SafeAssign kullanan ödevler için birden fazla denemeye izin verebilir miyim?

Evet. SafeAssign, bir ödev için birden fazla deneme ile ilgili raporlar sunar. Bir denemeden fazlasına izin verilirse bu rapor tüm denemelerin eklerini içerir. SafeAssign her yeni denemeyi aynı öğrenci tarafından aynı ödev için yapılmış olarak algılar ve bu nedenle önceki denemelerin içeriği ile karşılaştırmaz.


SafeAssign kullanarak grup ödevleri oluşturabilir miyim?

Evet. SafeAssign, grup ödevleri ile ilgili raporlar sunabilir. Gönderimde bulunan grup üyeleri raporda görüntülenir. Bu rapor, Not Merkezi'nde görüntülenirken ayrı ayrı her bir öğrenci ile bağlantılıdır.


Gönderilen dosyalar için boyut sınırı var mı?

Evet. SafeAssign, yalnızca boyutu 10 MB’tan küçük olan gönderilmiş dosyaları işleyebilir.


SafeAssign'ın desteklediği dosya türleri nelerdir?

SafeAssign, sadece şu dosya biçimlerini kabul eder:

 • DOC
 • DOCX
 • DOCM
 • PPT
 • ODT
 • TXT
 • RTF
 • PDF
 • HTML

Diğer biçimlerdeki dosyalar kontrol edilmez.


SafeAssign, yabancı dillerdeki denemeleri inceler mi?

SafeAssign resmi olarak sadece İngilizceyi destekliyor olsa da, istemciler SafeAssign'ı İngilizceden farklı dillerle de kullanabilirler. SafeAssign'da, başka dillerle kullanılmasını engelleyen teknik sınırlamalar yoktur, ancak sonuçlar farklılık gösterebilir ve garanti edilmez.

SafeAssign'daki dil desteği ile ilgili daha fazla bilgi


Gönderimleri sildiğimde ne olur? Bunları geri yükleyebilir miyim?

SafeAssign bir bulut hizmetidir ve öğrenci makaleleri SafeAssign veritabanında saklanır. SafeAssign kurs/ödev/öğrenci veya grup VE makalenin kendisi ve Originality Report'un ilişkili olduğu gönderim arasında referans bağlantısı tutar. Ancak geri yüklenen bir arşive veya tam kurs kopyasının (gönderimler dahil) daha önce silinmiş olan gönderimlere referans içerme olasılığı mevcuttur.

Örnek:

 1. 1. haftada, öğrenci SafeAssign özelliği etkin bir ödeve gönderim yapar.
 2. Kurs sonunda, eğitmen kursu arşivler ve kurs, ödev veya gönderimi siler.
 3. Daha sonra, eğitmen kurs arşiv paketini kullanarak kursu geri yükler.

SafeAssign'ın perspektifinden, kurs, ödev veya gönderim ile makale arasındaki "bağlantı" eğitmenin 2. adımdaki eylemleri nedeniyle bozulur. Bundan dolayı, geri yüklenen kursta eğitmen gönderime ait SafeAssign Originality Report'u görüntüleyemez. SafeAssign verileri ile kurs/ödev/gönderim arasındaki bağlantıyı geri yüklemek için Kursu Eşitle'yi seçin.


Ödev gönderme süreci değişti mi?

SafeAssign özelliği etkin şekilde ödev gönderimi için öğrenci süreçlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.


Anonim ve vekaleten not vermeyi SafeAssign ile birlikte kullanabilir miyim?

Evet. Anonim not verme etkinleştirildiğinde, not verenler SafeAssign bilgilerini görüntüleyemez. Not verme işlemi tamamlandığında, intihal algılaması çalıştırılır. Gönderiminde sorun olan öğrencileri izleyebilir ve gerekli durumlarda bu öğrencilerin aldığı notu değiştirebilirsiniz.


SafeAssign, Blackboard Learn içindeki diğer yerlerde (Kendini Değerlendirme ve Eş Değerlendirmesi, forumlar veya İçerik Koleksiyonları gibi) çalışır mı?

Bu özellik şu anda mevcut değildir.


ULTRA: SafeAssign kullanan ödevler için birden fazla denemeye izin verebilir miyim? Peki ya grup ödevleri için?

Evet. SafeAssign, diğer ödev ayarlarıyla (birden fazla deneme ve gruplar gibi) çalışır. Gruplar veya birden fazla denemenin kullanıldığı ödevlere ve testlere not vermek için SafeAssign ile aynı iş akışını kullanın. SafeAssign kullanılan bir değerlendirmede birden fazla denemeye izin verirseniz her deneme için bir Originality Report oluşturulur. Her deneme için Originality Report'u Gönderim listesinde görüntüleyebilirsiniz.

Birden fazla denemeye not verme ile ilgili daha fazla bilgi


ULTRA: SafeAssign, Blackboard Learn'ün diğer bölümlerinde çalışır mı?

Evet. SafeAssign, Gelişmiş Kurs Görünümü'ndeki testlerde de çalışır.