Ydw i’n gallu caniatáu ymdrechion lluosog ar gyfer aseiniadau sy’n defnyddio SafeAssign?

Ydych. Mae SafeAssign yn adrodd ar ymdrechion lluosog ar gyfer un aseiniad. Os caniateir mwy nac un ymgais, mae’r adroddiad yn cynnwys atodiadau ar gyfer pob ymgais. Mae SafeAssign yn cydnabod pob ymgais newydd fel un sy’n tarddu o’r un myfyriwr ar gyfer yr un aseiniad, fel nad yw’n gwirio’r ymgais newydd yn erbyn cynnwys mewn ymgeisiadau blaenorol.


Ydw i’n gallu creu aseiniadau grŵp gan ddefnyddio SafeAssign?

Ydych. Mae SafeAssign yn gallu adrodd ar aseiniadau grŵp. Mae aelodau grŵp sy’n cyflwyno yn ymddangos yn yr adroddiad. Mae'r adroddiad wedi'i gysylltu â phob myfyriwr unigol wrth edrych yn y Ganolfan Raddau.


A oes terfyn maint ar gyfer ffeiliau a gyflwynir?

Oes. Mae SafeAssign yn gallu prosesu ffeiliau a gyflwynir sy'n llai na 10MB.


Beth yw’r mathau o ffeiliau a gefnogir gan SafeAssign?

Mae SafeAssign yn derbyn y fformatiau ffeil hyn yn unig:

 • DOC
 • DOCX
 • DOCM
 • PPT
 • ODT
 • txt
 • RTF
 • PDF
 • HTML

Nid yw ffeiliau mewn fformatiau eraill yn cael eu gwirio.


A yw ymdrechion mewn ieithoedd tramor yn cael eu dadansoddi gyda SafeAssign?

Er bod SafeAssign yn swyddogol yn cefnogi Saesneg yn unig, mae croeso i gleientiaid geisio defnyddio SafeAssign gyda ieithoedd heblaw Saesneg. Nid oes gan SafeAssign unrhyw gyfyngiadau technegol sy’n ei atal rhag ei ddefnyddio gyda ieithoedd eraill, ond gall y canlyniadau amrywio ac nid ydynt wedi eu gwarantu.

Mwy ar gefnogaeth iaith yn SafeAssign


Beth sy’n digwydd pan ddileaf gyflwyniadau? Ydw i'n gallu eu hadfer?

Mae SafeAssign yn wasanaeth cwmwl ac mae papurau myfyrwyr yn cael eu storio yng nghronfa ddata SafeAssign. Mae SafeAssign yn cynnal cysylltiad cyfeiriadol rhwng y cwrs/aseiniad/myfyriwr neu grŵp A’R cyflwyniad y mae papur penodol a’r Originality Report yn gysylltiedig ag ef. Fodd bynnag, mae'n bosib y gallai archif a adferwyd neu union gopi o gwrs (gan gynnwys cyflwyniadau) gynnwys cyfeiriadau at gyflwyniadau a ddilëwyd eisoes.

Enghraifft:

 1. Yn wythnos 1, mae myfyriwr yn cyflwyno aseiniad gyda SafeAssign wedi ei alluogi
 2. Ar ddiwedd y cwrs, mae’r hyfforddwr yn archifo’r cwrs ac yn dileu’r cwrs, aseiniad neu gyflwyniad.
 3. Yn ddiweddarach, mae’r hyfforddwr yn adfer y cwrs gan ddefnyddio’r pecyn archif cwrs.

O safbwynt SafeAssign, mae’r cysylltiad  rhwng y cwrs, aseiniad, neu gyflwyniad a’r papur sylfaenol wedi cael ei dorri oherwydd gweithredoedd yr hyfforddwr yng ngham 2. Felly, yn y cwrs a adferwyd, nid yw’r hyfforddwr yn gallu gweld Originality Report SafeAssign ar gyfer y cyflwyniad. I adfer y cysylltiad rhwng y data SafeAssign a’r cwrs/aseiniad/cyflwyniad, dewiswch Cysoni'r Cwrs.


A yw’r broses ar gyfer cyflwyno aseiniadau wedi newid?

Ni wnaethpwyd newidiadau i broses myfyrwyr o gyflwyno aseiniadau lle mae SafeAssign wedi'i alluogi.


Ydw i’n gallu defnyddio graddio dienw a dirprwyedig gyda SafeAssign?

Ydych. Pan fydd graddio dienw wedi'i alluogi, nid yw graddwyr yn gallu gweld gwybodaeth SafeAssign. Pan fydd graddio wedi ei gwblhau, fe redir datgeliad llên-ladrad. Gallwch ddilyn i fyny gydag unrhyw fyfyrwyr allai fod â phroblem ac addasu graddau, os oes angen.


A yw SafeAssign yn gweithio mewn mannau eraill yn Blackboard Learn, megis yn Hunanasesiad ac Asesiad Cyfoedion, fforymau, neu Gasgliadau Cynnwys?

Nid ar hyn o bryd.


ULTRA: Ydw i’n gallu caniatáu ymdrechion lluosog ar gyfer aseiniadau sy’n defnyddio SafeAssign? Beth am aseiniadau grŵp?

Ydych. Mae SafeAssign yn gweithio gyda gosodiadau aseiniad eraill, fel ymgeisiadau lluosog a grwpiau. Defnyddiwch yr un llif gwaith er mwyn pennu gradd aseiniadau a phrofion gyda SafeAssign gan ddefnyddio grwpiau neu ymgeisiau niferus. Os ydych chi’n caniatáu ymgeisiadau lluosog ar gyfer aseiniad sy’n defnyddio SafeAssign, mae Originality Report yn cael ei gynhyrchu ar gyfer pob ymgais. Mae modd ichi weld yr Originality Report ar gyfer pob ymgais yn y rhestr Cyflwyniadau.

Mwy ar raddio ymgeisiau lluosog


ULTRA: A yw SafeAssign yn gweithio yn rhywle arall yn Blackboard Learn?

Ydy! Mae SafeAssign yn gweithio hefyd mewn profion yn yr Ultra Course View.