Kan jeg tillate flere forsøk for oppgaver som bruker SafeAssign?

Ja. SafeAssign rapporterer om flere forsøk for én oppgave. Hvis mer enn ett forsøk tillates, tar rapporten med vedlegg for alle forsøkene. SafeAssign gjenkjenner alle nye forsøk på den samme oppgaven fra den samme studenten, så det nye forsøket sjekkes ikke mot innholdet i de forrige forsøkene.


Kan jeg opprette gruppeoppgaver ved hjelp av SafeAssign?

Ja. SafeAssign kan rapportere om gruppeoppgaver. Gruppemedlemmene som sender inn, vises i rapporten. Rapporten er knyttet til hver enkelt student når du ser i vurderingssenteret.


Finnes det begrensninger for hvor store de innsendte filene kan være?

Ja. SafeAssign kan bare behandle innsendte filer på mindre enn 10 MB.


Hvilke filtyper støttes av SafeAssign?

SafeAssign har bare støtte for disse filtypene:

 • DOC
 • DOCX
 • DOCM
 • PPT
 • ODT
 • TXT
 • RTF
 • PDF
 • HTML

Filer i andre formater sjekkes ikke.


Analyserer SafeAssign forsøk på andre språk enn engelsk?

Selv om SafeAssign offisielt bare støtter engelsk, kan kunder prøve å bruke SafeAssign med andre språk. SafeAssign har ingen tekniske begrensninger som utelukker bruk med andre språk, men resultatene kan variere og kan ikke garanteres.

Mer om språkstøtte i SafeAssign


Hva skjer når jeg sletter innsendinger? Kan jeg gjenopprette dem?

SafeAssign er en skytjeneste, og studentenes oppgaver lagres i SafeAssign-databasen. SafeAssign opprettholder en referanselenke mellom emnet/oppgaven/studenten eller gruppen OG innsendingen som den bestemte oppgaven og Originality Report er knyttet til. Det er imidlertid mulig at et gjenopprettet arkiv eller en nøyaktig emnekopi (som inkluderer innsendinger) inneholder referanser til innsendinger som er slettet.

Eksempel:

 1. En student sender inn en oppgave med SafeAssign aktivert i uke 1.
 2. Ved slutten av emnet arkiverer underviseren emnet og sletter emnet, oppgaven eller innsendingen.
 3. Senere gjenoppretter underviseren emnet ved hjelp av emnearkivpakken.

For SafeAssign har koblingen mellom emnet, oppgaven eller innsendingen og den underliggende oppgaven blitt brutt på grunn av underviserens handlinger i trinn 2. Derfor kan ikke underviseren se SafeAssign Originality Report for innsendingen i det gjenopprettede emnet. For å gjenopprette lenken mellom SafeAssign-dataene og emnet/oppgaven/innsendingen kan du velge Synkroniser emnet.


Har prosessen for innsending av oppgaver blitt endret?

Ingen endringer er gjort i studentprosessen for innsending av oppgaver med SafeAssign aktivert.


Kan jeg bruke anonym eller delegert vurdering med SafeAssign?

Ja. Sensorer kan ikke se SafeAssign-informasjon når anonym vurdering er aktivert. Når vurderingen er fullført, kjøres plagiatsjekken. Du kan følge opp eventuelle studenter som har problemer, og endre vurderingene deres etter behov.


Virker SafeAssign andre steder i Blackboard Learn, for eksempel i Medstudentvurdering, forumer eller Mitt innhold?

Ikke på dette tidspunktet.


ULTRA: Kan jeg tillate flere forsøk for oppgaver som bruker SafeAssign? Hva med gruppeoppgaver?

Ja. SafeAssign fungerer med andre vurderingsinnstillinger, for eksempel flere forsøk og grupper. Du kan bruke samme prosess for å vurdere oppgaver og prøver med SafeAssign ved bruk av grupper eller med flere forsøk. Hvis du tillater flere forsøk for en vurdering som bruker SafeAssign, genereres det en Originality Report for hvert forsøk. Du kan se Originality Report for hvert av forsøkene i Innsendinger-listen.

Mer om vurdering av flere forsøk


ULTRA: Fungerer SafeAssign andre steder i Blackboard Learn?

Ja. SafeAssign fungerer også med prøver i Ultra-emnevisningen.