Learn?

Ja! SafeAssign fungerar även i tester i Ultra-kursvyn.