Kan jeg tillate flere forsøk for oppgaver som bruker SafeAssign?

Ja. SafeAssign rapporterer om flere forsøk for én oppgave. Hvis mer enn ett forsøk tillates, tar rapporten med vedlegg for alle forsøkene. SafeAssign gjenkjenner alle nye forsøk på den samme oppgaven fra den samme studenten, så det nye forsøket sjekkes ikke mot innholdet i de forrige forsøkene.


Kan jeg opprette gruppeoppgaver ved hjelp av SafeAssign?

Ja. SafeAssign kan rapportere om gruppeoppgaver. Gruppemedlemmene som sender inn, vises i rapporten. Rapporten er knyttet til hver enkelt student når du ser i vurderingssenteret.


Finnes det begrensninger for hvor store de innsendte filene kan være?

Ja. SafeAssign kan bare behandle innsendte filer på mindre enn 10 MB.


Hvilke filtyper støttes av SafeAssign?

SafeAssign har bare støtte for disse filtypene:

 • DOC
 • DOCX
 • DOCM
 • PPT
 • ODT
 • TXT
 • RTF
 • PDF
 • HTML

Filer i andre formater sjekkes ikke.


Analyserer SafeAssign forsøk på andre språk enn engelsk?

SafeAssign har støtte for mange språk.

Mer om språkstøtte i SafeAssign


Jeg har glemt å aktivere SafeAssign før studentene begynte å sende inn arbeid. Kan jeg fortsatt aktivere SafeAssign?

Ja, men eksisterende innsendinger analyseres ikke. SafeAssign analyserer bare innsendinger som er mottatt når det er aktivert. Hvis studentene sender inn arbeid mens SafeAssign er deaktivert, blir ikke innsendingene behandlet eller kontrollert for originalt innhold. Innsendinger som er mottatt mens SafeAssign er aktivert, behandles og sjekkes.

Du kan sjekke de ubehandlede innsendingene med SafeAssign ved å laste ned eksisterende innsendinger, komprimere dem som en ZIP-fil og laste opp ZIP-filen tilDirectSubmit. SafeAssign genererer Originality Report-er for innsendingene.


Hva skjer når jeg sletter en innsending i en vurdering ved hjelp av SafeAssign?

Hvis du sletter en students innsending og samme student sender inn den samme oppgaven på nytt, behandler SafeAssign oppgaven og gjenkjenner den forrige innsendingen som samme student. SafeAssign gjenkjenner ikke dette som et treff og ignorerer den i Originality Report. Denne virkemåten gjelder for oppgaver med enkelt forsøk og flere forsøk.

Når studenters innsendinger slettes, blir innholdet værende i databasen, og det kan brukes for å oppdage samsvar med andre studentinnsendinger senere. Hvis en annen student sender inn arbeid som samsvarer med en slettet innsending, oppføres en Ikke-eksisterende oppgave som en kilde i Originality Report. SafeAssign registrerer et treff, men du kan ikke åpne kilden for å sammenligne treff, siden kilden er slettet.

Du kan velge å ekskludere innsendinger fra databasen helt eller for en del av vurderingen hvis du foretrekker å sende inn bare «endelige» innsendinger i databasen.


Hva skjer når jeg gjenoppretter emner med SafeAssign-innsendinger?

SafeAssign er en skytjeneste, og studentenes oppgaver lagres i SafeAssign-databasen. SafeAssign opprettholder en referanselenke mellom emnet/oppgaven/studenten eller gruppen OG innsendingen som den bestemte oppgaven og Originality Report er knyttet til. Det er imidlertid mulig at et gjenopprettet arkiv eller en nøyaktig emnekopi (som inkluderer innsendinger) inneholder referanser til innsendinger som er slettet.

Eksempel:

 1. En student sender inn en oppgave med SafeAssign aktivert i uke 1.
 2. Ved slutten av emnet arkiverer underviseren emnet og sletter emnet, oppgaven eller innsendingen.
 3. Senere gjenoppretter underviseren emnet ved hjelp av emnearkivpakken.

For SafeAssign har koblingen mellom emnet, oppgaven eller innsendingen og den underliggende oppgaven blitt brutt på grunn av underviserens handlinger i trinn 2. Derfor kan ikke underviseren se SafeAssign Originality-rapporten for innsendingen i det gjenopprettede emnet. For å gjenopprette lenken mellom SafeAssign-dataene og emnet/oppgaven/innsendingen kan du velge Synkroniser emnet.


Har prosessen for innsending av oppgaver blitt endret?

Ingen endringer er gjort i studentprosessen for innsending av oppgaver med SafeAssign aktivert.


Kan jeg bruke anonym eller delegert vurdering med SafeAssign?

Ja. Sensorer kan ikke se SafeAssign-informasjon når anonym vurdering er aktivert. Når vurderingen er fullført, kjøres plagiatsjekken. Du kan følge opp eventuelle studenter som har problemer, og endre vurderingene deres etter behov.


Virker SafeAssign andre steder i Blackboard Learn, for eksempel i Studentvurderinger, forumer eller Mitt innhold?

Ikke på dette tidspunktet.


ULTRA: Kan jeg tillate flere forsøk for oppgaver som bruker SafeAssign? Hva med gruppeoppgaver?

Ja. SafeAssign fungerer med andre vurderingsinnstillinger, for eksempel flere forsøk og grupper. Du kan bruke samme prosess for å vurdere oppgaver og prøver med SafeAssign ved bruk av grupper eller med flere forsøk. Hvis du tillater flere forsøk for en vurdering som bruker SafeAssign, genereres det en Originality Report for hvert forsøk. Du kan se originalitetsrapporten for hvert av forsøkene i Innsendinger-listen.

Mer om vurdering av flere forsøk i Blackboard Learn


ULTRA: Fungerer SafeAssign andre steder i Blackboard Learn?

Ja. SafeAssign fungerer også med prøver i Ultra-emnevisningen.