SafeAssign kullanan ödevler için birden fazla denemeye izin verebilir miyim?

Evet. SafeAssign, bir ödev için birden fazla deneme ile ilgili raporlar sunar. Bir denemeden fazlasına izin verilirse bu rapor tüm denemelerin eklerini içerir. SafeAssign her yeni denemeyi aynı öğrenci tarafından aynı ödev için yapılmış olarak algılar ve bu nedenle önceki denemelerin içeriği ile karşılaştırmaz.


SafeAssign kullanarak grup ödevleri oluşturabilir miyim?

Evet. SafeAssign, grup ödevleri ile ilgili raporlar sunabilir. Gönderimde bulunan grup üyeleri raporda görüntülenir. Bu rapor, Not Merkezi'nde görüntülenirken ayrı ayrı her bir öğrenci ile bağlantılıdır.


Gönderilen dosyalar için boyut sınırı var mı?

Evet. SafeAssign, yalnızca boyutu 10 MB’tan küçük olan gönderilmiş dosyaları işleyebilir.


SafeAssign'ın desteklediği dosya türleri nelerdir?

SafeAssign, sadece şu dosya biçimlerini kabul eder:

 • DOC
 • DOCX
 • DOCM
 • PPT
 • ODT
 • TXT
 • RTF
 • PDF
 • HTML

Diğer biçimlerdeki dosyalar kontrol edilmez.


SafeAssign, yabancı dillerdeki denemeleri analiz eder mi?

SafeAssign birçok dili destekler.

SafeAssign'daki dil desteği hakkında daha fazla bilgi


Öğrenciler ödevlerini göndermeye başlamadan önce SafeAssign'ı etkinleştirmeyi unuttum. Hâlâ SafeAssign'ı etkinleştirebilir miyim?

Evet, ancak mevcut gönderimler analiz edilmez. SafeAssign yalnızca etkinleştirilmesinden sonraki gönderimleri analiz eder. Öğrenciler SafeAssign devre dışıyken ödevlerini gönderirse gönderimler işlenmez veya orijinallik açısından kontrol edilmez. SafeAssign etkinken alınan gönderimler işlenir ve kontrol edilir.

İşlenmeyen gönderimleri SafeAssign ile kontrol etmek için mevcut gönderimleri indirin, bir ZIP dosyasına sıkıştırın ve ZIP dosyasını DirectSubmit'e yükleyin. SafeAssign, gönderimler için Orijinallik Raporları oluşturur.


SafeAssign kullanılan bir değerlendirmenin içindeki bir gönderimi silersem ne olur?

Bir öğrencinin gönderimini silerseniz ve aynı öğrenci aynı kağıdı tekrar gönderirse SafeAssign kağıdı işler ve önceki gönderimin aynı öğrenciye ait olduğunu anlar. SafeAssign bunu bir eşleşme olarak almaz ve bu durumu Orijinallik Raporunda göz ardı eder. Bu davranış tek denemeli ve birden çok denemeli değerlendirmeler için geçerlidir.

Öğrencinin gönderimi silindiğinde, içerik veritabanında kalır ve başka öğrenci gönderimleri için gelecekteki eşleşmeleri algılamak için kullanılabilir. Farklı bir öğrenci silinen bir gönderimle eşleşen bir ödev gönderirse Orijinallik Raporunda kaynak olarak Var olmayan bir makale ifadesi görünür. SafeAssign, bir eşleşme algılar ancak siz, kaynak silindiği için eşleştirmeleri karşılaştırmak üzere kaynağı açamazsınız.

Veritabanına gönderimlerin yalnızca "son" halini göndermeyi tercih ediyorsanız gönderimleri tamamen ya da değerlendirmenin bir kısmı için veritabanının dışında bırakmayı seçebilirsiniz.


SafeAssign gönderimleri olan bir kursu geri yüklersem ne olur?

SafeAssign bir bulut hizmetidir ve öğrenci makaleleri SafeAssign veritabanında saklanır. SafeAssign kurs/ödev/öğrenci veya grup VE makalenin kendisi ve Orijinallik Raporunun ilişkili olduğu gönderim arasında referans bağlantısı tutar. Ancak geri yüklenen bir arşivin veya tam bir kurs kopyasının (gönderimler dâhil), daha önce silinmiş olan gönderimlere referans içerme olasılığı mevcuttur.

Örnek:

 1. 1. haftada, öğrenci SafeAssign özelliği etkin bir ödeve gönderim yapar.
 2. Kurs sonunda, eğitmen kursu arşivler ve kurs, ödev veya gönderimi siler.
 3. Daha sonra, eğitmen kurs arşiv paketini kullanarak kursu geri yükler.

SafeAssign'ın perspektifine göre, kurs, ödev ya da gönderimler ve öncelikli ödevin arasındaki bağlantı, eğitmenin 2. adımdaki işlemleri yüzünden bozulmuştur. Bu yüzden, geri yüklenen kursta, eğitmen, gönderim için SafeAssign Orijinallik Raporunu görüntüleyemez. SafeAssign verileri ile kurs/ödev/gönderim arasındaki bağlantıyı geri yüklemek için Kursu Eşitle'yi seçin.


Ödev gönderme süreci değişti mi?

SafeAssign özelliği etkin şekilde ödev gönderimi için öğrenci süreçlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.


Anonim ve vekaleten not vermeyi SafeAssign ile birlikte kullanabilir miyim?

Evet. Anonim not verme etkinleştirildiğinde, not verenler SafeAssign bilgilerini görüntüleyemez. Not verme işlemi tamamlandığında, intihal algılaması çalıştırılır. Gönderiminde sorun olan öğrencileri izleyebilir ve gerekli durumlarda bu öğrencilerin aldığı notu değiştirebilirsiniz.


SafeAssign, Öz ve Eşdüzey Değerlendirmesi, forumlar veya İçerik Koleksiyonları gibi Blackboard Learn içindeki diğer konumlarda çalışır mı?

Bu özellik şu anda mevcut değildir.


ULTRA: SafeAssign kullanan ödevler için birden fazla denemeye izin verebilir miyim? Peki ya grup ödevleri için?

Evet. SafeAssign, diğer ödev ayarlarıyla (birden fazla deneme ve gruplar gibi) çalışır. Gruplar veya birden fazla denemenin kullanıldığı ödevlere ve testlere not vermek için SafeAssign ile aynı iş akışını kullanın. SafeAssign kullanılan bir değerlendirmede birden fazla denemeye izin verirseniz her deneme için bir Orijinallik Raporu oluşturulur. Her denemenin Orijinallik Raporunu, Gönderim listesinde görüntüleyebilirsiniz.

Blackboard Learn'de birden fazla denemeye not verme hakkında daha fazla bilgi


ULTRA: SafeAssign, Blackboard Learn'ün diğer bölümlerinde çalışır mı?

Evet. SafeAssign, Ultra Kurs Görünümü'ndeki testlerde de çalışır.